S:1

  • Demircilerin piri denilen
  • Gür ve güzel sesi olan
  • Zeburu okuduğu zaman bütün canlılar durup onu dinler ve sesinden dağlar yankılanır
Yukarıda özeliklerinden bahsedilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

Demircilerin piri denilenGür ve güzel sesi olanZeburu okuduğu zaman bütün canlılar durup onu dinler ve sesinden dağlar yankılanırYukarıda özeliklerinden bahsedilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Hz. Davud (a.s). " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisiyle yeni Türk Devletinin doğu sınırı kesinlik kazanmıştır? Taşıtlara biniş ve inişlerde uyulması gereken kurallardan hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti getirilmez? Türk toplumunda yaşlılara otobüste kalkıp yer vermek, saygıyı ifade eden önemli bir davranışken, Eskimolar’da belli bir yaşa gelmiş insanı yardım etmeksizin kaderine terk etmek normal bir davranıştır.Bu durum ahlaki yargıların hangi özelliği ile açıklanabilir? Aşağıdaki ülkelerden hangisi bağımsız olarak nitelendirilemez? • Yumuşak ve koyu renklidir.• Tarım için elverişlidir.• Bitki ve hayvan kalıntıları bulundurur.Özellikleri verilen toprak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi oruçla ilgili yanlış bir ifadedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duygusal bir ifade vardır? I. Fabrika bacalarına filtre takılmasıII. Kanalizasyon atıklarının arıtılmasıIII. Çöplerin sokaklardaki ağaç diplerine bırakılmasıYukarıdakilerden hangileri çevre kirliliğini önlemeye yöneliktir? Atatürk’ün yakalandığı hastalığı ilk teşhis eden doktor, aşağıdakilerden hangisidir? Avrupalı devletler Osmanlı Devleti’ne verdikleri borçlarını geri alabilmek için devletin önemli gelirlerine el koydular. Bu durum Osmanlı Devleti’nin ekonomik bağımsızlığını kaybettiğini gösterir.Avrupalı Devletlerin borçlarını geri alabilmek için kurmuş oldukları kurumun adı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi koyunuz.(      ) Toplu taşıma araçlarına sırayla binilmelidir.(      ) Trafik yoğunluğunu azaltmak için toplu taşıma araçlarını kullanmamalıyız.(      ) Taşıtlarda bazen emniyet kemeri kullanmalıyız.(      ) Taşıt hareket halindeyken taşıtın penceresinden el, kol, baş çıkartılmalıdır.(      ) Taşıtların kaldırım tarafındaki kapısından inmeliyiz. “ Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı“alak”dan yarattı. Oku! Senin Rabbin en cömertolandır. O, kalemle yazmayı öğretendir, insanabilmediğini öğretendir.”Bu ayetlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Direnci 50 olan ısıtıcı prizetakıldığında ısıtıcıdan geçen akım 4 A oluyor.Buna göre prizin gerilimi kaç volttur? 1-Atatürk resmi2-İstiklal marşı3-Türkiye haritasıYukarıdakilerden kaç tanesi şınıfımız şeref köşesinde yer almaz? H2O ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Farklı ülkelerden bizim ülkemize göç eden insanlara ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi dayanışmayı ve iş birliğini öğütleyen atasözüdür? Aşağıdakilerden hangisi üretim olarak değerlendirilebilecek bir ekonomik faaliyettir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi kurulmamıştır? A  ve  B  şehirleri  arasındaki  uzaklık  300  kilometredir.  A  şehrinden saatteki  hızı 80  km  ve  B  şehrinden saatteki hızı 70 km olan iki araç birbirlerine doğru aynı anda hareket ediyorlar.Buna göre bu araçlar B şehrinden kaç kilometre uzakta karşılaşırlar? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az kaç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır? Aşağıdaki sözcük ikililerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? Yurdumuzda bulunan tarihi ve turistik yerler aşağıdakilerin hangisinde yanlış eşleştirilmiştir? Karstik mağaraların tavanından sızan yeraltı sularının içindeki kirecin birikmesiyle sarkıt, dikit ve sütun şekilleri oluşur.Buna göre, sarkıt, dikit ve sütunlar aşağıdaki kayaçlardan hangisinin bulunduğu yörelerde daha yaygındır? Gerekli bilimsel eğitimi almış bir kişi, doktor, öğretmen, mühendis vb olabilir. Kendini geliştirmek ve mesleğini, iyi bir şekilde yerine getirmek için çeşitli hizmet içi eğitimlerden geçebilir.Parçada anlatılan kültür öğelerine katılma yolu aşağıdakilerden hangisidir? Proteinlerin kimysal sindirimi hangi organda başlar? Büyükçekmece Gölü hangi ilimizdedir? Aşağıdakilerden hangisi adın başına gelince sıfat olmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”nin yazımı yanlıştır? Senden önce gönderdiğimiz bütün Peygamberlere, “Şüphesiz, benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse yalnızca bana kulluk edin diye vahy etmişizdir.”Yukarıdaki ayette Peygamberlerin getirmiş olduğu hangi ortak ilkeden bahsedilmiştir? Şimdi Köln’e ince bir yağmur yağıyordurDom Katedralʼinden ıslak güvercinlerIlık iklimlerin özlemiyleBulut bulut havalanıyordurBu dizelere aşağıdakilerden hangisi hâkimdir? Aşağıdakilerden hangisi ekolojik dengenin bozulmasına neden olan durumlardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi sohbet yazılımlarının sağlamış olduğu kolaylıklar arasında yer almaz? Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa sırasıyla aşağıdaki şehirlerin hangisinde bulunmaktadır?  Cemaat ile kılınan farz namazlardan hangisi  sadece öğle vaktinde kılınır? Yararlı cemiyetler hangi isimle birleşmiştir? Aralarında asal olan a ve b sayılarının oranı 5/7 ‘dir.  a+b işleminin sonucu kaç olabilir? Söylev türü Türk edebiyatında- - - - sonra görülmeye başlan-mıştır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 6 fazlası 9 olan sayı kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir