S:1

Kurân-ı Kerim Hz. Muhammede hangi melek aracılığıyla vahyedilmiştir?

Kurân-ı Kerim Hz. Muhammede hangi melek aracılığıyla vahyedilmiştir? sorunun cevabı "Cebrail (as)" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Bilgisayarın elle tutulabilir, elektronik parçalarına ne ad verilir? Recaizade Mahmut Ekrem’in Mekteb-i Mülkiye’den öğ-rencisi olan Ahmet İhsan Tokgöz, birkaç yıldır “Servet-i Fünun” adlı bir dergi çıkarıyordu. Ekrem Bey, eski öğrencilerine, bu dergiyi bir sanat-edebiyat organı haline getirmeyi teklif etti. Bu önerinin kabul edilmesiyle Recaizade Mahmut Ekrem, etrafındaki yenilik yanlısı sanatçıları bu derginin çevresinde toplayarak derginin sanat ve edebiyat alanındaki yönetimini yine eski bir öğrencisi olan genç şairlerden Tevfik Fikret’e verdi. Böylece Servetifünun Edebiyatı’nın temelleri atılmış oldu.Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil cümleye ‟olasılık” anlamı katmıştır? Hangisi farklıdır? 20 dekar arazisi olan bir çiftçi 3 dönümlük kısmını nadasa bırakmış, geri kalanına ise ekim yapmıştır. Kaç m2 alan ekilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan biri değil, sosyal ihtiyaçtır?  Teleskop ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdakilerden hangisi kendisi­ne uygulanan kuvvet kalktığında eski biçimini almaz?   Aşağıdaki  görevlilerden  hangisi ilk Türk devletlerinde ülkenin denetim  ve  vergi işleriyle ilgilenirdi? Temsil Heyetinin oluşturulduğu kongre hangisidir? Aşağıdaki  sözcüklerden  hangisi  eş  anlamlıdır? “Ayşe’nin siyah saçları, yeşil gözleri vardır.” Cümlesinde Ayşe’nin hangi özelliklerinden bahsedilmiştir? • Osmanlı Devleti’nin resmî mezhebidir.• Dinî konuların çözümünde başvurulacak kaynaklar; Kur’an, sünnet, sahabe sözleri, icma ve kıyastır.• Örf ve adetler fıkhın ikinci kaynaklarındandır.Bazı özellikleri verilen fıkhi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi seyretmeye dayalı sanat dallarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde devletin gelir ve giderlerinden, diğer bir deyişle maliyeden sorumlu divan üyesidir? Soğuk kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf olarak kullanılmıştır?             Aşağıdakilerden  hangisi zıt  anlamlı   sözcüktür?  Aşağıdakilerden hangisi ailenin devamına zarar veren tutum ve davranışlardandır? Aşağıdakilerden hangisi her bireyde kesinlikle farklıdır?  MEB Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre, bakanlığa bağlı, her derece ve türdeki resmi kurumlarda alanlara göre başvurulması gereken öğretmen sayısını ifade eden bilgiye ne ad verilir? Fatmaların bahçesinde 8 tane elma, 8 tane armut, 5 tane de kiraz ağacı var. Fatmaların  bahçesinde kaç tane ağaç vardır? İnsanı tembelliğe sürükleyen, çalışma gücünü yok edip insanlar arasına kin ve düşmanlık saçan bir kazanç yoludur. Fert ve toplum hayatında unutulmaz yaralar açar. İnsanın şahsi ve ailevi hayatında huzursuzluklara neden olur. Kur’an’da bu kötü davranış ve alışkanlığın her türlüsü haram kılınmıştır.Hakkında bilgi verilen davranış aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede karşılaştırma yapılmamıştır? Peygamber Efendimizin bir hadisinde, “dinin direği, müminin miracı” olarak tanımladığı ibadet aşağıdakilerden hangisidir?  Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken yaralı aşağıdakilerden hangisidir? (+3) + (–1) + (–4) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde farklı bir ses olayı vardır?   Peygamberimize ilk inen ayetler hangi surede yer almaktadır? Bir organizmadaki kimyasal reaksiyonların tümüne ne ad verilir?  Mısırlılar;•   Resimli yazıyı kullanmışlardır•   Nil nehrinin taşma zamanlarını hesaplamışlardır•   Tıp ve eczacılık alanında gelişmişlerdirVerilen bilgilere göre Mısırlılar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Türk dilini konuşan ve ülkemize komşu olan ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak ve bu ülkelerle çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla 1992 yılında oluşturulan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Eğer yerle gökte Allah'tan başka tanrılar olsaydı, ikisi de bozulurdu. Arşın Rabbi olan Allah, onların vasıflandırdıklarından münezzehtir.enbiya 22Yukarıdaki ayette rabbimizin hangi özelliğine vurgu yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi adaletli bir kişinin yapmaktan kaçındığı bir davranıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi vardır? "Karnı ağrıyormuş." cümlesindeki "karın" kelimesinde bir ses olayı görülmektedir. Aşağıdaki cümlelerden aynı ses olayı vardır? Türkiye’de orman yangınları en fazla Akdeniz ve Ege ormanlarında görülür.Bu durumun temel nedeniaşağıdakilerden hangisidir? I. Cisimlerin kütlesi bulunduğu yere göre değişir.II. Hacim birimi kilogramdır. Yukarıda verilen bilgilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  İnsanlar yüzyıllardan beri düşündüler, konuştular, sonunda yazmayı öğrendiler. Önceleri, yaptıkları anıtlara, tapınakların duvarlarına yazı yazdılar. Sonra kil tabletler, papirüs yaprakları denendi. Kâğıt ve mürekkep kullanımıyla yazı gelişimini tamamladı, düşünce ölümsüzlüğe kavuştu. Böylece uygarlıkların sağlam temelleri atıldı.Bu parçaya en uygunbaşlık aşağıdakilerden hangisidir? I-Fırat ve Dicle ırmakları bölgeye canlılık veriyor.II-Yükseltisi en fazla olan bölgedir.III-Ağrı Dağı ve Van Gölü bu bölgededir.Yukarıdaki bilgiler hangi coğrafi bölgeyi anlatmaktadır? "Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.'' atasözünün taşıdığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir