S:1

1140 bardak 12li kutulara, kutularda 5erli kolilere yerleştirilmiştir. Kaç koli bardak olmuştur?

1140 bardak 12li kutulara, kutularda 5erli kolilere yerleştirilmiştir. Kaç koli bardak olmuştur? sorunun cevabı "19" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
akrep – atmaca – ayı – arı  kelimelerini sözlük sırasına göre sıraladığımızda baştan 3. kelime hangisi olur? Aşağıdakilerden hangisi grubun özelliklerinden değildir ?   Aşağıdakilerden hangisi Medine’ye hicretten önce vefat etmiştir? “ ……………. Beş şey üzerine kurulmuştur. Bunlar; Allah’tan başka ilah olmadığına, Hz. Muhammed’in Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, Namaz kılmak, Zekât vermek, Haccetmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.” HADİS         Yukarıdaki Hadisi Şerifte boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir? 40 - 18 işleminin sonucundaki sayının birler basamağında rakamın basamak değeri nedir? Aşağıdakilerden hangisi ile “öğretmen” kelimesinin hece sayısı eşittir? 11, 32, 51, 43, 32, 45, 32, 45, 47 veri grubunun ortanca değeri kaçtır? Hangisi toprak altında yetişmez? Bir sayının 2 fazlasının 3 katı aynı sayının yarısının 21 fazlasına eşit olduğuna göre bu sayı kaçtır? 8850 kg buğday hasat eden bir çiftçi bu buğdayın 475 kilosunu kendisine ayırıp geri kalanını satmıştır. Sattığı buğday kaç kilodur? I. Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden izin alınmasını gerektirmez.II. Soruşturma izni, şikâyet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar.III.  Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında, yeniden izin alınmaz.4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre soruşturma izninin kapsamı ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Dağlık olan ve otun çok olduğu yerde en çok hangi faaliyetin olması beklenir? En değerli doğal kaynaklarımızdan biri, ormanlardır. Orman varlığı açısından en zengin bölgemiz ise ..........’dir. Bu nedenle, bölgede orman ürünleri fabrikaları kurulabilir. Ancak, son zamanlarda çıkan yangınlar düşünüldüğünde halkın bilinçlendirilerek ormanların korunması gerekir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki bölgelerden hangisi getirilmelidir? Aşağıda verilen yapılardan hangisi hücre iskeleti elemanlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihçilerinin görevlerinden biri değildir? My friends love freedom and nature. That’s why they - - - -. Aşağıdakilerden hangisini görme duyumuzla ayırt ederiz? • Cemşîd ü Hurşîd• Kutadgu Bilig• Leylâ vü MecnûnYukarıdaki eserler hangi nazım biçimiyle yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi forum başkanında bulunması gereken  özelliklerden biri değildir?  Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü fiil köküdür? Aşağıdakilerden hangisi yazılımdır? Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden kimdir? İslam peygamberi Hz Muhammed’in soyu hangi peygambere dayanır ? Hz. Peygamber hangi şehirde dünyaya gelmiştir? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin gelişmesi için sizin üzerinize düşen sorumluluklardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi öznel (kişiden kişiye göre değişen) bir cümledir? Mehmet’in 16 tl var. Mehmet’in parasının yarısı kadar para daha Mehmet’e verilirse toplam kaç lirası olur? Kant’a göre bir eylem, çıkar ya da beklentiden değil, bir ödev duygusu ile yapılmış ise ahlaki bir eylem olabilir. Burada ödev dediği, her çeşit duygunun özellikle de çıkar duygusunun dışında, ahlak yasasına sadece ya- saya saygı ya da uyma duygusuyla hareket etmektir.Buna göre muhtaç olan birine aşağıdaki durumlardan hangisiyle yaklaştığımızda Kant’a göre ahlaki bir eylemde bulunmuş oluruz? Sınıf başkanlığına aday olan bir kişi hangi hakkını kullanmıştır? Ece bir bilgisayar dergisinin verdiği oyun Cd’sini alıp bilgisayara kurdu. Oyunu çok beğendi ve 1.bölümü tamamladı. Ancak 2.bölüme geçmek istediğinde bu bölüme geçilemeyeceği uyarısı çıktı.  Sizce bunun sebebi hangi tür yazılım olmasından kaynaklanır?  Aşağıdaki onluk ve birliklerden hangisi iki basamaklı en büyük doğal sayıyı oluşturur? Aşağıdakilerin hangisinde görsel sanatlar bir arada verilmiştir?  “Ben, bu işlerden pek anlamam.” cümlesindeki yüklemin olumlu biçimi aşağıdakilerden hangisidir?                   Aşağıdakilerden hangisi uluslararası alanda çocuk haklarını savunan kuruluştur? Aşağıdakilerden hangisi konusu aşk olan halk hikâyelerinden değildir? “Gel-git"  kelimelerindeki anlam ilişkisi hangi iki sözcük arasında vardır? Aşağıdaki eserlerden hangisi konusuna göre sosyal roman türüne örnek gösterilemez? Habeşistan’ın Yemen valisi Ebrehe’nin Kabe’ye saldırması ve  Allah’ın ebabil kuşları ile ordusunu yok etmesi olayı tarihte hangi adla anılmaktadır? TBMM hükümetine karşı olan ayaklanmaları önlemek için hıyanet-i vataniye kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunun uygulanması için kurulan mahkemelere ne ad verilir ?   652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Bakanlıkta, özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere en fazla kaç Bakanlık Müşaviri atanabilir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir