S:1

Yüce Allahın insanlara iyiyi, güzeli doğruyu göstermek amacıyla gönderdiği vahiyler bir kitap oluşturuyorsa bunlara ilahi kitap denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir ilahi kitap değildir?

Yüce Allahın insanlara iyiyi, güzeli doğruyu göstermek amacıyla gönderdiği vahiyler bir kitap oluşturuyorsa bunlara ilahi kitap denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir ilahi kitap değildir? sorunun cevabı "Suhuf" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Malatya’da yetiştirilen meyve hangisidir? Divan edebiyatında kimi kavramları dolaylı anlatmak için kullanılan kalıplaşmış, her şair tarafından ortak kullanılan nükteli ve sanatlı sözlere - - - - denir. Keman (kaş), ok (kirpik) gibi…Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Atomun yapısıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi cansız varlıktır? Bir kimsenin kendi hayatını anlattığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? “ Yüzeyinde girinti ve çıkıntı olmayan maddeler pürüzsüz maddelerdir.”Yukarıda verilen tanıma göre aşağıdaki maddelerden hangisi pürüzsüz maddedir? Bir bölme işleminde bölen 56, bölüm 24 olduğuna göre bölünen en fazla kaç olabilir? Endülüs halkı, ülkede huzur ve güven ortamını sağlamasından dolayı hangi hükümdarının iktidar günlerine “Eyyamü’l-Arus” (Düğün Günleri) adını vermişlerdir?  “Şehirler mevsimleri unutmuş. Mevsimler değişiyor da kimsenin haberi bile olmuyor. Çünkü onlardan bir haberci, bir işaret yok şehirlerde. Şehrin kendine has akışı, yapıları, kurumları, ciddiyeti ve öldüren kalabalıkları bahara ve onun işaretçilerine gelecek yer bırakmamış. Yalnız bahara mı? Bütün mevsimlere… Mevsimlerin değiştiğini takvimlerden izliyor şehirliler. Ne gülünç değil mi? Kış, bahar, yaz ve sonbahar… Nelerle gelir bunlar, ortalığı nasıl değiştirir, dünyayı hangi renklere boyar… Takvim sayfalarında “Baharın ilk günü, kış başlangıcı” filan yazar… Siz de inanırsınız. Oysaki böyle mi olmalı? Bir çiçeği dalında koklayıp da ilkbaharın geldiğini hissetmenin, sarı yaprakların yorgun kaldırımlarda savrulmalarıyla sonbahara merhaba demenin tadını verir mi hiçbir şey? Evet, Nüfus artıyor, her şey değişiyor; ama ne olursa olsun doğaya bu kadar haksızlık etme hakkımız yok bence.”Yazar şehirlerin bu halde olmasında hangisini sorumlu görmemektedir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına ise “Y” harfi yazınız.  (……) T.C kimlik numaramız bir başkası ile aynı olabilir.(……) İkiz kardeşler her bakımdan aynı fiziksel özelliklere sahiptir.(……) Olayların oluş tarihine göre sıralanmasına kronoloji denir.(……) Boyumuz, kilomuz, göz rengimiz bizim duygusal özelliklerimizdir.(……) Zeybek daha çok Ege bölgesinde horon ise Karadeniz bölgesinde oynanan bir halk oyunudur. Teknolojik gelişmeler ekosistemlerde,I. Hayatımızı kolaylaştıran makinaların icadı daha çok enerji kullanımına neden olmuştur.II. Teknolojik araçların kullanımı doğada geri dönüşümü olmayan zararlara yol açmaktadır.III. Yeni teknolojik çalışmalar ve buluşlar hayatımızı kolaylaştırmıştır.verilenlerin hangisine neden olduğu için bozulmalara sebep olabilir? I- DepremII- KuraklıkIII- Toprak kaymasıYukarıda verilen olaylardan hangileri komünitede yer alan baskın türün ortadan kalkmasına sebep olabilir?  Aşağıdakilerden hangisinde Kur'an-ı Kerim'in en uzun ve en kısa sureleri birlikte verilmiştir? • Sanatçılar, Arap ve İran edebiyat geleneklerinden esinlenmişlerdir.• İslamiyet’in etkisinde oluşan bir edebiyattır.• İlk örnekleri 13. yüzyılda görülen bu edebiyat, varlığını 19. yüzyılın ortalarına kadar sürdürmüştür.Özellikleri verilen edebî dönem aşağıdakilerden hangisidir? Bir besinin sindiriminde aşağıdaki olaylarhangi sırayla gerçekleşir?I. Midenin kasılıp gevşeme hareketiyle besinindiğer besinlerle karışmasıII. Besinlerin yutaktan geçmesiIII. Besinlerin ince bağırsaktan emilerek kan damarlarınageçmesi Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel bir yargıdır?      Aşağıdaki yapılardan hangisi tüm bakterilerde ortak olarak bulunur? Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi tek tanrı inancının özelliklerinden biri değildlr?   I. Doğu  II.Kuzeybatı III. Kar Yukarıda verilen kavramların sınıflandırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi “isim” sözcüğüyle eş anlamlıdır? Aşağıdaki ayetlerden hangisi, anlam bakı­mından diğerlerinden farklıdır?  Sorumluluğunun bilincinde olan bir insan,aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz. Aşağıdaki yazarlardan hangisi ‘‘Gülüp Ağladıklarım, Şehir Mektupları’’gibi fıkra türünde yazdığı eserleriyle tanınmıştır? Ekmek, patates yemeği ve baklava yiyen bir öğrenci aşağıda verilenlerden hangisini en fazla oranda almıştır? Sorun ve şikâyetlerimizi ilgili kurumlara yazılı olarak iletme ile ilgili hakkımız aşağıdakilerden hangisidir? Rahatsız edici ve ses şiddeti gereğinden fazladır. İnsan ve hayvanların işitme sağlığını, ruh ve beden sağlığını olumsuz etkiler. Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aslı : When are you going to go to Rome?Carter : - - - -. Hangisi özel isim değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangileri hecelerine ayrılamaz?  Bir aritmetik dizide a4= 7 olduğuna göre bu dizinin ilk 7 teriminin toplamı kaçtır? 5000 gramı 75 TL olan muzun 3 kg’ı kaç TL’dir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük terim anlamlıdır?  Aşağıdakilerden hangisi heterojen bir karışıma örnektir? Cahiliye dönemi Arapları aşağıdaki ayların hangisinde yapılan savaşları haram saymışlardır? Aşağıdaki sözcük dizisinden hangisi, kaynaştırma harfi almamıştır? “Yarın sen bizi arasan da bulamazsın. Hepimiz bu şehirden ayrılıyoruz.”cümlesinde kaç tane zamir vardır? Aşağıda bir canlı hücreye ait genetik birimler numaralandırılarak verilmiştir.I. GenII. DNAIII. NükleotidIV. Üçlü şifreBuna göre verilen birimlerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? ‘’Mert, hayalinin iyi bir yüzücü olabilmek olduğunu söylüyor.’’cümlesinde  soyut anlamlı sözcük hangi seçenekte verilmiştir. Aşağıda verilenlerden hangisi vasıfsız emeğe bir örnektir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir