S:1

Bölenin 34, bölümün 19 kalanın 7 olduğu bir bölme işleminde bölünen sayı ile 2000in farkı kaçtır?

Bölenin 34, bölümün 19 kalanın 7 olduğu bir bölme işleminde bölünen sayı ile 2000in farkı kaçtır? sorunun cevabı "1347" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Sabah ,öğle ,ikindi,akşam,yatsı namazlarının farzları sırası ile kaçar rekattır? Orduda paralı asker kullanmaları sebebiyle yıkılan uygarlık……………………..’dırCümlede boş bırakılan yere aşağdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sonuna -ler eki getirilerek çoğul yapılır? Büyük Bulgarya Devleti’nin yıkılmasında büyük rol oynayan Türk kavmi, aşağıdakilerden hangisidir? Türkçenin ilk sözlük ve dil bilgisi kitabı aşağıdakilerden hangisidir? Hangi kelimenin zıt (karşıt) anlamlısı yoktur? “Okul kurallarına uymalıyız.” diyen bir öğrencinin davranışı doğrudur. Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru bir davranıştır?    Aşağıdaki kelimelerin hangisinde sürerlik birleşik fiili kullanılmıştır?                   - - - - the teacher was answering the question, the manager got into the class. Aşağıda verilen sivil toplum kuruluşlarından hangisi doğayı ve çevreyi korumak için çalışmaz? 1.Kosova Muharebesi kaç yılında veya yıllar arasında olmuştur? Aşağıdakilerin hangisinde “da/de” nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşaleciler adıyla anılan topluluğun sanatçılarından biri değildir? “3576” sayısının onlar basamağına yuvarlanışı aşağıdakilerden hangisidir? 8 . 4 + 52 - 60 : 3 =  işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Yurdumuzda yön bulma yöntemlerinden biri de  cami minareleridir.Minarelerin şerefelerindeki kapılar daima hangi yönü gösterir ? 384 sayısını en yakın onluğa yuvarladığımızda oluşan sayı kaçtır? 24 sayısının katlarının kaç tanesi iki basamaklıdır? Aşağıda ikili verilen devletlerden hangisi II. Dünya Savaşı sonunda dünya gücü olarak ortaya çıkmıştır? “1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı”nda stratejik açıdan önemli bir yer olan Plevne’yi Rus ordularına karşı başarıyla müdafaa eden Osmanlı komutanı aşağıdakilerden hangisidir? T.B.M.M.  hangi tarihte nerede açıldı?  Atom altı taneciklerle ilgili;I. Proton, nötrondan önce keşfedilmiştir.II. Proton ve nötron atomun çekirdeğinde yer alır.III. Bir protonun kütlesi bir elektronun kütlesine eşittir.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? I.Canlı bir varlıktır.      II. Uyku halindedir.  .                     III. Yeni bir canlı oluşturabilir.Yukarıdaki özelliklere sahip olan varlık, hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?  1- Haniflik       2- Putperestlik      3- Hristiyanlık   4- Budistlik    5- MusevilikHz. Muhammed doğduğunda yukarıda yazılan inanışlardan kaç tanesi vardı? Hangi kelimenin birden fazla anlamı vardır? Aşağıdakilerden hangisi DNA molekülünün özelliklerinden biri değildir? Karasal bir ekosistemde üreticiden tüketiciye doğru bir besin zinciri oluşturulduğunda aşağıdaki canlılardan hangisi 4. sırada yer alır? İnternet sayfalarına girmemizi sağlayan Google Chrome, İnternet Explorer vb. yazılımlara genel olarak ne ad verilir. İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa ; bu iki çokluk arasında nasıl bir orantı vardır? .............. Sabah çık evden, akşam gel, türlü 8. iş güç, türlü üzüntü, türlü yorgunluk. Ancak yatakta, uykudan önceki yarım saat, bir saat, bazen de uyku kaçınca, gece yarılarından sonra bir saat. O yarım saatler, bir saatler birike birike koca kitapları deviren zaman parçaları oluveriyor işte! Bir de yollarda, vapurlarda, otobüslerde okumak var. Oturacak bir yer bulmuşuz, şöyle aydınlık bir pencere dibi. Açarız kitabımızın yapraklarını, kendi evrenimize dalarız... Kalabalık varsın sıkıştıkça sıkışsın dursun.Konusu dikkate alındığında bu paragrafın öncesi aşağıdakilerden hangisidir? Üst üste dizilmiş keseciklerden oluşur. Hücrede ter, süt gibi salgı maddelerinin üretiminden ve paketlenmesinden sorumludur. Bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunurYukarıda özellikleri verilen organel aşağıdakilerden hangisidir? Anadolu’da kurulmuş devletlerin ilk çağlarda şehirlerin çevresini surlar ve duvarlarla çevrelemiş oldukları görülmektedir. Yapılan arkeolojik kazılarda dünyanın en eski yerleşmesi olarak bilinen Çatalhöyük çevresi de bu şekildedir.Bu durumun aşağıda verilen ihtiyaçtan hangisine yönelik olduğu söylenebilir?  Gündüzden ışığını hazırlamayan karanlığa razı demektir.Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi koyunuz.(      ) Toplu taşıma araçlarına sırayla binilmelidir.(      ) Trafik yoğunluğunu azaltmak için toplu taşıma araçlarını kullanmamalıyız.(      ) Taşıtlarda bazen emniyet kemeri kullanmalıyız.(      ) Taşıt hareket halindeyken taşıtın penceresinden el, kol, baş çıkartılmalıdır.(      ) Taşıtların kaldırım tarafındaki kapısından inmeliyiz. 1 – 3 – 7 – 15 – 31 - ?  yandaki sayılar bir kurala göre dizilmiştir. “?”  yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir? Bir çıkarma işleminde Eksilen 30, çıkan ise 5’ dir. Fark kaçtır? Metinler; öğretici metinler, sanatsal metinler olarak iki grupta sınıflandırılır.Aşağıdakilerden hangisi, metinlerin sınıflandırılmasında göz önünde bulundurulan ölçütlerden biri değildir? Telif hakları korunan bir eserin sahibinden izin almadan kaçak yollarla çoğaltılmış olan kopyasına ne denir? Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanlar için D, yanlış olanlar için Y koyduğumuzda nasıl bir sıralama oluşur?(.....) Her şeyi yaratan Allah (c.c.), canlıları da yaşatandır.(.....) Allah (c.c.) her şeyi bir düzen içerisinde yaratmıştır.(.....) İhlâs suresinde Hz. İbrahim’den (a.s.) bahsedilir.(.....) Besmelenin anlamı; Rahman ve Rahîm olan Allah’ın (c.c.) adıyladır.(.....) Dua yalnızca Allah’a (c.c.) edilir. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir