S:1

Aşağıda verilen kutsal kitaplardan hangisi Hz. Davud (a.s) a gönderilmiştir?

Aşağıda verilen kutsal kitaplardan hangisi Hz. Davud (a.s) a gönderilmiştir? sorunun cevabı "Zebur " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki deyimlerden hangisi “çok iyi dinlemek” anlamı taşır? Belli bir yere ya da noktaya göre olan yer ve tarafa........................denir." cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A: - - - - ?B: By bus. Aşağıdaki konulardan hangisi diğerlerine göre en fazla sınırlandırılmıştır? (I) Okuduğumuz yazılı anlatım metinlerinin tamamını aklımızda tutmak zordur. (II) Bunun için okurken notlar almalı, metin üstüne veya yanına belli bellek işaretleri koymalıyız. (III) Ayrıntıları ayıklayarak yazının yardımcı fikirleri ve ana fikri belirlenerek notlar alınmalıdır. (IV) Metinleri okurken veya sunumları dinlerken önemli bölümleri özetlememiz gerekir. (V) Özeti metnin orijinalini aynen aktararak almamız gerekir.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisindebir bilgi yanlışlığı vardır? Son peygamber kimdir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? “ limon” ile “sarı” arasındaki ilişki “ süt” ile hangi seçenek arasında vardır?  Hüzün yılı kimlerin vefat ettiği yıldır? Aşağıdakilerden hangisi oruç çeşitleri arasında yer almaz? Mirachadisesi müşriklerden duyan ve Hz. Peygamber için“Bu söylediklerinizi Muhammed mi anlatıyor? O söylüyorsa doğrudur” diyen sahabi kimdir? Kare şeklindeki bir tarlanın bir kenar uzunluğu 75 metredir. Bu tarlanın çevresi kaç metredir? |-20|, 15, |-17|, |-1| Yukarıdakilerden hangisi diğerlerinden küçüktür?  Karalardaki çukurlukta birikmiş durgun sulara…………………………..denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Evdeki tavaya 5 kaşık yağ döktük. Toplam 20 mililitre yağ tavaya dökülmüş oldu. 20 kaşık tavaya yağ dökseydik kaç mililitre yağ kullanmış oluruz? Yüce Allah’ın ebedî olduğunu ve dolayısıyla varlığının sonunun olmadığını ifade eden sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?  SEVGİ: Ayfer, arabaya bindi kalabalığı görünceCEMAL: Hemen yolun kenarına geçti arabayı görünce.DERYA: Trafik çok yoğun olduğu için arabayı dikkatli kullanmalısınTURGUT: Dikkatli araba kullanmak için insanlar bilinçlendirilmelidir.         Hangisine ait cümlede “araba” kelimesi vurgulanmıştır? Tarihî olayların araştırılmasında kullanılan aşağıdaki yöntemlerden hangisi en sonda yer alır? Sayıları yazmak için  kullandığımız işaretler ( rakam )  kaç tanedir ? Çocukların yaşamında teknolojik gelişmelerin etkisini nasıl izleyebiliriz? Bedensel ve düşünsel farklılıkları ne olursa olsun, bütün insanlar arasında toplumsal ve siyasal haklar bakımından hiç bir ayrım bulunmaması durumuna ne denir ? Aşağıdakilerden hangisi milli güvenlik kavramının açıklanmasında yer alan unsurlardan değildir?   3 tane onluk + 1 tane birlik kaç eder? Aşağıdaki davranışlardan hangisi besin israfına neden olur? Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili kelimelerin hangisinde kesme işareti kullanılması yanlıştır? En büyük servetimiz özgürlüktür.İçimdeki öfke hiçbir zaman dinmedi.Çocuk, kaplumbağayı arka bahçede görmüş. Savaşın ağır sonuçlarına katlanmalıyız.Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden birinin anlamdaşı değildir? Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda eğitimin temelini oluşturan medreselerin özellikleri arasında gösterilemez? Dünya yüzeyinde yaşarken uzaya düşmememizin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? İkinci Yeni’ye has dil ve söylem özelliklerini kullanarak İslam dinini esas olan konulara yönelmiştir. Şiir dilindeki semboller aracılığıyla geleneği güne vegeleceğe taşır. Aşk, hürriyet ve yaşam olgularını tema olarak seçmiştir. “Çocukluğum” isimli şiirin de şairi olan bu sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?  Peygamberimizin doğum ve vefat yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Alevilik - Bektaşilik düşüncesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin özelliklerinden biri değildir?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur? “… Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmedince ona sadece ‘Ol’ der oda oluverir.’’ (Âl-i İmrân suresi, 47. ayet)Yukarıdaki ayet Allah’ın hangi sıfatının bir delilidir? Aşağıdaki fiillerden hangisi oluş bildirmektedir? Feyza: Arkadaşıma bir deste çiçek aldım.Feyza arkadaşına kaç adet çiçek vermiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta ( . ) getirilemez? Bir toplumda toplumsal yapının bütününe dokunmaksızın eskiyen, güncelliğini kaybeden, toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyen kurum ve kuralların düzeltilmesine ve iyileştirilmesine denir.Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? Sivas Kongresi’nin “Ulusal bir kongre” olarak  kabul edilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?   “ Haklarımız kadar önemli olan diğer şey de  ……………………….. dır.” cümlesini  doğru ve anlamlı olarak tamamlayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir