S:1

Allahın gönderdiği son ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir?

Allahın gönderdiği son ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Kur’an-ı Kerim" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Dünya kendi etrafındaki dönüş yönü hangi ikilide doğru verilmiştir?   Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde iyelik zamiri vardır? Bazen insanlar bitkileri köklerinden ve köklendirdikleri dallarından çoğaltırlar. Oluşan yeni bitki ................ .Verilen cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi doğru olur? “ Babam üç aydan beri iş arıyor.” cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? Türkler tarih boyunca farklı nedenlerle ana yurtlarından göç etmek zorunda kalmışlardır.Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin nedenlerinden biri değildir? Işıklı trafik işaret cihazlarındaki sarı ışık ne anlama gelir? Aşağıdakilerden hangisi  7 dönümlük arazinin m2 cinsinden gösterimidir? İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir.Sen kendini bilmezsin Ya nice okumaktır.Bu dörtlük Türklerin İslam anlayışının oluşma- sında etkili olan âlimlerden hangisine aittir? “Ben babamı sen hocanı unutma.” dizesinde hangi sözcükten sonra virgül kullanılmalıdır? Selahaddin Eyyûbi’nin aşağıdaki ailesinden / akrabasından hangisi, Yemen Eyyûbi Devleti’ni kurmuştur?  Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan özelliklerden biri değildir?  Toplumsallaşma, bireyin başkalarıyla olan ilişkileri aracılığıyla gerçekleşir. Birey iyi kötü, doğru yanlış gibi toplumun yargı ölçülerini, tüm değer, kural ve normlarını, toplum tarafından kabul edilen tutum, alışkanlık ve becerilerini toplumsallaşma sürecinde öğrenir. Her birey için gerekli olan bu süreç ailede başlar.Bu parçadan toplumsallaşma ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangisi bir yurttaşın sorumluluklarından biri değildir? Mısır’daki “Kahire Surları”, aşağıdaki devletlerden hangisinin döneminde inşa edilmiştir? Dengeli ve düzenli beslenme için hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin yemekle ilgili davranışlarından biri değildir? “Bugün, pastayı ben yapacağım.” cümlesinde vurgu aşağıdakilerin hangisindedir?  Hz. Muhammed (sas) “Bu işten vazgeçmem için güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler hiçbir şey değiş­mez, Allah bu dini üstün kılıncaya kadar çalışacağım veya bu uğurda öleceğim.” sözünü aşağıdaki olaylardan hangisinde söyledi? Office PowerPoint 2007 programında hazırlanan sunuya slayt eklemek için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılır? 125 - (2 X10) işleminin sonucu kaçtır? Dün öğleden sonra çıktım evden. Önce yürümeyi düşündüm yol boyu. Biraz yürüdükten sonra durakta gördüğüm sapsarı otobüsün sarılığına mı kandım yoksa tenhalığına mı bilmiyorum, kendimi otobüsün içinde buldum. Arka koltukların birinde uyuyakalmışım. Şoförün uyandırmasıyla otobüsten inip yine yürümeye başladım. Sanki otobüse hiç binmemişim, rüyalara hiç dalmamışım da başladığım yürüyüşü devam ettiriyormuşum gibi hesapsızca yürümeye devam ettim.Bu sözleri söyleyen kişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Ailede hangisi en önce karşılanması gereken istektir? Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan bir durum değildir?  He is hiding - - - -  the door. Hakan and Selim are playing in the school garden - - - - . I. Fotoğrafları baskıya yetiştirmek için bütün gece uyumadım. (Neden)II. Doktorum biraz tuhaftır, yani anlaşılması güç bir adamdır. (Açıklama)III. Masa, kanepe, buzdolabı aldığı eşyalardan bazılarıydı. (Örnekleme)IV. Bu şiirleri ezberlerse amcası ona hediye alacakmış. (Koşul)V. Tarihi binayı onarmak için yazılı izin almalıyız. (Amaç)Numaralanmış cümlelerin hangisi ayraç içindeki ifadeyi karşılamamaktadır? Muhammed isminin anlamı nedir? Bir deneyde çaydanlıktaki su ısıtılarak kaynatılıyor. Sonra ısıtma işlemine devam ediliyor.Bu deneyde suyun hangi hâlleri gözlenir? Aşağıdakilerin hangisinde niteleme sıfatı vardır?  Hava katmanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki ifadelerden hangisi küme belirtmez? Basit bir elektrik devresinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Mamure Kalesi hangi ilimizdedir? Aşağıdakilerden hangisi suda çözünen vitaminlerdendir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmetlerde, sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu görevlilerini ifade eden kavram, aşağıdakilerden hangisidir? Hendek savaşında müslümanlara ihanet eden ve düşmanla işbirliği yaparak müslümanları zor duruma düşüren Yahudi kabilesi hangisidir? “Yanmak” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi dikdörtgenin özelliklerinden biri değildir?  Vücudumuzun ihtiyacı olan besinlerin düzenli ve yeterli miktarda alınmasına …………………........... denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Ortak kullanım alanlarında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir