S:1

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Davud (a.s) ilgili yanlış bir bilgidir?

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Davud (a.s) ilgili yanlış bir bilgidir? sorunun cevabı "Hristiyanlara gönderilen bir peygamberdir" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerden hangisine ünlem işareti konmalıdır? Bilinçli bir tüketici doğru seçim yapmasına rağmen aldatılırsa nereye başvurmaz?  Peygamber Efendimizin kabri aşağıdaki şehirlerden hangisindedir?  Aşağıdaki atabeyliklerden hangisinin diğer adı "Şam Atabeyliği"dir? 1. En pişkin aktörler bile bu kadar güzel rol yapamazdı.2. Hiçbir şey olmamış gibi pişkin bir şekilde gülüyor.3. Pişkin ekmeklerin üzerine tereyağı sürüp yedi.4. Hırsız, o kadar pişkindi ki ağzımız açık kaldı.“Pişkin” sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmamıştır? Yakup’a ne oldu söyler misin?- Arkadaşın ameliyatta.- Ömer ve Çetin neredeler?- Kaçtılar. Sen bize her şeyi anlatacaksın.Bu parça aşağıdakilerden hangisine örnektir? Aşağıdaki eklerden hangisinin sesli harfi, bu ekin eklendiği kelimenin son hecesindeki sesli harfe uygun olarak değişmez? Oruç ibadetinin arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?  Resul ve Nebi arasındaki fark aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Kur’an’ı Kerim peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v.)’e hangi yıl indirilmeye başlanmıştır? Aşağıda İslam öncesi Türk Devletleri ve en ünlü  hükümdarları eşleştirilmiştir.    Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?   985 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali nedir? Diyalogdaki boşlukları tamamlayan seçenek hangisidir?-………did you do in Antalya?-I ……..some museums and historical monuments Bitkiler, Güneş sayesinde ……………..” ifadesinde, noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıda verilen organizmalardan hangisi kemoototrof canlılara örnek verilmez? Saf etil alkole işlem uygulandığında,•   Tanecikleri arasındaki boşluk artıyor.•   Taneciklerinin düzensizliği artıyor.Bu bilgiye göre maddede gerçekleşen hâl değişimi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Çevre kirliliğini önlemek için alınacak önlemlerden hangisi doğrudur? Hava sıcaklığını ölçen araçlara ....................... denir.Yukarıdaki cümle hangi sözcük ile tamamlanmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi Yunan işgalinden hemen önce İzmir’de vatansever gençler      tarafından kurulan cemiyettir? Bir kenar uzunluğu 78 m olan kare şeklindeki arsanın çevresine 4 sıra tel çekmek istiyoruz. Kaç metre tel gereklidir? Suyun ayrışması (analizi) tepkimesinde tüplerde hangi gazın hacmi 2 hacimdir.  Aşağıdakilerden hangisi, işletme yönetiminde başarılı bir yöneticinin “Destekleyicilik”niteliğini göstermektedir? Aşağıdaki bilgiler doğru ise ayraç içine “D” , yanlış ise “Y” yazınız. (.....) İç organlarımızda bulunan, istemsiz, sürekli ve yavaş çalışan yorulmayan kas, çizgili kastır.(.....) Kafatası, kaburgalar, kürek kemikleri, yassı kemiklere örnek verilebilir.(.....) Soluk borusunda, kulak kepçesinde ve burnumuzun ucunda kıkırdak doku bulunur.(.....) Oynamaz eklemler sınırlı hareket yeteneğine sahiptir.(.....) Göz kapağı kasları ve dudak kasları deriyi hareket ettiren kaslara örnek verilebilir.  “Tekliflerinizi bekliyorum.” cümlesinde “tekliflerinizi” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? (I) Tren İşkodra Gölü’ne yaklaştıkça bitki örtüsü çeşitleniyordu. (II) Bu çeşitlilikte yer yer zeytin ve meyve ağaçları görülüyordu. (III) Dere yataklarında boy vermiş sazlıkların da eklenmesiyle doğa daha da bakir bir hâl alıyordu. (IV) Biraz sonra tren, göl kıyısında yer alan ve aynı zamanda milli park sınırları içinde bulunan Virpazar’da durmuştu. (V) Köyün gerisinde gözüme ilk çarpan şey, gölün kıyısında bekleyen gezi tekneleri ve yüksekçe bir kayanın üstüne dikilmiş bronz bir heykeldi.Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinden sonra, “Manzara, üzerimizde giderek artan büyüleyici bir etki bırakıyordu.” cümlesi getirilirse paçanın anlam akışı bozulmaz? Bilgiye ulaşılmasını ve bilginin oluşturulmasını sağlayan iletişimi hızlandıran teknolojilere ……………………………………………. denir. Boşluğa yazılması gereken kelime aşağıdakilerden hangisidir? Lale Devri'nin padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki durumlardan hangisinde besmele (Bismillahirrahmanirrahim) demeyiz? “Atatürkün çocukları ne kadar sevdiğini biliyor musun?” cümlesinde hangi kelimede kesme işareti ( ’ ) kullanılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan durumlardan değildir? Atomla ilgili;I. Atomda pozitif ve negatif yüklü tanecikler vardır.II. Atomdaki pozitif yüklü tanecikler küçük bir hacimde toplanmıştır.III. Atomdaki negatif yüklü tanecikler çekirdeğin etrafında belli enerjili katmanlarında yer alır.görüşlerinden hangileri ilk kez Rutherdford atom modelinde ortaya atılmıştır? Hangisinin adı soru işaretidir?      “Onun mektubunu aldım ama    …Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “burun” sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır? " 36 " ve " 68 " sayılarındaki  " 6 " rakamının basamak değeri farkı kaçtır? Today is Tuesday and tomorrow is - - - -. Maturidi mezhebine mensup olan bir Müslüman hangi fıkhi mezhebe tabidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır? ”İyilik ve Allah’a saygı üzerine yardımlaşın. Kötülük ve günah işleme üzerine yardımlaşmayın!” ayetinde anlatılmak istenen nedir? Aşağıdakilerden hangisi semavi arızalardandır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir