S:1

1+1+1+1 kaç eder?

1+1+1+1 kaç eder? sorunun cevabı "4" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
İngiliz Muhipleri Cemiyeti, Osmanlı Devleti’ni İngiliz mandası yani hâkimiyeti altına almayı amaçlamıştır. Tek kurtuluş yolunun İngiliz hükûmetinin isteklerine boyun eğmekle olacağını halka yaymaya çalışmıştır.Cemiyetin kuruluş amacı ve faaliyetleri dikkate alındığında;I.  teslimiyetçilikII.  milliyetçilikIII.  bağımsızlıkIV. mücadelecilikanlayışlarından hangilerine göre hareket ettiği söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı sanat eserlerindendir?  Bir maddeyi ısıtınca hangi kaba koyarsak koyalım onun şeklini aldığını görmekteyiz. Bu madde ısıtılmadan önce ne haldeydi? Aşağıdaki surelerin hangisinde tevhit konusu net bir şekilde işlenmektedir? Aşağıdaki katmanlardan hangisi Dünya’nın merkezinde yer alan ve en sıcak olan katmandır? Aşağıdakilerden hangisi sohbet türünün özelliklerinden değildir?  Hz. Meryem’e ilerde oğlu olan Hz. İsa’nın müjdesini hangi melek vermiştir? Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsur  değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde hem yapım eki hem çekim eki vardır?       Bilgisayarda yapılan işlemler, bilgiler geçici olarak tutulur. Bilgisayar kapatıldığında bu bilgiler silinir. Bu parça hangisidir?  Ağıdakilerden hangisi mineral maddelerin görevlerinden değildir?   Sabah ezanını diğer ezanlardan ayıran ve ‘‘namaz uykudan hayırlıdır’’ anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir? “Kucakladın mı sımsıkı kucaklayacaksın         Arkadaşını         Ve uzandın mı bir kez         Sımsıcak kumlara,         Bir kum tanesi gibi         Bir taş gibi dinleneceksin.”          Yukarıdaki şiirde verilen öğüt aşağıdakilerden hangisidir?           Bilim felsefesi; bilimin yapısını, konusunu, doğasını, bilimsel kuramlarla gerçeklik arasındaki ilişkiyi, ana kavramlarını, ulaştığı sonuç ve yöntemini sorgular.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesi için söylenemez? Kuran-ı Kerim’de ibadetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi daha çok yer verilmiştir? Kuran-ı Kerim ilk önce kemiklere, papirüslere, ceylan derilerine, sert ağaç dallarına veya hurma dallarına yazılırdı. Ama daha sonra kitap haline getirilmiştir. Kitap haline getiren kişi kimdir? I. Eve gidiş yolunu sık sıkdeğiştirirdi.II. Bazıkonularda bize anlayış göstermedi.III.Onu hersabah parkta spor yaparken görüyorduk.IV.Çoğuzaman yemeğini yemeden uyurdu.V. Kimiarkadaşlarıyla çok iyi anlaşırdı.Numaralanmış cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangileri yakın anlamlıdır? Bir marangoz Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında sıra ile 40, 36, 55 adet kapı imal etmiştir.Ekim ayında imal ettiği kapılarla dört ayın aritmetik ortalaması 48 olduğuna göre bu maran- goz Ekim ayında kaç kapı imal etmiştir? Dünya’nın şeklini dört filin sırtında taşınan yarım küreye benzeten uygarlık kimdir? Ahmet :How often do you visit your grandparents?Ed : - - - - . “Rabb’imiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabb’imiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme...” (Bakara suresi, 286. ayet)Bu ayet ibadetle ilgili temel ilkelerden hangisine kanıt oluşturur?  "Toy car" kelimesinin Türkçe karşılığı hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, satışın temel ilkelerinden biri değildir? “İnsanların farklı özelliklerine ……….. göstermeliyiz.” Cümlesindeki boşluğa hangi sözcük gelmelidir? Herkes tarafından bilinen, pek çok kaynakta var olan bilgileri karşısındakilere etkileyici bir ses tonuyla aktarmak konuşma sanatı açısından çok fazla bir önem taşımaz. Ancak konuşmalarında belirli bir tarzı olanlar ünlü hatipler arasına girebilirler.Bu parçadaki altı çizili ifadede hatiplerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi daha çok vurgulanmıştır?  Aşağıdakilerden  hangisi 8365 sayısının en yakın yüzlüğüdür? Motosiklette "rölanti ayarı" motor hangi durumda iken yapılmalıdır? Aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? A: What are you doing, Arda?B: - - - - . Hangisinde kışın giyilmesi gereken giyecekler yer almaktadır? Alttaki kutucukta verilen bilgi,aşağıda adı verilen türk büyüklerimizden hangisine aittir.Divan-ı Lügati’t-Türk adlı eserim benim ilk sözlük kitabımdır.Bu eserim aynı zamanda Türkçemizin de ilk sözlük kitabıdır.Yabancılara Türkçeyi öğretmek amacıyla eserimi Arapça olarak yazdım. İstiklal Marşımızın yazarı kimdir? Aşağıda verilen hayvanlardan hangisi üreme açısından diğerlerinden farklıdır?  Oruç ibadeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerin hangisi hem hece hem kelimedir? Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasına neden olmaz? Aşağıdakilerden hangisi bileşik fiildir? Düşünme, hafıza, öğrenme, konuşma gibi faaliyetlerin idare edildiği, görüntü ve sesle ilgili uyartıları algılayan merkezi sinir sistemi bölümü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki maddelerden hangisini koklamak zararlıdır? Öğretmenimiz 2020 yılında 48 yaşında olduğunu söyledi. Öğretmenimiz hangi yılda doğmuştur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir