S:1

Bir bölme işleminde bölen 5 olduğuna göre kalan olabilecek doğal sayıların toplamı kaçtır?

Bir bölme işleminde bölen 5 olduğuna göre kalan olabilecek doğal sayıların toplamı kaçtır? sorunun cevabı "10" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Kanın vücutta dolaşımını sağlayan iletim borularına ne ad verilir? Bir bitkinin;1.  Yaprağı2.  Meyvesinin çekirdekleri3.  Tohumunugibi yapılardan hangileri toprağa ekilirse eşeyli bir üreme örneği görülür? Akarsular tarafından derince yarılmış ve çevresine göre yüksekte kalan hafif dalgalı düzlüklere plato denilmektedir.Ülkemizin platoları ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Yolculuk sırasında mest ve  sargı üzerine meshetmenin suresi kaç gündür? Bedenin, elbiselerin ve namaz kılınacak yerin temiz olmasına ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt (zıt) anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in hicretten sonra Medine’de yaşayan Müslümanlar, Yahudiler ve İslam’ı kabul etmeyen Araplar arasında yaptığı “Medine Sözleşmesi” amaçlarındanbiri değildir?  Kur’an-ı Kerim’in en uzun ve en kısa sureleri aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi senin kalemin ( ) cümlesinde ( ) işareti yerine aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) konmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin temel unsurlarından biri değildir?  Aşağıdaki katı maddelerin hangisi ısıtılınca erimez? Demokrasi: İnsan hak ve özgürlüklerinin tanındığı ve onlara saygı gösterilmesin sağlandı bir yönetim şeklidir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi demokrasinin dayandığı temel ilkelerden biri değildir?   Aşağıdakilerden hangisi canların ortak özelliği değildir? Aşağıdakilerden hangisi, yerel yönetim birimleri arasında yer almaz? Allah (c.c.) tarafından bazı peygamberlere gönderilen ve “sayfalar” anlamına gelen ilahi kitaplara hangi isim verilir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin söylenme anı ile yapılma anı aynıdır? Eğimli arazilerin etek kısımlarında ufalanan malzemelerin birikmesiyle oluşmuş toprak türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sesin bir enerji türü olduğunu kanıtlar? Canlı - İnsan - Bitki - Hayvan Yukarıdaki kavram sıralamasında, kaplamı en fazla olan terim hangisidir? I.Dünya , kendi ekseni etrafında döner.II.Dünya, Güneş etrafında belirli bir yörüngede dolanır.III.Dünya,hem kendi ekseni etrafında hem de Güneş’in etrafında hareket eder.Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? “süt ile yoğurt” arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sadece bir yargı bulunmaktadır?  Aşağıdakilerden hangisi nükleotidin yapısında bulunmaz?   T.C.Anayasası’na göre milli güvenlik,kamu düzeni,genel sağlık,genel ahlakın korunması  gibi sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kanunla yetkili kılınan mercii konut adama kararını kaç saat içinde görevli hakimin onayına sunar? I- il özel idarelerII-BelediyelerIII-KöylerIV-ilçelerYukarıda yer alanlardan hangileri yerel yönetimlerdir? Aşağıdakilerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan bir ek kullanılmıştır?  Ben 8 yaşındayken babamın yaşı benim yaşımın 5 katından 3 eksikti.Bugün ben 14 yaşında olduğuma göre babam kaç yaşındadır? Dünya devletleri hangi antlaşmayla TBMM’ yi kesin olarak tanımışlardır ? “Açık hava reklamı” aşağıdaki reklam çeşitlerinden hangisi ile ilgilidir? Geçmişte yapılan bazı mesleklere daha az talep vardır.Bunun sebebi olarak hangisi gösterilemez? 27 Nisan Salı sabahı, filolar Arıburnu’nda da Seddülbahir’de de Türk mevzilerini yine yoğun ateş altına aldılar. Saat 07.30’du. Beklenen iki alay da gelmemişti. 64. Alay Eceabat’a daha yeni geçebilmişti. Öteki alaydan bir haber yoktu. Üçüncü gündü ve Arıburnu’na daha bir tek yeni asker ulaşmamıştı. Birlikler savaş düzenine girmişti. M. Kemal taarruzu başlattı. Birlikler harekete geçtiler. Yüzden fazla Anzak makineli tüfeği takırdamaya başladı, takviye edilen filoda bugün iki yüz elli beş namlu vardı. Anzak mevzileri ile Türk birlikleri arasında ateşten bir duvar oluşturdular. Birlikler arazinin kıvrımlarından yararlanarak ilerleyip Anzak siperlerine yaklaştılar. Ateşten duvarı aşmak için fırsat kollayacaklardı.Bu metin aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine ait özellikleri taşımaktadır? Aşağıda verilen ifadelerin doğru olanların başına D yanlış olan ifadelerin başına Y yazınız.(...)  Kalp hızlı ve istemli çalışır (...)  Büyük kan dolaşımının amacıvücuda oksijence zengin kanı taşımaktır (...)  Damarlar kan ile dokular arasındamadde alışverişini sağlar Aşağıdakilerden hangisi Hac ve Umre’nin farklı yönlerinden biridir? 1a73 dört basamaklı sayısının 9 ile tam bölünebilmesi için a yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? Aşağıdakilerden hangisi Kültür ve Turizm Bakanlığının merkez teşkilâtındaki danışma ve denetim birimlerinden birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerin gelişmesine katkı sağlamaz? Celal, aynı büyüklükteki iki balondan  birini iyice şişirip, diğerini şişirmeden ayrı ayrı hassas teraziye koyarak ölçüm yaptı.Celal bu deneyi hangi amaçla yapmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi insanların dayanışma içinde olabilmelerini kolaylaştırıcı etkenlerden biri değildir? I would buy a new car if - - - - . Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir