S:1

5 + 9 kaç eder?

5 + 9 kaç eder? sorunun cevabı "14" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
“Doğada kendiliğinden var olmayan, insan yapımı olan unsurlara beşeri unsur denir.” Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma örnek olarak verilebilir? Mıknatıs bazı araçları etkiler ve onların zarar görmsine sebep olur. Aşağıdakilerden hangisi bu ifadeye örnek değildir? Kur’an-ı Kerim’de peygamberler için hangi kavramlar kullanılmıştır? Hz. Ömer Dönemi’nde fetihler hız kazanmış; Mısır, Suriye, Irak ve İran  fethedilmiştir.Bu durumun İslam Devleti’nde hangi bakımdan değişikliğe neden olduğu iddia edilemez? “Yaşam boyu gelişim” düşüncesi için aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak” görevi aşağıdakilerden hangisinindir? Aşağıdakilerden hangisi “ganimet” kavramının tanımıdır? Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin deniz yoluyla diğer deniz ve okyanuslara açılmasında İstanbul ve Çanakkale boğazları çok önemli bir yere sahiptir.Buna göre, İstanbul ve Çanak­ kale boğazlarının aşağıdaki ülkelerden hangisinin deniz ulaşımındaki önemi daha azdır? İnsan, sorumluluğunun farkında olmalı ve hesap vereceği bilinciyle hareket etmelidir. Çünkü o yaptıklarının hesabını mutlaka verecektir.Bu durumu en iyiaçıklayan ayet aşağıdakilerden hangisidir? 2/H sınıfındaki çocukların ortak yönleri nedir? Peygamberimize gelen ilk vahiy hangi suredir? “Simge altı yaşında okula başladı.” Simge hangi hakkını kullanmaya başlamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme sıfatı kullanılmamıştır?  Birler basamağı 9 olan üç basamaklı kaç tane tam kare sayı vardır? Mekânın İstanbul dışına çıkıp Anadolu’ya açıldığı ilk eser aşağıdakilerden hangisidir? Müslümanların Mekkelilere karşı kazandığı ilk askerî başarı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bilim insanının özelliklerinden biri değildir? Okulumuzu ve sınıflarımızı hangi zamanlarda süsleriz? Aşağıdakilerden hangisi Birinci Akabe Biatı’nda Medineli Müslümanların Hz. Peygamber’e verdikleri sözlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisinde Hz. Peygamber’in çocuklarının isimleri doğru olarak verilmiştir? 987 654 321 sayısının milyonlar bölüğünün birler basamağındaki rakam nedir? Beraat Recep’in babası 78 kilogramdır. Beraat Recep babasından 49 az olduğuna göre, babası ile Beraat Recep’in kütleleri toplam kaç kilogramdır? Aşağıdakilerden hangisi devleti oluşturan temel unsurlardan değildir?   Aşağıdakilerden hangisi aktif yurttaşın yapması gereken bir davranış değildir? Spor yapan bir insanda,I. Solunum hızı artarII. Dokularda CO2 miktarı artarIII. Omurilik soğanı uyarılırIV. Kanın pH'ı düşerolaylarının gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir? Mustafa Kemal Çanakkale Savaşları sırasında düşman donanmasının nereden çıkartma yapacağını önceden sezerek gerekli önlemleri almış ve savaşın kazanılmasında etkili olmuştur.Bu durum Mustafa Kemal’in;I-Sezgilerinin güçlü olduğuII-İleri görüşlü olduğuIII-Adaletli olduğuözelliklerinden hangilerine sahip olduğunu gösterir?  Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara ………....…………. ismi verilmiştir.  Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Konutlarda pis havanın dışarı atılması, sıcaklığın dengelenmesi ve nemin oluşmaması aşağıdaki sıhhi tesisatlardan hangisi ile sağlanır?  222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre bir öğretim yılı süresi aşağıdakilerden hangisidir? “Eğer sadakaları (zekat ve benzeri hayırları) açıktan verirseniz ne güzel! Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu sebeplesizin günahlarınızı örter. Allah yapmakta olduklarınızı bilir.”(Bakara suresi, 271. ayet)Bu ayette zekatla ilgili aşağıdakilerden hangisi ön plana çıkarılmıştır?  Aşağıdaki cephelerden hangisinde Osmanlı Devleti savaşmamıştır?  Dünya ve Mars kendi çevresi etrafında döner. Dünya'da gece gündüz oluşur.O hâlde, Mars'ta da gece gündüz oluşur.Yukarıda verilen akıl yürütme, aşağıdakilerden hangisine örnek olur? Who - - - - the light bulb? (I) Operatörün küçük işaretiyle, büyük işler yapılıyor.(II) Sonunda masaya uzatıldım.(III) Etrafımda beyazlıklar görüyorum.(IV) Hiçbir anlamlı söz söylemiyordu.(V) Operatör iki saatten beri övünüyor.Numaralanmış cümlelerin hangisinde dönüşlü eylem kullanılmıştır? Aşağıdaki yapılardan hangisi ökaryotik ve prokaryotik hücrelerde ortak olarak bulunur? I.Bolu tünelinin yapılmasıII.Fırat nehri üzerinde Atatürk barajının yapılmasıIII.Doğu Karadeniz’de balıkçılığın yapılmasıYukarıdakilerden hangisi insanın doğal ortamı değiştirdiğine kanıt olarak gösterilebilir? Scratch programında sahne ne anlama gelmektedir? İçe dönük bir kişiliğe sahip olan şair, şiirlerinde büyük şehrin içinde kaybolmuş insanın kırık, karanlık, karmaşık duygularını yansıttı. “Kitaplarda Ölmek” isimli şiirin sahibi olan bu sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?  Atatürk, ilerlemenin eğitim ve bilime önem vermeklesağlanacağını düşünmüştür.Bu düşünceye göre yapılan yenilik aşağıdakilerdenhangisidir? Ben hasta ruhları ve sinirli insanları daima yüzlerinin tebessümlü olup olmamasıyla değerlendiririm. Sinirli insanların yüzü gülmez. Dostlar arasındaki samimiliği gösteren tebessümdür.Yukarıdaki parçaya göre dostlar arasında nasıl bir yüzle dolaşmalıyız? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir