S:1

Ahmet ile annesinin yaşları toplamı 36dır. Annesinin yaşı Ahmetin yaşının 3 katıdır. Buna göre Ahmet kaç yaşındadır?

Ahmet ile annesinin yaşları toplamı 36dır. Annesinin yaşı Ahmetin yaşının 3 katıdır. Buna göre Ahmet kaç yaşındadır? sorunun cevabı "9" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
"Ben" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han­gisinde farklı anlamdadır? Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çekmez ? Hangi cümlede eylemin devam ettiği anlamı vardır? Aşağıdakilerden hangisi günah değildir? "Onu bulunca, bizi unuttun." cümlesinde altı çizili olan kelimelerin çeşidi nedir? Tilavet: Kur’an’ın sesli ve tecvitli okunması Kıraat: Namaz kılarken Kur’an’dan bir parça okunması Dârül Kurra: Kur’an okuma yöntemlerini öğreten yer. Mahreç: Harflerin çıkış yeri. Hatim : Kur’an’ın tamamını ezbere bilen kişi. Yukarıdakilerden hangisinin tanımı yanlıştır?  ( 5  10  15   ....  ) sayı dizisini hangi sayı tamamlar? Hayvanların hayatlarını sürdürebilmeleri için hangi alanlar çoğaltılmalıdır? İçerisinde çeşitli unsurları(din, etnik köken, dil vb.) barındıran devlet modeli aşağıdakilerden hangisidir? Hangi fiil mastar halindedir? Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Organik bileşikler ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?  Peygamberimizin ilk eşinin adı nedir? Peygamberimizin bildirdiğine göre insanların en cimrisi kimdir? Aşağıdakilerden hangisi namazın kişiye kazandırdıklarından biri değildir? İyi eğitim görmüş, nitelikli, uzman ve yetenekli bilim insanının az gelişmiş ya da gelişmekte olan bir ülkeden gelişmiş bir ülkeye araştırma, inceleme, kendini daha fazla geliştirme amaçlı olarak yaptığı göçe beyin göçü denir.Aşağıda verilen ülkelerden hangisi daha fazla beyin göçü almaktadır? Bir bardak içerisinde termometre ile ölçüldüğünde 38 ºC sıcak su vardır. Kaç derecelik su eklenirse bardaktaki suyun derecesi daha fazla düşer?   Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Aşağıdaki hadislerden hangisi anne babaya saygı ve itaati öğütleyen bir hadistir?  The hotel has two swimming - - - - . The first one is small, but the second one has an Olympic size. Masal kitabımın 16 sayfasını okudum. Okumadığım 8 sayfa kaldı. Masal kitabım kaç sayfadır?  Simyacılar için verilen;I. Değersiz metalleri altına dönüştürmeye çalışmışlardır.II. Ölümsüzlük iksirini bulmaya çalışırken bir çok has talığı tedavi etmişlerdir.III. Deneme - yanılma yoluyla pek çok önemli madde leri bulmuşlardır.ifadelerden hangileri doğrudur?  İlk  Türklerin  göçebe  yaşam  tarzlarının etkisi, aşağıdakilerden hangisi  üzerinde  görülmez? 620 yılında Peygamberimizin (s.a.v.) çok sevdiği, her şeyini paylaştığı eşi …………… (r.anhâ.) ve en büyük destekçisi amcası …………………. vefat etti. Peygamberimiz (s.a.v.) sevdiği bu iki yakınının vefatına çok üzüldü. İslam tarihinde bu yıla “………………………..” adı verildi.”Yukarıdaki boşluklara ne gelmelidir? Başkent dışında uygulanan Cumhuriyet Bayramı törenleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi çevreyi temiz tutmak ve korumak için yapılması gerekenlerden değildir? We have a car but - - - - is very old. Bir cismin süratini bulabilmek için alınan yol ve ………… bilinmelidirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? "Onur yaz tatili için hazırlanıyor." cümlesinde eylem bildiren sözcük hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Medine’de Yahudilerle yapılan anlaşma (Medine Sözleşmesi) maddelerinden değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti yazılmalıdır? Hava katmanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumu kuralına uyar  ?      A-  kardeşçe        B- kafesten        C-  yaramazlık         D-  kitaplığa  Kalbi temiz insan denince aşağıdakilerden hangisi anlaşılmaz? Kara deliklerin oluşumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? “Sıvı buharlaşırken çevresinden ısı alır.”Aşağıdaki olaylardan hangisi bu bilgiye örnek gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi ekonomik haklarımızdandır?   En yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali 700 olan en büyük sayı kaçtır? Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır?  “Sürüdeki minik kuzular çok koşuyordu.” cümlesinde, kuzuların nasıl olduğunu “hangi” sözcük bildiriyor? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir