S:1

5 ile 9 ‘un arasındaki fark kaçtır?

5 ile 9 ‘un arasındaki fark kaçtır? sorunun cevabı "4" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
‘utangaç,saat,akıl,zeki,kalem’ isimlerinden hangisi türemiş isimdir? “Bismillâhirrahmânirrahîm.” ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Dünya barışına katkı sağlamak için Türkiye cumhuriyetinin ilk ciddi girişimi hangisidir? Bilimsel bir problemin çözümünde ilk yapılması gereken çalışma aşağıdakilerden hangisidir? I. AnıtkabirII. Mogan GölüIII. Keban BarajıIV. Belgrad OrmanıV.  Boğaziçi KöprüsüNumaralanmış unsurlardan doğal olanlar aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? Kendimizle aynı durumda olmayan insanlarla karşılaştığımızda kendimizi onun yerine koyarak, sorumluluk duygusu içerisinde hareket etmeliyiz.Bunun için kendimize aşağıdaki sorulardan hangisini sormalıyız? Akıl, yani kavramsal düşünce, nesnenin ve ruhun derinliğini kavrayacak güçte değildir. Bunu ancak sezgi yoluyla başarabiliriz.Bu görüşten yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin insan üzerindeki fizyolojik etkilerindendir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “özlem” duygusu hakimdir?       Aşağıdakilerden hangisi terim değildir? 711 – 300 = ?Yukarıda verilen çıkarma işlemini zihinden yaparsak sonucu kaç olur? _________is my aunt. Cümleyi tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir.          Osmanlı Devleti hangi dönemde Avrupa’nın önemli merkezlerinde geçici elçilikler açmıştır? “Geçmek" sözcüğü, aşağıdakilerden hangisinde "yolu düşmek" anlamıyla        kullanıl­mıştır?  Ressam “Nuri İyem” denilince akla ilk gelen, aşağıdakilerden hangisidir? I. Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı. II. Anadolu’da birçok Türk beyliği kuruldu. III. Bizans’ın çağrısıyla Haçlı Seferleri başladı.Malazgirt Savaşı’nın yukarıdaki sonuçlarından hangileri Anadolu’nun bir Türk yurdu haline gelmesini sağlamıştır? • Hz. Muhammed’in (sav.) ilk eşidir.• Peygamberimiz bu evliliği yaptığında 25 yaşındadır.• Mekke’de yaşayan ahlaklı ve zeki bir hanımdır.Yukarıdaki bilgiler, Peygamberimizin eşlerinden hangisi ile ilgilidir? Osmanlı Devletinde ilk defa padişahın gücünün üstünde bir kanun gücünün olduğuna ne ile kabul edilmiştir? I. Düşük kalorili kömür kullanmaII. Kükürt oranı yüksek kömür kullanımıIII. Yanlış yakma tekniklerinin uygulanmasıVerilenlerden hangileri  ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğine nedenlerindendir? Resulullah Medine'ye hicret ettiğinde kimin evinde kalmıştır? Aralarında eşitlik olan matematiksel ifadelerde verilmeyen değerleri bulunuz?48 ÷ 3 =  .... ÷ 13 Dayanmak onlara düştü Onların hâline acımak bize Seninle daha çok konuşuruz Böyle birbirimizden uzak Böyle kendi kendimizeTopraktan ekmek Pancardan şeker Tezgahtan çulâkiAma gene insanların ekmeği yok Ama gene çocuklar kemik veremiBu şiir içerik ve şekil özellikleri bakımından hangi şiir anlayışının özelliklerini taşımaktadır? 1.   Akşam,  yemeğe size geleceğiz. ------    Kişi zamiri2.   Kâğıtları  yere  değil, şuraya atın. -----   Belgisiz zamir3.   Bu  saatte arayan kimmiş?  -------           Soru zamiri4.   O  kalem  benim, ötekini alabilirsin. -----İşaret zamiriNumaralanmış cümlelerin hangisinde, karşısında verilen zamir türünün örneği yoktur?  Halit : ……………………………………?Hakan : Yes, she can. “Çok partili döneme geçişi izleyen yıllarda ve 1950’lerde yazarlardaha çok köye yöneldiler. Bu yazarlardan biri de köy notlarını topladığı “Bizim Köy” adlı eseri kaleme alan (...)’dır.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerdenhangisi getirilmelidir?  “Yakıt kullanarak enerji üretmek yerine rüzgar ve güneş enerjisinden yararlanılmalıdır.”Yukarıdaki ifade edilen davranış hangi kirliliği önlemek için söylenmiştir? Günümüzde kömür ve petrol rezervlerinin azalması ile insanoğlu enerjide farklı arayışlar içerisine girmiştir. Teknolojinin de gelişmesi ile doğada sürekli var olan faktörlere dayalı ve yenilenebilir alternatif enerji üretim yolları bulmaya başlamıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi alternatif enerji üretim uygulamalarından değildir?  Aşağıdakilerden hangisi gelecek zaman ekidir? Aşağıdaki toplama işlemindeki harflerin yerlerine yazılacak rakamları bulup toplarsak, buna   göre  harflerin sayı değerleri toplamı  kaç olur?             A6C        +   2B3              628 İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası Mevlana Haftası ne zaman kutlanır? I - - - - read detective stories when I was young. Aşağıdakilerden hangisinde maddedeki değişim ve örnek yanlış eşleştirilmiştir? 47 sayısını 8’e bölen bir öğrenci işlemde hata yaptığı için kalanı 2 ek- sik bulmuştur.Buna göre öğrencinin bulduğu kalan aşağıdakilerden    hangisidir? Bağımsız bir ülkede insanlar hangi durumu yaşamaz? Hangi kelime hem somut hem tekil bir isimdir ? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır?   Aşağıdaki çocuklardan hangisi sayıları büyükten - küçüğe sıralamayı doğru yapmıştır?   I. DayanışmaII. SevgiIII. SaygıIV. KavgaYukarıdakilerden kaç tanesi Peygamberimizin (s.a.v.) ailesinde görülürdü? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir