S:1

Kuran-ı Kerim ilk defa peygamberimize hangi ay ve gecede indirilmeye başlanmıştır?

Kuran-ı Kerim ilk defa peygamberimize hangi ay ve gecede indirilmeye başlanmıştır? sorunun cevabı "Ramazan Ayı – Kadir gecesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi Türkiye’de gö­rülmez ? Hayatımızda önemli yer tutan hemen hemen bütün evlerde bulunan ……………… John Logie Bird tarafından icat edilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi, basit bir elektrik devresinde, elektrik enerjisini devrenin diğer elemanlarına ulaştırır? Sözlü edebiyat dönemini doğru anlamak için bazı sözcüklerin anlamlarını bilmek gerekir. Örneğin “yuğ” (I),  genel yas törenlerine verilen isimdir. Bu törenlerde, ölen kişinin ardından söylenen şiirlere “koşuk” (II) denir.  Bugünkü atasözünün karşılığı ise o dönemde “sav” (III) dır. Törenleri “şaman (baksı)” (IV) denilen büyücü, hekim, ozan olarak görülen kişiler yönetirdi. Söylenen şiirlere eşlik eden telli sazlara ise “kopuz” (V) denirdi. Yukarıda numaralanmış sözcüklerden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?Yukarıda numaralanmış sözcüklerden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir? "Yağan yağmuru seyrediyoruz." cümlesinin kişisi hangisidir? İslam medeniyeti hakkında Osmanlıda ve İslam dünyasında yayınlanan ilk eser olan Medeniyyet-i İslamiyye’nin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? I- www.bing.com.trII- www.yandex.com.trIII- www.ask.fmYukarıdaki internet sitelerinden hangisi ve hangileri arama motorlarına örnektir? 15 x ( 50-22) işleminin sonucu kaçtır? "Lâ İlâhe İllallah Muhammedun Resulullah" nedir? Kur’an-ı Kerim hangi dilde indirilmiştir ? Canlılar arasında sadece insanın sorumlututulmasının temel nedeni aşağıdakilerdenhangisidir? 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanun’a göre Uyuşmazlık halinde hangi kurula başvurulabilir? Bir kamyon dolu ikine 13 ton, yükü boşaltıldıktan sonra 5 ton 550 kg geldiğine göre kamyonda kaç kg yük vardı? Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Döllenme doğal yollarla gerçekleşemiyorsa bebek sahibi olmak için kullanılan yöntemlerden biri “tüp bebek yöntemi”dir.I. Oogenezin gerçekleşmesiII. Spermatogenez ile sperm oluşmasıIII. Akrozom enzimlerinin zona pellicudayı parçalamasıIV. Embriyonun oluşmasıBuna göre yukarıda verilenlerden hangileri tüp bebek uygulamasının laboratuvar çalışmaları içerisinde değerlendirilir? “Isınmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır? I.    Eğilen baş kesilmez.II.    Bükemediğin eli öp, başına koy.III.    Veren el, alan elden üstündür.IV.    Aman  dileyene kılıç kalkmaz.Yukarıdaki atasözlerinden hangi ikisi anlamca birbirine yakındır? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “mecazlı” bir anlatım vardır? My father never - - - - coffee, but he always- - - - tea. I have been looking for my dictionary. I looked - - - - but I couldn’t find it. (I) Yahya Kemal Enstitüsü, Yahya Kemal'in bütün eserlerine (külliyat) "Siyasi Hikayeler" cildini de ekledi. (II) "Siyasi Hikayeler" büyük şairin Osmanlı tarihiyle ilgili anekdotlarından kurulmuş öyküler, sohbetlerdir. (III) Bu hikayelerde imparatorluğu yöneten kişilerin serüvenlerini okuyoruz. (IV) Şairin deneme ile öykü türü arasında kalan bu ilginç çalışması, bize bir imparatorluğun anatomisini vermekte. (V) Hayranlarınca sık sık övülen bu eser, şairin tarih anlayışını ortaya koyması bakımından ayrıca önem taşımaktadır.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazar yorum yapmamıştır? Mekke döneminde yaşanan olaylarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi y anlıştır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır  ?  İtilaf devletleri aşağıdaki gelişmelerden hangisine tepki olarak İstanbul’u resmen işgal etmişlerdir? Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi müdürün sosyal etkinlikler ile ilgili görevlerinden biri değildir?  Aşağıdaki kurumlardan hangisinin trafikle ilgili görevi yoktur? Kâbe’nin etrafında yedi kere dönüldüğü zaman bir ________ gerçekleşmiş olur.Yukarıdaki boşluğa ne gelmelidir? Kesme işareti ( ‘ ) hangi cümlede yanlış kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi gürültünün insanda sebep olduğu davranış bozukluklarındandır? Küçük Kaynarca Antlaşması ile ilk defa Ortodoskların hamiliğini hangi devlet üstlenmeye başlamıştır? Fiziki haritalarda gösterilen yeşil ve kahverengi renkler aşağıdakilerden hangisini gösterir? “Ali yuvarlak sehpayı düşürdü.” cümlesinde, ön ad olarak kullanılan sözcük hangisidir? Mekke ve Medine halkına “surre” (para kesesi) adı verilen hediyelerin  her  yıl  gönderilmesine, aşağıdaki hangi Osmanlı padişahı  döneminde  başlanmıştır? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’a göre disiplin cezası ile ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır?  ’Dünya yüzeyinin sularla kaplı olmayan yerlerine ……….....denir.’’Bu cümledeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi konularına göre roman türlerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır? Yetişkin bir insanda,•      Alt ve üst çenede dörder tane olmak üzere top- lam sekiz tanedir.•      Yiyecekleri ısırıp koparmaya yarar.•      Uçları balta ağzına benzer.Yukarıda özellikleri verilen dişler hangi grup- tandır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi yapan belli değildir? 2/H sınıfındaki çocukların ortak yönleri nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir