S:1

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Davud (a.s) ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Davud (a.s) ile ilgili yanlış bir bilgidir? sorunun cevabı "Her gün oruç tutardı." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
 Aşağıda altı çizili kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır? Hz. İbrahim (A.S.) peygambere iman edenlere ne denir? 7809 sayısında 8 rakamının basamak değeri kaçtır? IV. Murat,devletin kötü gidişatının nedenlerine ve buna karşı alınabilecek tedbirlere ilişkin devletin ileri gelenlerine raporlar hazırlattı. Buna göre:I. Koçi BeyII. Katip ÇelebiIII. Humbaracı Ahmet Paşadevlet adamlarından hangilerinin bu raporları hazırladığı söylenebilir? Bir baba, yeni doğan çocuğuna nüfus cüzdanı almak istiyor. Bunun için hangi kuruma başvurmalıdır? Herakleitos’ta diyalektik, yeni bir şeyin ortaya çıkması-dır. Bu oluş karşıtların savaşıyla mümkündür. Çatışma yeni birşeylerin meydana gelmesinin sebebidir.Örneğin; gece ve gündüzün savaşı bir günü oluşturur.Verilen paragrafta Herakleitos’un diyalektik düşüncesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış bir kelime yoktur? 46 liraya, kilosu 10 lira olan biberden 3 kg alan Halit kaç lira para üstü alır? Aşadakilerden hangisi doğru yazılmış bir e-posta adresidir? 1.Başarırsın, severek yaparsan görevini Çalışmaktan hoşlan ki Allah yüceltsin seni2.Zannetme ki ecdadın asırlarca uyurdu O zaman nerden bulacaktın eldeki yurdu3.Tedbir senden, takdir (sonuç) Allah’tandır.4.İnsan rüzgârın önünde savrulan bir yaprak gibidir.Yukarıdaki numaralandırılmış dizelerden hangisi tevekkül ile ilgili yanlış bir yargı içermektedir? Hangi cümlede kullanılan fiil olumsuzdur? I.Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışının devamlılığını sağlamak ve uluslar arası anlaşmazlıkları çözmek amacıyla kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?  5 yüz binlik, 2 binlik, 6 on binlik, 7 onluktan oluşan doğal sayı hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?  Aşağıdakilerden hangisi manevi (iç) temizliktir? Amerikalı fizyolog B.F. Skinner tarafından fare ile yapılan bir deneyde; içinde besin bulunan ve bir kaldıraca bağlı makinenin bağlandığı kutu içine konan fare, içerde bulunan bir pedala her bastığında yiyecek gelmiştir.Başlangıçta tesadüfen pedala basan fare bir süre sonra yiyecek almak için pedala basmaya başlamıştır.Yukarıda anlatılan deneyde, faredeki öğrenme çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi zamir değildir? Nasıl ki, her hususta yüksek meslek ve ihtisas sahipleri yetiştirmek gerekli ise dinimizin gerçek felsefesini inceleyecek, ar aştıracak, bilimsel  ve teknik olarak telkin kudretine sahip olacak seçkin ve gerçek din adamlarını yetiştirecek, yükseköğrenim kurumlarına sahip olmalıyız.Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğine işaret etmiştir? Aşağıda verilen şifrelerden hangisi diğerlerine göre daha güvenli ve güçlüdür? 14 çocuk oyun oynarken aralarından 3 tanesi ayrıldı. Oyun oynayan kaç çocuk kaldı? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız.(...) İzmir, Foça, Efes, Milet İyonlar'ın en önemli şehir devletleridir.(...)  Hipokrat, Tales, Heredot, Homeros, Pisagor gibi bilim insanları İyonlar döneminde yaşamışlardır.(...)  Tekerleğin bulunması tarihin başlangıcı olarak kabul edilir.(...)  Tekerleği icat eden uygarlık Sümerler'dir. (...)  Asurlar, Sümerler'den öğrendikleri yazıyı Anadolu’ya getirerek, Anadolu uygarlıklarının yazı ile tanışmasını sağladılar. İlk yardımın ABC’si içinde yer alan tedavi uygulamaları arasında  aşağıdakilerden hangisi yer almaz?  Vazodaki 7 çiçeğin 5 tanesi kurudu. Vazoda kurumayan kaç çiçek kaldı? Namazda, kıraatten sonra elleri dizlerin üzerine koyup tespih dualarını okumak için eğilmeye ne ad verilir? Biten piller için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi İ hal ekini almamıştır? Hz .Muhammed peygamber olmadan önce insanlar neye tapıyorlardı?  Kaybolan bir çocuk aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Sözcüklerin yapım eki almış biçimlerine “gövde” denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gövde durumunda değildir? Hangi canlı doğal ortamında yaşamaktadır? “4246” sayısını en yakın onluğa yuvarladığımızda hangi sayıyı elde ederiz? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün milli dış politikasında barışçı bir siyaset izlendiğinin göstergeleri arasında sayılmaz? I. Okuryazar nüfus oranıII. Tarımda çalışan nüfus oranıIII. Şehirde yaşayan nüfus oranıÜlkemiz nüfusunda 1950 yılından günümüze kadar olan sürede yukarıdakilerin hangilerinde artış olmuştur? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sonuna -ler eki getirilerek çoğul yapılır? “Beş parmağın beşi bir olmaz.” Atasözü aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? “Fazla enerji gerektiren işler yaptığımızda karbonhidratlardan aldığımız enerji yetersiz kalır. Bu gibi durumlarda gereksinim duyduğumuz enerjiyi diğer bir enerji kaynağı olan bu içerikten sağlarız.” Yukarıdaki anlatımda aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi anlatılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi 8 'erli ritmik saymadır? Hangisi bisiklet, kaykay ve paten kullanırken alınması gereken önlemlerden biri değildir?  “Devamsızlık süresi özürsüz - - - - günü, toplamda - - - - günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir.”Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  “18+ 14 =  ?  “ işleminin sonucunu en yakın onluğa yuvarlarsak kaç olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir