S:1

Kuran kaç yılda tamamlanmıştır?

Kuran kaç yılda tamamlanmıştır? sorunun cevabı "23" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Her katının yüksekliği 4 m 35 cm olan bir apartman 4 katlıdır. Bu apartmanın yüksekliği ne kadardır? "Merve hastalığından dolayı okula devam edemiyor. Evlerine gelen öğretmen derslerinde yardımcı oluyor.” Merve'nin bu durumunda, hangi hakkının devlet tarafından sağlandığı söylenebilir? Evrende hiçbir şey başıboş, anlamsız ve amaçsız değildir. Her varlık birbiriyle uyum içerisinde, büyük bir bütünün parçası olarak hareket etmektedir. Hiçbirvarlık kendisi için belirlenmiş olan tabiat kanunlarının dışına çıkmamaktadır.Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta ( . ) konmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi yön bildiren ifadelerden değildir ? Girişimcilerin işletme kurma sürecinde, aşağıdakilerden hangisi sürecin başlangıç aşamasında yapılması gereklidir? “ Dostumuzun bizi hırpalaması gücümüze gitmez. Çünkü bunun iyi niyetle ve iyiliğimiz için yapıldığını biliriz.” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi artık yıldır? “kardeşim - başladı - beni - okulaYukarıdaki sözcüklerle bir cümle oluşturduğumuzda hangisi kullanılmaz? 16 tane bilyeyi 4 desteye tamamlamak için kaç bilyeye ihtiyacımız vardır? Okulundaki öğrencilerin diş sağlığına ne kadar önem verdiğini tespit etmek isteyen Fikret’in aşağıdaki sorulardan hangisini sorması uygun olmaz? Safa ve Merve tepeleri arasında yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Kağıt üzerinde bulunan bir yazıyı veya resmi bilgisayara aktaran araç aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi belirtisiz isim tamlamasıdır? “Okul kurallarına uymalıyız.” diyen bir öğrencinin davranışı doğrudur. Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru bir davranıştır?  Aşağıdakilerden hangisi Allah’a karşı sorumluluklarımızdan biridir.  Hangi sayıyı en yakın yüzlüğe yuvarladığımızda kendinden daha küçük bir sayı elde ederiz? Sosyal medya kullanırken dikkat etmemiz gereken kurallar ile ilgili hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun temel ilkelerinden biri değildir? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi “barış” sözcüğüyle eş anlamlıdır? “Rukiye şöyle cevap verdi” cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi kullanılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi dengeli beslenmeyi anlatır? Aşağıdakilerden hangisi hikayenin temel unsurlardan biri değildir?    Aşağıdaki kelimelerden hece sayısı en az olan hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) vefatından  sonra görülen durumlardan biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‟ki”nin yazımı doğrudur?  İmren’ in 4 kalemi vardı. Annesi bir deste kalem daha hediye etti. İmren’ in kaç kalemi oldu? Aşağıdaki kelimelerden hangisi, anlamlı ve kurallı bir cümlenin sonunda yer alır?  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre Başvuru sahibi tüzel kişi ise;aşağıdakilerden hangisi gerekir?I - Tüzel kişinin unvanı ve adresi,II -Yetkili kişinin imzası,III -Yetki belgesi, Farklı kıtalarda bulunabilen taygalar için,I. İğne yapraklı ağaçlar baskındır.II. Kışlar genellikle çok soğuktur.III. Doğu Karadeniz Bölgesi örnektir.verilenlerden hangileri doğrudur? Genellikle internet üzerinden görüntülü görüşme amacıyla kullanılan donanımdır. Bu donanım sayesinde video ve fotoğraf çekebilir, bilgisayarımıza kaydedebiliriz.Verilen bilgilere göre bu donanım birimi aşağıdakilerden hangisidir? “Yavrucuğum! Yapılan iş, bir  hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu, bir kayanın içinde veya göklerin yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu (senin karşına) getirir.  DoğrusuAllah, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.” (Lokman suresi, 16. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin önemine değinilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi millî kültürümüzü yansıtan ögelerden değildir? Avrupa örnek alınarak askeri alanda ilk ıslahatlar hangi padişah döneminde yapılmaya başlanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi devlet dairelerinin internet siteleri için kullanılan uzantıdır? “Kuşlar ötüyor, kediler miyavlıyor, çocuklar koşuşturuyor.” Cümlesinde kaç tane eylem vardır? Allah’ın ahirette sadece mü’min kullarına merhamet etmesine ……………denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri vardır? Aşağıdaki dizelerin hangisinde benzetme yapılmamıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir