S:1

Kurân-ı Kerimin indirilişi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Kurân-ı Kerimin indirilişi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "622 yılında inmeye başlamıştır" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
“ Seni bir yerden gözüm ısırıyor. ” cümlesinin anlamı, aşağıdakilerin hangisiyle aynıdır? Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın yasakladığı davranışlardan biridir? Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden değildir? AABBCCDD genotipli bir kişinin mayoz bölünme sonucu oluşturacağı gamet çeşidi kaçtır? Mahmut, arkadaşının oyuncağı ile oynamak istiyor. Mahmut' un önce ne yapması gerekir?  Tina :  Were you in Turkey?Adam : ……………. I was in Italy. Normatif: Bir kural değeri taşıyan, normlarla ilgili değer hükümleri koyan yöntem ya da disiplindir.Buna göre kelam ilminin normatif oluşuna aşağıdakilerden hangisi örnek teşkil etmez?  Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” koyunuz(…..) İnsanlar uyumlu ve uzlaşmacı olduklarında toplumda anlaşmazlıklar azalır.                (…..)Hak ve özgürlüklere saygı duymak anlaşmazlıklara neden olur.(…..)Uzlaşı, güven ve saygı ortamını zedeler.(…..) İnsan, bütün ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz. (…..) Karşılaştığımız sorunlara birbirimize zarar vermeden ortak çözümler bulmalıyız. Aşağıdakilerden hangisi atmosferde biriken sera gazlarının oluşturduğu sera etkisinin sonuçlarından biri olamaz? ( 27 - 24 - 21 - .... - 15 ) sayı dizisinde noktalı yere hangi sayı gelir? Bir günde 3 TL biriktiren Arda 90 TL’yi kaç günde biriktirir? Aşağıdaki altı çizili tamlamalardan hangisi farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi oynamaz eklemlere örnektir? Okulda bir arkadaşınız kaza geçirdi. Aşağıdakilerden hangisi yapmanız gereken davranışlardan biri değildir?  Aşağıdaki tümcelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler beraber kullanılmıştır? DİN (İSLAM)    >>>>>>>> DİN ANLAYIŞII. Tektir. >>>>>>>> Birden fazladır.II. Vahye dayanır.  >>>>>>>>  Vahyin yorumuna dayanır.III. Değişmez.   >>>>>>>>  Zamana göre değişebilir.IV. Kaynağı peygamberdir.  >>>>>>>>   Kaynağı vahiydir.Numaralanmış eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Biri, diğerinin 5 katının 7 eksiği olan iki sayının toplamı 29 ise bu iki sayının farkı kaçtır? Tanım:Tarih geçmişte yaşamış İnsan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleri ile olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek, neden sonuç ilişkisi içinde, belgelere dayanarak objektif bir biçimde inceleyen bilim dalıdır.Durum:Çin baskısı sonucu kuzey Hunları batıya doğ-ru göç edip barbar kavimleri hareket ettirip Kavimler Göçüne neden olmuşlardır. Kavimler Göçü Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesine neden olmuştur.Yukarıdaki durumda tarihin tanımında yer alan hangi öğeye vurgu yapılmıştır? Ailemiz ile ilgili bilgileri büyüklerimizin anlattıkları ile öğrenmeye ............... denirYukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelirse doğru olur? Cahiliye dönemi Arapları aşağıdaki ayların hangisinde yapılan savaşları haram saymışlardır? Dua etmek kişinin Allah katındaki değeriniyükseltir.Ahmet : Dua ile Allah ve insan arasında yakınlık sağlanmışolur.Kemal : Dua sadece insanın kendisi için yapılır.Salih : Dua, insanın Allah’la iletişiminin özüdür.Dua ile ilgili olarak aşağıdaki öğrencilerden hangisininsöylediği doğru değildir. Can you lend me some money? I will ……..…. it back tomorrow.  ● Hemşire          ● Polis         ● Diş hekimi         ● EczacıYukarıdakilerden kaç tanesi sağlık alanında hizmet veren mesleklerdendir? Aşağıdakilerden hangisi bir basamaklı tek sayılardan biridir? “Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir.” (Tevbe suresi, 128. ayet)Verilen bu ayeti dikkate aldığımızda aşağıdakilerden hangisinin peygamberimizin uygulamalarından biri olduğu söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çok öfkelenmek” anlamında deyim kullanılmamıştır? Hindistan’a 17 sefer düzenleyerek bölgede İslamiyet’in yayılmasını sağlayan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? James :Do you think there is really life in space?Kane  :I don’t - - - - with the idea of living in space because all necessary things for a human being don’t exist there. Dilden dile nesilden nesile aktarılır. Ortak acıları, sevgileri, düşünceleri anlatır. Yukarıda özellikleri verilen kültürel öğe aşağıdakilerden hangisidir? Furkan evlerinin yanında bulunan çocuk  parkının bakımsızlığından ve park içinde rahatça      oynamalarını engelleyen dikenlerden şikayetçidir.Furkan rahatsızlığını dile getireceği    dilekçeyi hangi makama yazmalıdır? Sergide Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun edebiyat, sanat, siyaset ve iş dünyasının önemli isimlerine yazdığı mektuplar yer alıyor. Bu mektuplar, sanatçının ya- şadığı döneme ışık tutacak nitelikte. Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun İstanbul Güzel Sanatlar Fakültesinde başlayıp Paris’te devam eden eğitim hayatını, resim tutkusunu, Anadolu’daki yurt gezilerini kısacası yaşamından birçok kesiti yansıtan mektuplar, bu sergiyle ilk kez gün yüzüne çıkmış oluyor. Sergi, sanatçının hem kendi yazdığı hem de kendisine yazılan mektupların kitaplaştırıldığı bir zamanda açıldı.Bu parçada ‘‘Bedri Rahmi Eyüboğlu’’ ile ilgili aşağı- daki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Görsel ve işitsel iletişim araçlarına medya denir. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi diğer medya araçlarından farklıdır?  Kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Karışık olarak verilen kelimelerin anlamlı biçimde sıralandığı cümleyi bulunuz.at - don't - wake - 8 o'clock - you - up Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi türemiş bir fiildir?   İki insanın birbirine iyi dileklerini iletmelerine ne denir? Rakamları birbirinden farklı en küçük dört basamaklı doğal sayı aşağıdakileden hangisidir? Fiziki haritalarda aşağıdakilerden hangisi gösterilmez? Limitet şirketler en az kaç ortak tarafından kurulabilir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir