S:1

Kutsal kitaplarla ilgili olarak asağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Kutsal kitaplarla ilgili olarak asağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "İncil Hz. Âdem’e verilmiştir" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
• Saltanatın kaldırılması• TBMM’nin açılması• Cumhuriyetin ilan edilmesiYukarıda verilen inkılapların yapılmasının ortak amacı, aşağıdakilerden hangisidir? Med harfleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? “İçin” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?  Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir  işletim sistemidir? “De ki: Ben size,‘Allah’ın hazineleri benim yanımdadır.’ demiyorum. ‘Ben gaybı da bilmem.’Size,‘Ben bir meleğim.’ de demiyorum. Ben sadece bana gönderilenvahye uyuyorum…” (En’âm suresi, 50. ayet)Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in bir özelliği değildir? 3 bütün kaç yarım eder? Dolu iken 21 kg gelen tenekenin içinde 18 kg peynir olduğuna göre, tenekenin darası kaç gramdır?   T.C.Anayasası’na göre yakalanan kişi,tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç kaç saat içerisinde hakim önüne çıkarılır?  (I)Her zaman kolayı yazmaktansa zoru yazmayı tercih ettim. (II) Zorlukların kolayımageldiğini söyleyebilirim.(III) İçimde okte olarak kalmış cevapsız meselem yoktur.(IV) Yazdıkça ferahlarım.   Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisi yüklemin türüne göre farklıdır?    Bütün mesele herkesin öz Türkçe konusunda biraz daha bilinçli olmasında düğümleniyor. Başta basın olmak üzere yazarlarımız, bilim insanlarımız, devlet adamlarımız bu meseleye gönül vermelidirler. Her gün basın yoluyla halkla yüz yüze gelen devlet adamlarımız, muhabirlerimiz bu konuyu işler, söz hazinelerine Türkçe karşılıklarını yerleştirir, konuşmalarında onları kullanırlarsa bu yolda önemli bir mesafe alınır.Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermek için yazılmıştır? “Küçük – ufak” sözcükleri arasındaki ilişki, “beyaz” sözcüğü ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde uygulanan ekonomi politikalarının amaçları arasında gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisinde Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son sureleri birlikte verilmiştir? 19.yüzyılın  ikinci yarısında Avrupa devletlerinin öncelikle hangi ikisinin siyasi çıkar  çatışmaları nedeniyle 1.Dünya Savaşı başlamıştır.                                                                                                                      Kazada yaralanan biri için öncelikli olarak aşağıdaki- lerden hangisi yapılmalıdır?  E – Devlet sitesinin adresi aşağıdakilerden hangidir? Aşağıdakilerden hangisi opak maddedir? Aşağıdaki özelliklerden hangisi sadece Allah’ta bulunur? Aşağıdakilerden hangisi Dünya üzerinde yerleşme alanlarının dağılışını sınırlandıran faktörlerden biri değildir? Kaymaz Araman İlköğretim Okulu olarak İstanbul’a düzenlediğimiz gezide Sosyal Bilgileröğretmenimiz İstanbul un eski bir yerleşim yeri olduğunu, tarihi ve turistlik açıdan zengin,Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan bir köprü ve Türkiye’nin en güzel şehri olduğunu belirtti.    Yukarıda verilen parçada kaçtane görüş cümlesi vardır? Canlılar birinci derecede enerji verici olarak genellikle aşağıdakilerden hangisini kullanır? Kur’an-ı Kerim’in ilk emri aşağıdakilerden hangisidir? Abbasi halifesi Memun tarafından Bağdat’ta kurulan “Beytü’l - Hikme” (Hikmet Evi) denilen kurumda “tercüme bürosu”nun bulunması, aşağıdakilerden hangisine kanıttır? Halife ordusu İstanbul üzerine yürür. Kayser Asatur, Battal(Seyyid)’ı yenemeyeceğini anlar, cadılardan yardım diler. Kuzende câzû (cadı), askeriyle birlikte, savaş alanına gelir. … Kuzende câzû (cadı) ol evvel meydana girdi. Kırk arşın kadd ü kaametiyle (boyu bosuyla) yüz kendi gibi câzûlar bileşince (yanında) od saçarlar. Sünniler anı görüp korktular. Seyyid, Halife önünde dua kıldı, azm-i meydan eyledi (meydana yürüdü), Kuzende câzûya beraber geldi. Çünkim melun, Seyyid’i gördü, eydür: — Kimsin? Seyyid eydür: — Sen kimi istersin? Câzû eydür: — Cihanı birbirine uran ve bu Rum vilayetine fitne bı- rağan sen misin, dedi. Seyyid eyitti: — Belî, olam (Evet, Oyum.) Ol melun gözleri kana döndü, el urdu, koynundan taş çıkardı, tez efsun okudu, Seyyid’in üzerine attı. Hemandem (hemen) Seyyid’i ateş kapladı ve ateş içinde ejderhalar peyda oldu, Seyyid’e hamle kıldılar; Seyyid dahi Hızır Peygamber duasın okudu, câzûluk batıl oldu. … Seyyid, Aşkar’ı sürdü, ileri geldi tîg (kılıç) çaldı, lâîni (lanetlenmiş yaratığı) iki pare (parça) eyledi. …. Câzû leşkeri ayruk (artık) durmadılar. Kûzende’nin gövdesinden alıp kaçtılar. Seyyid, kâfir alemin (bayrağını) yıktı. Kayser kaçtı. Şehre giderken leşkeriyle Abdülvehhab pusuda idi, üzerlerine vardı. Kayseri tuttular, esir eylediler, Seyyid katına getirdiler. Seyyid eyitti: — Ey lâîn! Tez Müslüman ol, yohsa şimdi seni pare pare ederim, dedi. ... Bu metin aşağıdaki metin türlerinden hangisinin kapsamında değerlendirilebilir? Bir kenarının uzunluğu 2 cm olan küp şekerler, boyutları  8 cm x 10 cm x 12 cm olan bir kutuya yerleştirilmek isteniyor.Buna göre kutuya en fazla kaç tane küp şeker yerleştirilebilir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi temel hakların kullanılmasına uygun bir davranışolarak gösterilemez? • Toprağı korumak•Doğal yaşamı zenginleştirmek•Mobilya ve kağıt sanayi ham-maddesini artırmakYukarıdaki amaçları gerçekleştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması daha uygun olur? Her yönetim biçimi tarih içinde sürekli bir gelişme göstermiştir. Demokrasi de ilk dönemlerden günümüze gelene kadar sürekli gelişmiştir. Aşağıdakilerden hangisi demokratik yönetim biçimlerindeki gelişmelerden değildir?  Ege bölgesine özgü olan halk oyunu hangisidir? İzmir yazın, imbatla nefes alırdı. Şimdi alamıyor. Boğazı sıkıldı. Esinti artık kentin içine giremiyor. Çin Seddi’nin yüksekliği on metre, İzmir sahil surlarının yüksekliği ise otuz metre. Deniz çalındı güzelim kentten.Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz? Kimi işler zamanında yapılmazsa, önemini yitiriverir. Bir tanıdığın nişan törenine tören bittikten sonra gidemezsiniz. Yine bu arkadaşınızın bayramını, zamanı geçtikten birkaç ay sonra kart yazarak kutlayamazsınız.Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi farklı bir ekonomik alana ait kavramdır? mur - ta - yuYukarıda karışık olarak verilen hecelerden hangi sözcük oluşturulur? Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçu değildir? Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre “ders süresi ve günlük çalışma saatleri” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ”Besinleri sindirmek  …….… nin görevidir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü isimdir? I - Dua etmekII - Kurban kesmekIII - Namaz kılmakIV - Sadaka vermekV - Zekât vermek Yukarıda verilen ibadetlerden hangileri İslam’ın şartlarındandır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir