S:1

345 sayfalık bir kitabı günde 15 sayfa okuyarak bitiren Ebru, bu kitabı kaç günde bitirmiştir?

345 sayfalık bir kitabı günde 15 sayfa okuyarak bitiren Ebru, bu kitabı kaç günde bitirmiştir? sorunun cevabı "23" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi “ alt “ kelimesinin zıt anlamlısıdır? 6 saatte 420 km yol alan bir otomobil, 9 saatte kaç km yol alır? I. savaş – harpII. ters – düz III. millet – ulus IV. doğru – eğriYukarıdaki kelime çiftlerinden hangilerinde eş anlam ilişkisi vardır? Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde; develer tellal iken, pireler berber iken; ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallarken Kafdağı’nın ardında yaşayan fakir bir aile varmış. Yoksul olmalarına yoksullarmış ama çok da mutlularmış. Yukarıda verilen parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? Yeryüzüne çarpacak olan meteorların atmosfer içerisindeki gaz moleküllerine sürtünerek yanması ve parçalanması, atmosferin canlı yaşamına sağladığı faydalardan birdir.Yukarıda bahsedilen olay atmosferin hangi katmanında yaşanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi farz ibadetlerden biridir? Hangisi cümledir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yazılışı doğrudur? “Her şeye burnunu sokmak” deyiminden ne anlıyorsunuz? Hangi seçenekte “yüz” sözcüğü varlığı nitelememiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? ‘’Temizliğin’’ bir diğer adı aşağıdakilerden hangisidir? '' r t h o r b e '' harflerinden oluşan doğru kelime aşağıdakilerden hangisidir? Bir konu en ince ayrıntısına kadar incelemeyi anlatan deyim olamaz?       I- Zekat-Vacip     II- Sadaka-Sünnet     III-Fitre-Vacip Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur. Ülkemizin en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Bilginin kaynağını, ilkelerini, yöntemini ve çeşitli bilgi türle- rini araştıran felsefe dalı aşağı- dakilerden hangisidir? Ali'nin  boyu; Ayşegül'ün boyundan 5,14  cm uzun, Berfin’ın  boyundan ise 5,14  cm kısadır.Berfin’ın  boyu 182,28  cm olduğuna göre  Ayşegül’ün boyu kaç  cm’dir? Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ne ihracatında ilk sırayı alan ürün hangisidir? Çevre kirliliğini önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru değildir? Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Türkçe, yapı ve köken bakımından hangi dil grubuna dahildir?  Stratonikeia Antik kenti hangi ilimizdedir? Aşağıdaki aylardan hangisinde kutladığımız bir millî bayramımız     yoktur?            Tanım: Kendi kendini yönetme yeterliliğinde ol mayan milletler bir süre büyük bir devlet tarafından   yönetilecektir.Buna manda ve himaye denmiştir.          Durum: Erzurum Kongresi'nde manda ve himaye sistemi reddedilmiştir.               Buna göre Erzurum Kongresi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?              “ Selçuk, eşyalarını ……….. kullanıyor.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Tanesi 1 liradan 4 ekmek; tanesi 4 liradan 6 meyve suyu alan bir müşteri satıcıya kaç para verir? Aşağıdakilerden hangisi problem çözme adımlarından biri değildir? Gökyüzü gözlem evleri niçin şehirlerden uzak yerlere kurulurlar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kara” sözcüğünün yerine “siyah” sözcüğünü kullanmak uygun olmaz? Tevfik Fikret’in sade bir dille çocuklar için yazdığı şiir kitabı aşağıdakilerden hangisidir? Hierapolis hangi ilimizdedir? Ayşe 6 tane 1 TL, Pınar 4 tane 50 Kr, Canan 8 tane 25 Kr verirse hepsinin verdiği parayla tanesi 2 TL olan kalemlerden kaç tane alabilirler? I. Ambulansa eskortluk yapmakII. Taşıt yolu üzerinde yer açmakIII. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmakGeçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır? Dalga boyları 10-3 m’ye kadar olan  ve  sıcak  cisimler  tarafından üretilen dalgalara ne ad verilir? -Yetki ve sorumluluğun belirlenmesi• Görevlerin ve yapılacak işlerin önceden belirlenmesi ve programlanması• Yazılı kuralların oluşturulması ve saklanması• Yetki ve görevlerde uzmanlaşmaYukarıda verilen ilkeler hangi yaklaşımın (kuramın) özellikleridir? Bir bilgisayardan, Flash bellek veya internetten yayılıp bilgisayarlara zarar veren programlara ne denir? Bir yüzeyin bir cisme gösterdiği direncin nedeni nedir? Aşağıda yer alan cümlelerden doğru olanların başına (D),yanlış olanların başına (Y) koyunuz.  (      )   Etkili bir iletişim için önce kişinin kendisi ile başlar.(      )   Devşirme Sistemi Osmanlı’daki askeri sistemin adıdır.(      )   İletişimin kaliteli olabilmesi için iyi bir dinleyici olmak önemlidir.(      )   Osmanlı Devleti’nin hızla gelişip güçlenmesi Tımar Sistemi sayesinde olmuştur.(     )    Kişi dokunulmazlığı, düşünce ve kanaat, din ve vicdan özgürlükleri Anayasamızda yer alan temel hak ve özgürlüklerdendir. “Kişilik, üç temel yapıdan  oluşur. Bunlar id, ego ve süper egodur. Bu yapılar birbirini etkileyerek ve bütünleyerek insanın kişiliğini oluşturur.”Görüşleri verilen psikolog aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir