S:1

Kuran-ı Kerimin en uzun suresi hangisidir?

Kuran-ı Kerimin en uzun suresi hangisidir? sorunun cevabı "Bakara" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
She doesn’t want to lose her scholarship - - - - she should concentrate on her lessons. Aşağıdakilerden hangisi ‘5’ rakamının karesinin ve küpünün toplamına eşittir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.(.....) Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre 16 yaşından küçük her insan çocuk sayılır.​(.....) Türkiye Cumhuriyeti, millî egemenlik ilkesine dayanan bir devlettir.​(.....) Derslere zamanında girmek okuldaki sorumluluklarımızdan biridir.​(.....) Çocuklar fikirleri sorulmadıkça ailedeki karar süreçlerine katılmamalıdır.​(.....) Türkiye, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi imzalayan devletlerden biridir. Mıknatısın bir cisme etki edebilmesi için cisimle ...................... etmesine gerek yoktur.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’ki’’ zamir görevinde kullanılmıştır?            Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gönderilen son ve hak din aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi ailemize karşı sorumluluklarımızdan birisidir? • Sinsice ve ağır ağır insan bedenine zarar vermektedir.• Dünya Sağlık Örgütü istatistiklerine göre dünyada ölüme yol açan nedenler arasında ilk sıradadır.• Karbon monoksit gibi içinde vücuda zarar veren pek çok madde bulunmaktadır.Hakkında bilgi verilen zararlı madde aşağıdakilerden hangisidir? Kişinin yüzüne söylendiğinde hoşlanmayacağı şeyleri arkasından söylemeye (...) denir.Yukarıdaki boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?     Bahçenin birinde bir kiraz ağacı varmış. Ağacın beyaz çiçekleri ve kırmızı kirazları olurmuş.Kiraz ağacının bodrum katında köstebek ve solucanlar bulunurmuş. Ağacın gövdesinde ise karınca ve böcekler     bulunurmuş. Üst kata çiçeklere gelen arılar ve dallara konan kuşlar gelirmiş. Kiraz ağacının bodrum katında hangi hayvan   oturmuyormuş ?  Havadaki asılı su buharının çevreye ısı vererek sıvı hale geçmeden direkt katı hale geçmesine ne ad verilir? Anayasa Mahkemesi üyeleri kaç yıl için seçilirler? Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir yargı içermektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakımla ilgili değildir?  Demokratik bir ortamda sorunlar nasıl çözülür? Aşağıda verilen boşluğa hangi sayı gelmelidir?1 bütün içinde ……tane yarım vardır. Aşağıdakilerden hangisi Mimar Sinan’ın yaptığı camilerden biridir? Eczacıbaşı / Fenerbahçe arasında oynanan bayan voleybol final müsabakası saat 18:00 başlamış 20:37 de bitmiştir. Müsabaka kaç  ne kadar sürmüştür? Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı’nı başlatırken sırası ile hangi şehirlere gitti? Muavvizeteyn sureleri kötülük ve belalardan korunmak için okunur. Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uygun surelerdir? Toprağın kayarak sürüklenmesi olayına ne denir ? I. We walked around the peninsula before the departure.II. On our fifth day, we left the hotel.III. We went sightseeing on our second day.IV. We arrived at the hotel on Tuesday.V. The next day, we went on a boat trip.Seçeneklerden hangisi cümlelerin doğru sıralamasını göstermektedir? "Babam bana askerlik hatıralarını anlattı." cümlesindeki "hatıralarını" sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? I. Simyacılar değersiz metalleri altına çevirmeye çalışmışlardır.II. Simya ile uğraşanlara alşimist denir.III. Simyacılar ölümsüzlük iksirini bulmaya çalışmışlardır.IV. Simya sistemli bir şekilde ilerler.verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi UNESCO’nun Türkiye’den Dünya Mirası olarak seçtiği ilk mimari yapıdır? Aşağıdakilerden hangisi dinin farklı yorumlanmasına sebep olan faktörlerden değildir. “Babam ne zaman gelecek( )” Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Beslenme tipleri için verilen,I. Kendi besinini kendisi üreten canlılar ototrof olarak tanımlanır.II. Besinlerini hazır halde alan canlılara heterotrof canlılar denir.III. Ototrof canlıların tamamı güneş enerjisini kullanarak besin üretir.açıklamalarından hangileri doğrudur?  Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden değildir? Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise D ,yanlış yanlış ise Y koyunuz....... Sosyal bilgiler dersi bizim etkin ve sosyal bir vatandaş olmamıza katkı sağlar....... Yaşadığımız bir olay sadece bizi etkiler...... Etkin bir vatandaş üretim yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunur....... Haklarımızı kullanırken başkasının haklarına da saygı göstermeliyiz...... Tarihte ilk parayı bulan ve kullananlar Hititlerdir. Hendek Savaşında hendek kazılması fikrini ortaya atan kişi kimdir ? “O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet;bağışlanmaları için dua et; iş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah,kendisine dayanıp güvenenleri sever.” (Âl-i İmran suresi, 159.ayet)Bu ayete göre, Peygamberimizin davranışları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Depremin şiddetini ölçen alete ne ad verilir? Hangisinde sayı sıfatı yoktur? Aşağıdaki besinlerden hangisi sindirime uğramadan kana geçebilir? Aşağıdakilerden hangisi İnsan Haklarıyla ilgili kuruluşlardan biri değildir? 3 basamaklı en küçük sayı ile 2 basamaklı en büyük sayının toplamı kaçtır? Namaz kılacak kişinin abdest alması veya gerekli durumlarda boy abdesti almasıdır.Bu açıklama namazın şartlarından hangisine aittir? Sahaftan aldığınız kitabı okumadan veya kitaplığınıza koymadan önce mutlaka açık bir alanda kuru bir fırça yardımıyla kitabın tozunu alın. Kitabın tozunu alırken gözlük ve maske hatta eldiven kullanın. Unutmayın ki kitapta sizi hasta edecek organizmalar bulunabilir.Bu metnin yazılma amacı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir