S:1

Bir sayının 34e bölümünden bölüm 43tür. Bu sayı aşağıdaki sayılardan hangisi olamaz?

Bir sayının 34e bölümünden bölüm 43tür. Bu sayı aşağıdaki sayılardan hangisi olamaz? sorunun cevabı "1452" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
İslam halifesi, Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezit’e “Sultanıiklimirum” (Anadolu’nun Sultanı) unvanını, aşağıdaki hangi başarısından dolayı vermiştir? “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.” (Enbiya suresi,22. ayet)Bu ayette verilen mesajı en doğru şekilde karşılayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi fizik biliminde kullanılan temel bir büyüklüktür? - - - - Bu gizemleri çözüp şairin mesajını alabilen okuyucu, büyülü bir dünyanın, şiir cennetinin içine girmiş demektir. Yeter ki şair, gerçek şair; okuyucu, gerçek okuyucu olsun.Bu metnin başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi, tacir olabilmenin şartlarından birisi değildir? 8145 litre zeytinyağı 5 litrelik şişelere doldurulursa kaç şişe gerekir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi sosyal haklar ve yardımlardan değildir?  Aşağıdaki parçaların hangisinde farklı bir bakış açısı kullanılmıştır? Ülkemizde alageyik, boz baykuş, çizgili sırtlan, vaşak gibi hayvanların nesilleri tükenmek üzeredir. Bunun en büyük sebebi nedir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? - Seçme ve seçilme hakkı- Dilekçe hakkıYukarıda verilen haklar hangi alandaki haklarımızın kapsamındadır? Sınıfımızdaki 28 öğrencinin yarısının 4 fazlası erkek öğrencidir.Sınıfımızdaki kız öğrenci sayısı kaçtır? İçinden tanırım ben o elleri, Onlar ki zâhirde vîrân olurlar; Ardıçlı dağları, çamlı belleri Aşanlar şi’rine hayrân olurlar.. . .Başıboş, kırlara salar tayını, Elinden düşürmez okla yayını; Ellere bırakır zafer payını, Memleket yolunda kurban olurlar!.. Bu şiirin şekil ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerin hangisine ait olduğu söylenebilir? İşletmeler çalışanların ücretlerini belirlerken dikkate alacağı unsurlardanen önemlisi hangisidir?  “Biz, hiçbir memleketi uyarıcıları olmadıkça helâk etmedik.” (Şuarâ suresi, 208. ayet)Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Islak kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdaki eserlerden hangisi şiir türünde değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel yargı vardır?  Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır? ”Güzel” kelimesi hangi cümlede isim olarak kullanılmıştır?   • Kırmızı ışık yanması••Yolun trafiğe kapanması••Yetkililerin dur işareti vermesiSeyir hâlindeki taşıtların yukarıda verilen faktörlerle durdurulmasına ne ad verilir? 20 . 2 - 15: 3 = işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Çiçekli bitkilerde polenlerin erkek organın başçığından dişi organın tepeciğine taşınması olayına- - - - denir.Verilen cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Hava tahminleri yapılırken sıcaklığı ölçmek için hangi alet kullanılır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük temel anlamda (ilk anlamda) kullanılmıştır? Hasta ziyaretine gittiğimizde aşağıdaki ifadelerinden hangisini kullanmamız doğru olur? 9 - A = 0 işleminde "A" yerine hangi sayı gelmelidir? “Gel” sözcüğünün karşıt anlamlısı hangisidir? “Kaç kardeşin var (  )” cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?  Aşağıdaki kelimelerden hangisi beş hecelidir? Bir ortaokulda 5. sınıf öğrencileri atık pil toplama kampanyasında toplam 53 426 adet atık pil toplamıştır. 6. sınıf öğrencileri ise 5. sınıf öğrencilerinden 21 908 adet daha az atık pil topladıklarına göre 6. sınıflar toplam kaç adet atık pil toplamıştır? Aşağıda verilen cümlenin “passive” (edilgen) halini işaretleyiniz.“She will paint the walls.” “Elazığ’ın en önemli akarsuyu Fırat’tır. İlimiz Keban, Karakaya, Kral Kızı ve Özlüce gibi baraj gölleri ile çevrilidir. Hazar Gölü Elazığ’ın önemli göllerindendir.”      Yukarıdaki metinde kaç tane cümle vardır? Aşağıdakilerden hangisi Milli eğitim sisteminin esaslarından değildir?   Bilgisayarda bilgilerin geçici olarak saklandığı birim hangisidir? Fizikte matematik kullanımı ile ilgili;I. Nicel gözlemlerde matematikten faydalanılır.II. Fizik yasaları matematik ile daha anlaşılır hale getirilebilir.III. Matematik, fiziğin dilidir.yargılarından hangileri doğrudur? Günde 75 TL para kazanan bir kırtasiyeci bir ayda kaç TL para kazanır? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Ayak sağlığı ve temizliği ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir