S:1

Bir bölme işleminde bölen 7, bölüm 18, kalan 4 ise bölünen kaçtır?

Bir bölme işleminde bölen 7, bölüm 18, kalan 4 ise bölünen kaçtır? sorunun cevabı "130" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Osman Bey’i yerine oğlu Orhan Bey’i varis bıraktı-ğı için demokratik olmamakla suçlayan bir tarihçi aşağıdakilerden hangisini göz önünde bulundurmadığı söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimatçıların Servetifünun sanatçılarından farklı yönlerinden biri değildir? Arkadaşım kardeşime: “Neden bu kadar mutlusun? Ağzın kulaklarında.” dedi. Kardeşim: Benim ağzım yerinde. diye cevap verdi. Arkadaşımın kullandığı deyim hangi anlam gurubunda olduğu için kardeşim yanlış anlamış olabilir? Aşağıdaki verilen sayıların hangisinin karesinin 5 fazlası 41 eder? Dünya’mızın şekli ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? 2 .(3x + 5) ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?  Zebur​ hangi peygambere indirilmiştir? Türk ordusu, Milli Mücadele'de Batı Cephesi'nde aşağıdakilerden hangisiyle savaştı? Aşağıdaki ifadelerden hangisinin cebirsel ifadesi  3. (x + 2)’ dir?  “Alemdağ’da Var Bir Yılan” adlı öykü kitabı, aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?  Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıda belirtilen hükümlerinden hangisinde Osmanlı Devletinin savunma gücü kırılmıştır?          Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde eyalet, sancak ve kazalarda davalara bakan devlet görevlisi aşağıdakilerden hangisidir? The park is - - - - the market and the post office. Kerem A ve B diyapozonlarına özdeş tokmaklarla vuruyor. Kerem A diyapozonundan çıkan sesin daha pes, B diyapozonundan çıkan sesin daha şiddetli olduğunu gözlemliyor.Buna göre bu deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ? Yedi milyon elli dokuz bin yüz otuz dört okunuşu verilen rakam aşağıdakilerden hangisidir? Alkolden en fazla etkilenen organ aşağıdakilerden hangisidir? Birler, binler ve milyonlar basamaklarında 6 rakamı bulunan yedi basamaklı en küçük sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sayılardan hangisi 690 ‘a yuvarlanmaz? Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımız arasında gösterilemez? 30 kalemi 3’er şekilde kalemliklere koymak isteyen Yeliz’in kaç kalemliğe ihtiyacı vardır? İzmir’den Ankara’ya gidecek bir kişi aşağıdaki ulaşım araçlarından hangisini kullanamaz? Ablam sabah 3, öğlen 4 ve akşam 6 problem çözüyor. Ablam 5 günde toplam kaç problem çözer? Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil’e ait bir öğretici metindir? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin yazımı   doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi sembolle gösterilir? Aşağıdakilerden hangisi kemik çeşidi bakımından diğerlerinden farklıdır?  I.Çizgili kasI.Düz kasII.Kalp kasıYukarıdaki kas türlerinden hangileri isteğimiz dışında çalışır? Halide Edip Adıvar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 1 onluk 5 birlikten oluşan sayının 5 fazlası kaçtır? A: I´m very hungry. B: Ok. ............ Komşumuz Suriye için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?A) Türkiye’nin en uzun kara sınırına sahip olduğu ülkedir.B) Petrol ve doğal gaz en önemli ekonomik zenginliğidir.C) Fırat nehri topraklarından geçen büyük su kaynağıdır.D) Şam, Halep, Lazkiye önemli kentleridir. 102 689 105 sayısının binler bölüğündeki sayı milyonlar bölüğündeki sayıdan kaç fazladır? Katı bir maddenin ısı alarak direk gaz haline geçmesine ne denir? Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebevi’nin fonksiyonlarındanbiri değildir?  Tarih, çoğumuzun öğrencilik yıllarında korkulu belası olan ezber silsilesi olmadığı gibi çocukluğumuzda hayatı yeni yeni tanırken yaşadığımız heyecanlar, körebe oyunlarımız, bisiklete binerken annelerimizin arkamızdan “Aman dikkatli sür, düşersin!” diye bağırdığı sokaklar, dedelerimizin anlattığı hikâyelerdir aslında. Sayısal bilimlerin somutluğu kadar elle tutulur olmasa da insana dair en büyük ce- vapların içinde olduğu, ezberle değil de tadına varılarak bilginin hazzını yaşatacak ender bir değerdir.Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? INTERNET için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?   Aşağıdaki isimlerden hangisi çoğul addır? Aşağıdaki ışık türlerinden hangisi gözümüzle görebildiğimiz ışıktır? Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki uygulamalardan hangisi, toprak gelirlerinde üretimin sürekliliğini sağlamaya yöneliktir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir