S:1

0 ile 1 ‘in arasındaki fark kaçtır?

0 ile 1 ‘in arasındaki fark kaçtır? sorunun cevabı "1" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Osmanlılar,hangi  antlaşmasıyla doğuda en geniş sınırlarına ulaştılar? • İnanca dayanır.• Dogmatiktir.• Sistematiktir.• Doğaya uygunluk aranmaz.Yukarıda özellikleri verilen bilgi türü hangisidir?  Anadolu’nun kapılarını Türklere açan savaş aşağıdakilerden hangisidir? - - - - Kırgızların geleneklerini, ahlak ve aile hayatlarını, dünya görüşlerini anlatması bakımından oldukça önemli bir destandır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Yaz ve kış mevsimleri arasındaki sıcaklık farkı, aşağıdaki illerimizin hangisinde daha fazladır? Bir çıkarma işleminde fark 520, eksilen 750’dir. Çıkan sayının iki katı kaçtır? İki ya da daha fazla bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşan yapıya ne ad verilir? Tarihçi Gibbons’un “Padişahlığı boyunca Hristiyanlara Papalıktan daha iyi muamele etmiştir.” dediği Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır? Aşağıdaki  kelimelerin hangisinin kökü  diğerlerinden farklıdır. Resmi kurumlar;I. Gönüllülük esasıyla çalışırlarII. Topluma hizmet için kurulmuşlardırIII. Ast üst ilişkisi vardırverilen bilgilerden hangileri doğrudur?  Aşağıdakilerden hangisi farklı dinlemelerdenen iyi biçimde yararlanabilmek için dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir? Devletin web site adresi aşağıdakilerden hangisidir?  “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsin-ler diye yarattım.”(Zâriyât suresi, 56. ayet) Bu ayet cinler ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisini vurgulamaktadır? Aşağıdaki hücresel yapılardan hangisi bir bakterinin oksijenli solunum yaptığını kanıtlar? I-Dünya'nın kendi ışığı yoktur.II-Ay'ın kendi ışığı vardır.III-Güneş'in kendi ışığı vardır.Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Ann : Spectators are the people watching a match.Buse : - - - - ? I didn’t understand.Ann : Spectators are the people watching a match.  Aşağıdakilerden hangisi doğru bir e-posta adresi yazımıdır? Suda eriyebilen kayaçlardan oluşmuş arazilerde yer altında sızan suların depolandığı boşluklara mağara denilmektedir.Mağaraların zamanla genişleyerek birleşmesi sonucunda oluşan yer şekillerine ne denilmektedir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazalım. 1. ( ) Zehirli mantarlar, zehirsiz mantarlardan her zaman ayırt edilebilir.2. ( ) Mikroskobik canlıları büyüteçle görebiliriz.3. ( ) Mantar zehirlenmeleri hakkında 114 nolu telefondan bilgi alınabilir.4. ( ) Genel olarak bitkilerin üreme organı çiçektir.5. ( ) Amip, mikroskobik bir canlıdır.  Boyacı bize doğru geliyordu. O yaklaşadursun, adamın gözleri yüzümde arandı durdu. Gözlerini kısıyor, açıyor, yine kısıyor, yine açıyordu. Buruşuk yüzünde, kazma dişli ağzında, seyrek bıyıklarında neşeli bir şeyler de yok değildi.Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisini kişisel bakımımız için kullanırız? Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinden biridir?   1-güler 2-karşılamadı 3-yüzle 4-konuklarınıYukarıdaki sözcüklerin doğru ve kurallı cümle oluşturacak şekilde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti'nin batıda büyük çapta toprak kaybettiği ilk antlaşma hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarına doğrudan örnek oluşturmaz? Doğalgaz veya tüp kullanılan evlerde gaz kaçağı olduğundan hangisini yapmak tehlikelidir? Karlı dağların başındaSalkım salkım olan bulutSaçın çözüp benim içinYaşın yaşın ağlar mısın(Yunus Emre)Bu dörtlükte aşağıdaki edebî sanatların hangisinden yararlanılmıştır? A: Mom, I have a headache and I feel terrible.B: Oh, darling! You should - - - - . Her gün 2 litre su içen biri 2 haftada kaç litre su içer? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü ötekilerden farklıdır? Murat: Can you ride a bike? Mustafa: ………………………………… Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, satışın temel ilkelerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olumsuz bir yargı söz konusudur? “öykü” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Ural - Altay dillerinin ortak özelliklerinden biridir?  Aşağıdaki ifadelerden hangisinin cebirsel ifadesi  3. (x + 2)’ dir?  Hangisi sıra bildirmektedir? Sivil toplum örgütleri, toplumsal bir görevi yerine getiren, üyelerinin; kendi dünya görüşlerine uygun olarak toplumsal etkilerini yansıttığı, sahip oldukları insan hak ve özgürlüklerini birliktelikleri aracılığıyla daha etkili yoldan kullandıkları Örgütlerdir.  RAM bellek için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir