S:1

Bir deste çerçeve 500 lira, bir düzine resim 180 liradır. Buna göre bir çerçeve ve bir resim toplam kaç lira eder?

Bir deste çerçeve 500 lira, bir düzine resim 180 liradır. Buna göre bir çerçeve ve bir resim toplam kaç lira eder? sorunun cevabı "65" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Öğrenme-öğretme ortamlarında Sunuş Yolu Stratejisi’ni daha etkili ve verimli hâle getirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir? Işığı iyi yansıtan maddeler parlak, yansıtmayanlar ise mat (donuk ) renklidir . Aşağıdaki maddelerden  hangisi mattır ?  We - - - - steak and cheese yesterday night. Hasta olanları devletin ücretsiz tedavi ettirmesi hangi hakla ilişkilidir? Ben,yalan söylemenin kötü bir şey olduğunu bilirim.Çünkü ben ……………..… ve…………………..bir varlığım.”Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? 54 sayısından 5 önceki sayının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Beş basamaklı 8326a tam sayısının 3 ile tam bölünebilmesi için a’nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Hangi seçenekteki kelimede iki ünlü harf yan  yana gelmiştir? “Yaş”sözcüğüne  aşağıdaki eklerden hangisi getirilemez? Aşağıdaki maddelerden hangisi suyu geçirmez ?  Can ve mal kaybına neden olan doğa olaylarına ne ad verilir? Gece ve gündüz aşağıdaki olayların hangisinin sonucunda oluşur? Herhangi bir yerde bir günde meydana gelen hava olayları o yerin günlük hava durumudur.Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisinde hava durumundan söz edilmemiştir? Köyümüz iki mahalleden oluşan büyükçe bir köydü. Ancak tarım topraklarımızı miras yoluyla paylaşınca bize düşen araziyle geçinemedik. Bu sebeple şehre göç etmek zorunda kaldık. Metinde bahsedilen göçün öncelikli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin sonuçlarından değildir?   Aşağıdakilerden hangisi inançla ilgili yorumların temel amaçlarından biri değildir? I. Minnettar gözlerle bedeviye bakan adam, ona cebinden çıkardığı keseyi uzattı.II. Adam, yalvarır bir edayla bedeviden su istedi.III. Devesiyle çölde yürüyen bir bedevi, güçlükle yürüyen ve susuzluktan dudakları kuruyan bir adama rastladı.IV. Bedevi, devesinden inip ona suyundan verdi.Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istenirse sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdaki şıkların hangisinde en büyük kıta ve en büyük okyanus birlikte verilmiştir? Saatimizdeki 12 sayısı kuzeyi gösterdiğinde 6 sayısı hangi yönü gösterir? Tasavvuf edebiyatında mürşitlerin müritleri aydınlanmak amacıyla söyledikleri şiire ne ad verilir? "Kaplumbağa" kelimesinde hangi hece yoktur? • Menekşe•Kara yosunu•PapatyaVerilen bitkilerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Müslüman olan Peygamber Efendimiz’in sohbetine katılan kişilere ne ad verilir? Basit bir elektrik devresinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İnsanlar nüfus artışının neden olduğu olumsuzlukları en aza indirebilmek için birtakım çözüm önerileri geliştirmişlerdir.Buna göre, aşağıdaki nüfus artışının neden olduğu olumsuz durum ve çözüm yolları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 3-6-9-...-15-...-21Boş bırakılan yerlere hangi sayılar yazılmalıdır? Hangi hayvan etle beslenir?  Aşağıdakilerden hangisi aynı tür varlıkların ortak adıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Osmanlı Devletinden ayrılarak bağımsızlığını kazanan ilk ulus hangisidir? We never watch films ...................... nights.  Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel bir yargı içermemektedir? Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel-işitsel araçlarla iletilmesine ne ad verilir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de, da”nın yazımında yanlışlık yapılmıştır? Bir bölme işleminde bölen 34, bölüm 23 ve kalan 18'dir. Bölünen kaçtır?  Maddenin halleri hangileridir? I. Kahramanlarını fiziksel ve ruhsal olarak çok iyi tanıtmış.II. Tavsiyelerimize kulak asmaman seni sıkıntıya soktu.III. Elimiz kolumuz bağlandı, bir türlü düzlüğe çıkamıyoruz.IV. Yazın, duygu ve düşüncelerin edebî bir dille ifade edilmesidir.V. Şartlar ne olursa olsun bu kitabı yayımlayacağım.Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi 32 sayısının bir çarpanı (böleni) değildir?  Ceren’in kütüphanesindeki kitapların sayısı 110 ile 120 arasındadır. Kitapların sayısı 9 ile kalansız bölündüğüne göre, Ceren’in kütüpha- nesinde kaç kitap vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir