S:1

Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin olumsuz etkisine örnek verilebilir?

Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin olumsuz etkisine örnek verilebilir? sorunun cevabı "Teknoloji düşkünlüğü nedeniyle bireyler arasındaki iletişimin zayıflaması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, Kamu İktisadiTeşebbüslerinin özelliklerinden biri değildir? IV. Murat,devletin kötü gidişatının nedenlerine ve buna karşı alınabilecek tedbirlere ilişkin devletin ileri gelenlerine raporlar hazırlattı. Buna göre:I. Koçi BeyII. Katip ÇelebiIII. Humbaracı Ahmet Paşadevlet adamlarından hangilerinin bu raporları hazırladığı söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi “Ben bir öğretmen olarak gönderildim.” diyen Peygamberimizin yapacağı bir davranış değildir? Arkadaşın kötüsü çalışanlardan rahatsız olur. Başarılı olmayı küçümser, alaya alır. Seni kendine benzetmek ve kendi düştüğü çukura sürüklemek için başvuracak çare arar. “Gençliğini yaşa kardeşim, baksana çalışanların başı göğe mi eriyor?” gibi sözlerle sizin manevi enerjinizi kırar ve ruhsal bir gevşeklik yaratır.Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre engelli bireylerin engel grupları ve dereceleri ile engelinin niteliğine göre eğitim programlarının kapsamı ve eğitim süreleri, hangi Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle yönetmelikle belirlenir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur? Peygamber Efendimiz Kureyşin hangi koluna mensuptur? “Kalkınmaya köylerden mi, yoksa kentlerden mi başlanmalı?” şeklinde bir tartışma sorusu sorarak derse başlayan Gül Öğretmen, daha sonra öğrencilerden istekli olanları savunmak istedikleri cevaba göre iki gruba ayırmıştır. Bir sonraki derse kadar gerekli hazırlıkları yapan öğrenciler, jüri önünde tartışmışlardır. Gerekli değerlendirmeler yapılarak tartışmayı kazanan grup açıklanmıştır.”Buna göre, Gül Öğretmen’in kullandığı tartışma yöntemi/tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisi, yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?  • Hasta ziyaretine gittiğimizde• Sınava girecek olan bir arkadaşımıza• Vefat eden birinin ardındanVerilen durumlarda, sırasıyla aşağıdaki dua ifadelerinden hangileri kullanılır? Aşağıdaki yargılardan hangisi kişinin fiziksel özelliği değildir? Kenar uzunlukları 55 m, 60 m ve 70 m olan üçgen şeklindeki bir bahçenin etrafına 5’er m aralıklarla bir sıra kaç ağaç dikilir? Kandaki atık maddelerin vücut dışına atılırken izlediği yol hangi seçenekte doğru verilmiştir?  Bir  otobüs  254  km  gittikten  sonra  mola  vermiş , molanın  ardından  382  km  daha  giderek  ikinci  molayı  vermiştir. Otobüsün  gideceği  yol  790  km  olduğuna  göre  ikinci  moladan  sonra kaç  km  yol  gidecektir ? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Temel İlkeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki şehirlerden hangisi 3000 yıllık etkili tarihi, sanatsal yapıları ve dini merkez olması gibi nedenlerle Dünyanın Başkenti unvanıyla nitelendirilmiştir?  Kast ve kölelik sisteminde tabakalar arası geçiş yapmak mümkün olmayıp, bireylerin hangi tabakada yer alacağı doğumla belirlenmiştir.Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisinin özelliklerindendir? ”Baş” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmıştır?   Hangi davranış kişisel bakım arasında sayılmaz? Aşağıda akdeniz anemisi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti dönemindeki gelişmelerden biri değildir?  Micheal : Do you know German?Jack : No, but I know English because - - - -. Hangi ses, kaynağı bakımından farklıdır? Bir kolideki 50 bardaktan 7 tanesi kırılmıştır. Buna göre bardakların % kaçı kırılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? 'Veliler altıncı katta kalıyorlar'' Cümlesinde sıfat hangi kelimedir? Aşağıdakilerden hangisi Dandanakan Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?  TBMM Hükümetinin ilk uluslar arası siyasi başarısı aşağıdakilerden hangisidir?   Tereyağının hammaddesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi haccın insana kazandırdığı bireysel faydalardan değildir? Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakı- lamaz.İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır Yukarıda Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası’nın eğitim öğretim ile ilgili maddesi verilmiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) vardır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna yanlış noktalama işareti konmuştur?  Her yıl 29 Ekim’de kutladığımız bayram hangisidir? Vücudumuzda oluşabilecek şekil bozukluklarını önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? Alveol akciğerlerimizde bulunan bir yapıdır.Aşağıdakilerden hangisi alveollerde gerçekleşir? Aşağıdakilerden  hangisi ÇOĞUL  varlıktır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir