S:1

Kuran-ı Kerimin en kısa suresi hangisidir?

Kuran-ı Kerimin en kısa suresi hangisidir? sorunun cevabı "Kevser" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Bir koşu pistinin uzunluğu 4650 metredir. Ahmet pistin 1805 metrelik bölümünü koştuğuna göre daha koşması gereken kaç metre yolu vardır? Paris Barış Konferansı’nda Batı Anadolu’nun Yunanlılar tarafından işgal edilmesine izin verilmesi aşağıdaki devletlerden hangisini olumsuz etkilemiştir?   Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri üzerine alarak aracın rahat ve emniyetlibir şekilde kullanılmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?  Devletin oluşum biçimini ve bireylerin temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen hem devleti hem de bireyi kapsayan kurallar bütününe ne ad verilir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinde en çok ünlü harf kullanılmıştır? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Dinî ve millî bayramlarımız özel günlerimizdir. Dinî bayramlarda dargınlar barıştı- rılır, yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılır. Millî bayramlarda ise şiirler okunur, piyesler düzenlenir, toplumdaki büyük küçük herkes gösterilere katılır.Parçaya göre dinî ve millî bayramlarımı- zın ortak işlevi aşağıdakilerden hangi- sidir? Aşağıdakilerden hangisi toplumsal hayatın düzenlenmesine yönelik bir inkılap değildir? “Doğru aydınlatma için nelere dikkat edilmelidir?” sorusuna hangi öğrenci YANLIŞ yanıt vermiştir? Bu dergi sadece bayilerde satılıyor.Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? "İlk Çağ'da ülkem İyonya' da, Tales ilk kez Dünya'nın yuvarlak olduğunu ileri sürmüş.MÖ 585'teki Güneş tutulmasını önceden hesaplamıştır."İyonlu bir kişinin anlatımına göre İyonların aşağıdaki alanlardan hangisinde ileri gittiği söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin âyanlara söz geçiremeyecek hâle geldiğinin göstergesidir? Aşağıdaki organellerden hangisinin karşısına onunla ilgili bir olay yazılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in Müslümanın Müslümana karşı görevi olarak belirttiği davranışlardan biri değildir? Çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen sürekli gelişmeye ve değişmeye elverişli bir toplum yapısının oluşturulabilmesini öngören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi eylem bildiren iki kelimenin birleşmesiyle oluşmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir takım” sözü bitişik yazılmalıdır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil cümleye ‟olasılık” anlamı katmıştır? İnsan zihninden bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu savunan, “varlık var mıdır?’’ sorusunu “vardır’’ diye cevaplayan felsefi öğreti aşağıdakilerden hangisidir? Türk ordusu gücünün büyük bir bölümünü Şeyh Sait İsyanı’nın bastırılması için kullan­dı. Bu nedenle de Musul sorunu, İngilizlerin istedikleri şekilde sonuçlandı.Verilen bilgiyi en kapsamlı biçimde yorum­layan yargı, aşağıdakilerden hangisidir?  Yüzey gerilimi ile ilgili olarak; I. Su örümceğinin su üzerinde batmadan yürümesini sağlar. II. Gemilerin suda batmadan suyun üzerinde kalmalarını sağlar.III. Ebru sanatında özkütlesi sudan fazla olan boyaların su üzerinde kalmasını sağlar.yargılarından hangileri doğrudur? 6 binlik, 3 yüzlük, 5 onluk ve 8 birlikten oluşan sayıdan 9 yüzlük, 8 onluk ve 6 birlik çıkarılırsa kaç kalır? Can ve mal güvenliğini tehdit eden, aniden oluşan ve kontrol edilemeyen olaylara ne ad verilir? EL kelimesinin İngilizcesi nedir? “Önlük giyeceğim. Çünkü………………….” ifadesinde noktalı yere hangisinin gelmesi uygun değildir?  “ Benim canım arkadaşım, gözümde tütüyorsun.” cümlesindeki altı çizili ifadenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Serkan’ın 17 lirası vardır. 6 liraya top alırsa geriye kaç lirası kalır?  Aşağıdakilerden hangisi ezanda geçen sözlerden biri değildir? "10" sayısını Romen rakamıyla yazılışı hangisidir? Aşağıdaki eserlerden hangisi fabl türüne örnek değildir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde öğeler “özne,belirtili nesne,dolaylı tümleç,yüklem” biçiminde sıralanmıştır?          Deniz' in kütlesi 36 kg’dır. Babasının kütlesi, Deniz' in kütlesinin 2 katından 3 kg fazladır. Babasının kütlesi kaç kg’dır? (I) Asırlar boyunca çocuklarımıza Türkçe isimler vermeye çalıştık. (II) Bugün de Türkçe isimlerin en güzel ve anlamlısını bulmak için gayret sarf ediyoruz. (III) İşte bu anlayışla iş yerlerimize de en güzel Türkçe karşılıkları bulmalıyız. (IV) Çünkü bir ülkenin sokaklarına, meydanlarına, dükkânlarına verilen isimler o ülkenin tapu belgesi olarak kabul edilir.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi dilek-istek cümlesidir? Bir nöronda,I. Uyartının şiddetiII. Uyartının frekansıIII. Uyartının süresiverilen özelliklerden hangileri implus sayısının artmasını etkiler? Aşağıdaki olaylardan hangisinde soluk alıp verme ve nabız hızımız artmaz? Aday öğretmen yetiştirme sürecinde bir danışman öğretmen, aday öğretmenin kendi anlattığı dersle ilgili eksiklerini fark edip öz değerlendirme yapmasını istiyor. Ayrıca aynı ders anlatımıyla ilgili diğer aday öğretmenlerden de değerlendirme yapmalarını istiyor.Buna göre danışman öğretmenin, aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisini kullanması en uygundur? Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesi’nde oynanan halk oyunudur? Hz. Muhammed’e dedesini kaybettiğinden günden 25 yaşına kadar ona bakan ve ona ticareti öğreten kişi kim idi? Can you lend me some money? I will ……..…. it back tomorrow.  Dünya’mız kaç çeşit hareket yapar? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir