S:1

Bir miktar kalemi 9 kutuya yerleştirirken her bir kutuya 146 kalem düşüyor. Aynı miktar kalemi 6 kutuya yerleştirmek istediğimizde her birine kaç kalem düşer?

Bir miktar kalemi 9 kutuya yerleştirirken her bir kutuya 146 kalem düşüyor. Aynı miktar kalemi 6 kutuya yerleştirmek istediğimizde her birine kaç kalem düşer? sorunun cevabı "219" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi canlıların sınıflandırılmasında yer almaz? ''Alnında geçmişin izleri    Geleceğe umutla bakıyordu.''   Bu dizelerde yer alan sözcüklerden hangisinde hece düşmesi vardır? “Kemal, Ayşe ile evlenince muradına erdi.” cümlesindeki, “muradına erdi”  ne çeşit sözdür? Hangisi Mekke için söylenemez? 1924 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  “6785” sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali hangisidir? Osmanlıların;• Cenevizlilerden 1460 yılında Amasra’yı,• 1461 yılında Trabzon İparatorluğ’nu,• 1475 yılında Kırım’daki Ceneviz kolonilerindenKefe, Azak ve Mengü şhirlerinialmaları, Osmanlı Devleti’ne en çok aşağıdakihangi alanda katkı sağlamıştır? Bir işletmenin kuruluş sürecinde, projenin niteliğine göre kuruluş ve konum yeri durumu, fabrika binası, üretim teçhizatı, güvenlik araştırması, doğal afet ve çevre kirliliği gibi konularda yapılan araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir? ‘‘Perde’’sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki soru örneklerinden hangisi, öğrencilerin üst düzey zihinsel becerilerini ölçmeye yöneliktir? I. KitinII. SelülozIII. GlikojenIV. NişastaBir ekosistemde orman diplerinde yaşayan saprofitler ağaçlardan düşen yaprakları ve ölü hayvan atıklarını hücre dışı sindirim yaparak ayrıştırır.Buna göre ayrışma işlemi sırasında I, II, III ve IV şeklinde verilen polisakkaritlerden hangilerinin hidroliz edilmesi beklenir? Aşağıdakilerden hangisi mikrodalgaların kullanım alanlarından biri değildir? Mark is old - - - - to drive a car. He’s 20. Serinlik etrafı kaplar kaplamaz parklar ve bahçeler çocuklarla doldu.Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi bu cümledeki fiilimsiyle aynı türdedir? Aşağıdaki özelliklerden hangisi “bebek” sözcüğünün özelliği olamaz? Aşağıdakilerden hangisi, işletmeler faaliyetlerini sürdürürken çevrenin korunmasına yönelik alınması gerekli tedbirlerde bir eksiklik olduğunu göstermektedir? 1. Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak,2. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır.1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanun’a göre aşağıdaki hangi eğitim kurumudur? Aşağıdakilerin hangisi divan edebiyatının özelliklerinden değildir? Bir yazı yazarken öncelikle yazının temel sınırlarını çizmek önemlidir. Konuyu, uzunluğu, hedef kitleyi ve üslubu belirledikten sonra konu hakkındaki düşüncele- rinizi yapılandırmak faydalı olacaktır. Giriş, gelişme, sonuç bölümlerinde ne söylemek istediğinize karar verin. Sonra kendinize, bu konuyu neden işlemek istediğinizi sorun. Ayrıca yazınızı fotoğraf, resim ve grafik gibi görsellerle zenginleştirin.Bu parçaya göre bir yazı yazarken yapılması gereken ilk iş aşağıdakilerden hangisidir? Trafik ışıklarından sarı ışık kaç saniye yanar? Alevilik-Bektaşilikte cem her zaman yapılabilir. Bazı durumlara özgü cemler vardır. Birbiriyle küs olan, bir başkasının hakkını, hukukunu çiğneyen ve herhangi bir kişiye zarar verecek davranışlarda bulunan kimselerin sorunları çözüldükten sonra tekrar cemevine alınabilmeleri için yapılan özel bir cem töreni vardır.Bu parçada anlatılan cem çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Cumhuriyet’in ilk yıllarında Atatürk’ün kurmuş olduğu Cumhuriyet halk fırkasından başka TBMM’ne farklı görüşleri yansıtabilmek amacıyla Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası gibi partiler kurularak çok partili yaşama geçme girişimleri olmuştur.Buna göre, bu girişimlerle ulaşılması düşünülen, temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? Peygamber Efendimiz’e iman eden ilk dört Müslüman aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Çevresi 240 cm olan karenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilemez? “Eğer sınıfını geçemezsen yandın!” cümlesindeki, “yanmak” sözcüğü, aşağıdaki hangi cümlede aynı anlamda kullanılmıştır? Birler ve yüzler basmağı 7 olan üç basamaklı en büyük sayı hangi onluğa yuvarlanır? Kuran-ı Kerim ile ilgili hangisi yanlıştır? Uçak, bence otomobil, tren ve gemiden daha önemli bir buluştur. Çünkü bunlardan çok daha hızlı ve güvenlidir. Binlerce km uzaktaki yerlere çabuk varabilirsiniz. Uçak icat edilmeseydi dünyada bu kadar insan seyahat edemez, turizm sektörü de bu kadar gelişemezdi. Uçaklarda, kaza ve ölüm oranı çok düşüktür. Hava yolu hatla- rının yol yapımı, yol bakımı gibi masrafları yoktur.Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? I.oksijenli solunum  II.fotosentez  III.fermantasyon Yukarıda verilen olaylardan hangilerinde karbondioksit kullanılır?  Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru ise cümlenin başına (D), yanlış ise (Y) yazınız. (      )  Uzlaşı sürecinde karşımızdaki insanın görüşünü almaya gerek yoktur.(      )  Demokratik bir toplumun üyeleri şiddetten uzak, barış içinde yaşamalıdır.(      )  Bir kişinin duygusal olarak kendisini başkasının yerine koymasına empati denir.(      )  18 yaşın altındaki herkes çocuk sayılır.(      )  Anlaşmazlıkların çözülebilmesi için  uzlaşı  sürecinde  insanların hak ve özgürlüklerine saygılı olmamalıyız. Bir gün kaç saattir? "Patron, işçisine kızıp işten attı." cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni, aşağıdakilerin hangisidir? Cumhuriyetçilik, en genel anlamıyla yönetme yetkisinin halka ait olmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesinin özelliklerinden biri değildir? Peygamber Efendimizi (s.a.v.) örnek alan bir mümin, aşağıdakilerden hangisini yapmaz? 10’ dan başlayarak ileri doğru ikişerli sayarsak 7. sayı kaç olur? Doğu cephesinin kahramanı aşağıdakilerden hangisidir? Vatanın bütününü ilgilendiren ilk kararlar nerede alınmıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinde en çok ünlü harf kullanılmıştır? Kurban bayramında getirilen teşrik tekbirlerinin başlangıç ve bitiş zamanı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir