S:1

Geçmiş toplumların veya peygamberlerin başlarından geçen Kuran-ı Kerimde yer alan ders verici olaylara ne denir?

Geçmiş toplumların veya peygamberlerin başlarından geçen Kuran-ı Kerimde yer alan ders verici olaylara ne denir? sorunun cevabı "Kıssa " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
I. Coulomb . VoltII. Newton . metreIII. Watt/saniyeYukarıdakilerden hangileri enerji birimi olarak kullanılabilir? Evrenin ve evrende var olan her şeyin bir Tanrı tarafından yoktan var edildiği ve Tanrı’nın evrenin mutlak hakimi ve koruyucusu olduğunu kabul eden görüş aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi çok küçük taneciklere sahip olduğu için katı olup, sıvı gibi konulduğu kabın şeklini almayan maddelerdendir? Filozof ortaya koyduğu savın doğruluğu konusunda karşısındakileri ikna etmek için dayanaklar sunmak, akılcı ve mantıksal açıklamalar yapmak durumundadır.Bu parçada vurgulanmak istenen, felsefi düşüncenin hangi özelliğidir? –Erozyon ve sel felaketleri artar-Oksijen üretimi azalır-Kuraklık artar  Yukarıda verilen durumlar hangisinin sonucu olarak ortaya çıkar? Erkek çocuklarda hemofili hastalığının, kız çocuklarına oranla daha fazla görülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki olaydan hangisiyle Meclis Hükümeti sistemi terk edilerek Kabine Hükümeti sistemine geçilmiştir?  Türk Edebiyatında sahnelenen ilk tiyatro hangisidir? Ekosistemlerin sürdürülebilirliği ekolojik döngülerin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine bağlıdır. Fakat artan nüfus ve gelişen sanayi ile birlikte çevreye verdiğimiz zarar hızla artmaktadır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi ekosistemin sürdürülebilirliğine zarar verecek olaylardan birisidir? Eksilenin 700, çıkanın 454 olduğu çıkarma işleminde fark kaçtır? Fethi sırasında büyük kahramanlık gösteren sahabi kimdir? What do you need for a fancy dress party? Aşağıdakilerden hangisi 60 sayısının asal çarpanlarından biri değildir? Kuranı Kerim kaç yılın sonunda tamamlanmıştır?  Bir sayının 10 fazlası ile toplamı 50’dir. Bu sayı kaçtır? Ay’ın evreleri Ay’ın hangi özelliğinin sonucunda oluşur? Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi  Pembe  rengin ingilizcesidir? Aşağıdaki durumların hangisinde Mert’in büyüdüğü    anlaşılmaz? Bunları …………. sizin ağzınızdan duymak çok gurur verici.Bu cümlede noktalı yere destekleyici ifade olarak hangi kelime veya kelime grubu getirilmelidir? Akdeniz Bölgesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Fatma teyze yemek yapmak için aldığı 3 kg patatesin bir buçuk kg’ını kullandığına göre geriye kaç g patatesi kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisinin yetiştirilme alanı daha dardır? Teknolojinin gelişmesi ile bazı meslekler artık önemini kaybetmiştirBu bilgide bahsedilen bir meslek aşağıdakilerden hangisi olabilir? I. Besinlerin sindirimiII. Vücut ısısının denetimiIII. Eklemlerin kayganlığının sağlanmasıYukarıdaki görevlerden hangileri suya “yaşam sıvısı” denilmesinin nedenlerindendir? Bir apartmanda oturan aileler “sağlıklı bir çevre oluşturmak ve doğal kaynakları verimli kullanmak” için bazı kararlar alıp uyguluyorlar.Aşağıdakilerden hangisi bu amaca uygun doğru uygulamalardan değildir? Çocuk kitaplarına oldum olası meraklıydım. Çocukken meraklı olmam normaldi. Ancak yetişkinlik dönemlerimde de bu merak devam etti. Küçük zihinlerde büyük evrenler kuran bu kitapların kudretine inanarak onları okumayı sürdürdüm. Bu sayede kendimi bazen Ay’da bir konakta, bazen de Mars’ta bir çiftliğin ortasında bulurdum.Bu metindeki altı çizili kelime grubuyla çocuk kitaplarının hangi yönü belirtilmiştir? Aşağıdakilerin hangisinin yapımında mıknatıs kullanılmaz? İlhanlıları 1260 yılında Ayn-ı Calûd Savaşı’nda yenen devlet, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi rakamları birbirinden farklı iki basamaklı en küçük tek sayıdır? DİN (İSLAM)    >>>>>>>> DİN ANLAYIŞII. Tektir. >>>>>>>> Birden fazladır.II. Vahye dayanır.  >>>>>>>>  Vahyin yorumuna dayanır.III. Değişmez.   >>>>>>>>  Zamana göre değişebilir.IV. Kaynağı peygamberdir.  >>>>>>>>   Kaynağı vahiydir.Numaralanmış eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Bir marangoz Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında sıra ile 40, 36, 55 adet kapı imal etmiştir.Ekim ayında imal ettiği kapılarla dört ayın aritmetik ortalaması 48 olduğuna göre bu maran- goz Ekim ayında kaç kapı imal etmiştir? Hayata bir ıslık çal, neşeli bir şarkı tut.Sen vazgeçmezsen vazgeçmez senden umut.Karanlıktan bakma hiç, güneş her gün doğuyor.Kalbin ısınsın diye bunca yolu yürüyor.Bu dizelere hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? Dünyanın hiçbir yerinde eşine rastlanmayacak pek çok esere ev sahipliği yapan Şanlıurfa Müzesinde insan boyutlarında yapılmış heykeller dikkat çekiyor. İlk çağlardan Selçuklu Dönemi’ne kadar 11.500 yıllık geçmişe uzanan 10 binden fazla eserin sergilendiği Müze, 24 bin metrekare kapalı alana kurulmuştur. İnsan ve hayvan figürlerinin işlendiği oyma taşların da bulunduğu Müzenin en önemli kısmı ise Göbeklitepe’ye ayrılmıştır.Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? I. Konuşmak, insanları sosyalleştiren bir eylemdir.II. Konuşmak, insanın aklını kullanma sanatıdır.III. Konuşmak, çözümsüzlüğe iyi gelen bir ilaçtır.IV. Konuşmak, sözcüklerle yapılan bir zihin etkinliğidir.Numaralanmış cümlelerin hangi ikisi anlamca aynı doğrultudadır? Aşağıda verilenlerden hangisi mayoz hücre bölünmesinin sonuçlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım değildir?  Köye sağlık merkezi yapmak için devletin tüm imkânlarını kullanacağız.Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı vardır? Bir av köpeğine “vurulan avı getirmeyi” öğretebilirsiniz fakat köpeğe uçmayı öğretmeniz mümkün değildir. Öğrenme açısından ortaya çıkan bu fark aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?  60 mm kalınlığındaki 50 saç levha üst üste konuluyor. Bu levhaların yüksekliği kaç cm olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir