S:1

Bir çiftlikteki ineklerin ayak sayıları toplamı 52, tavukların ayak sayıları toplamı 36dır. Çiftlikte toplam kaç hayvan vardır?

Bir çiftlikteki ineklerin ayak sayıları toplamı 52, tavukların ayak sayıları toplamı 36dır. Çiftlikte toplam kaç hayvan vardır? sorunun cevabı "31" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Peygamberimizin ailesi ile verilen bilgilerden hangisi doğrudur?  Kur’an-ı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi olumsuz fiildir? Türk Dil Kurumunun kurulmasında aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?  Denize paralel uzanan dağlar arasındaki vadiler, denizin yükselmesi sonucunda sular altında kalır. Böylece denizin içinde kalan dağ ve tepeler ada görünümü alırlar.Bu şekilde oluşan kıyı tipine ne isim verilmektedir? Cumhuriyet döneminde çağdaş bilim insaları yetiştirmek, dünyada meydana gelen bilimsel gelişmeleri takip ederek eğitim kurumlarımıza aktarmak amacıyla aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir? “Olgular arası ilişkilerden ya da bilimsel açıklamalardan yararlanarak henüz olmamış bir olguyu önceden kestirmedir.”Yukarıda açıklanan kavram hangisidir?  Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar? Kabuksuz deniz salyangozu denizlerde yaşayan hermafrodit bir canlıdır. Buna göre bu canlıyla ilgili olarak;I. İki cinsiyete ait üreme organı vardır.II. Hem sperm hem yumurta oluşturur.III. Genetik çeşitliliği artırmak için kendi türünün başka bireyleri ile döllenmeyi tercih eder.verilenlerden hangileri söylenebilir? “ 90A > 905 ” ifadesine göre A aşağıdakilerden hangisi olamaz? Sevdiklerimize yazdığımız………………… karşılığı en az bir ayda gelirdi. Şimdi ise dünyanın bir ucundaki kimseyle ……………………sayesinde anında iletişim kurabiliyoruz.Verilen cümledeki boşluklara aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisini Allah yasaklayarak haram     olarak bildirmiştir? Neon elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberlerin hayatlarının Kur’an-ı Kerim’de anlatılmasına ne ad verilir? Sürtünme kuvveti ile ilgili, I. Cismin hareketine zıt yöndedir.II. Cismi hızlandıran bir etkiye sahiptir.III. Yüzeyin cinsine göre değişir.ifadelelerinden hangileri doğrudur? What makes someone a sporting hero? Millions of spectators watched Usain Bolt running in the 2008 Olympics in Beijing. He broke the world record in three athletics events. At the same Olympic Games, the American swimmer Michael Phelps won eight gold medals and broke seven world records. The world media went crazy! Everyone loves a champion.But at the Olympics there is also another kind of hero. Have you ever seen the film Cool Runnings? It’s a funny film about a bobsleigh team from Jamaica. It’s based on the true story of a Jamaican team who competed in the Winter Olympics in 1988. They lived in a country with no snow, they had nowhere to train and no money from the government or big businesses to help them, but they made it to the Olympics and they raced for their country. The Olympic Games have many stories like this.When Eric Moussambani, from Equatorial Guinea in central Africa, swam in the 100 m freestyle in Sydney in the 2000 Olympic Games, the international media reported it around the world. He didn’t win a gold medal. He didn’t break any records. In fact, his time at one minute and fifty-two seconds was more than twice the time of Pieter van den Hoogenband, who broke the world record with a time of 47.84 seconds. Before the Olympics, Moussambani trained in a twenty-metre hotel pool. He only started swimming eight months before the Olympic Games. The race was his first time in an Olympic-sized fifty-metre swimming pool. And the crowd clapped and cheered for Moussambani until he reached the finish line.These people are not champions and they do not go back to their countries with a handful of medals, but they are heroes because they try.What makes people like Moussabani special?  “…Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat sizi hezimete uğramaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti, sonunda (bozularak) gerisin geri dönmüştünüz.” (Tevbe suresi, 25. Ayet)Ayette bahsedilen olay aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi tevhid kavramıyla ilgili değildir?  Aşağıdakilerden hangisi hukukun yardımcı kaynağıdır?  Bir öğretmenin, derslerine sıklıkla geç kalan öğrencisine aşağıdaki tepkilerden hangisini vermesi sınıf içi iletişim süreçlerinde ben diline uygundur? “İki kişi arasında hüküm vermen için seni hakem tayin ederlerse birini dinler dinlemez hüküm verme; ikincisini de dinledikten sonra nasıl hüküm vereceğini daha iyi anlarsın.”Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste tavsiye edilen davranışlardan biri değildir? İyi bir iletişim kurmada aşağıdakilerden hangisiyapılmaz? Hangi çocuk farklı bir hareket çeşidine örnek vermiştir ?  Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynaklarından biridir?  Kur’an-Kerim’in ilk mesajı aşağıdakilerden hangisidir? “ Üzerinde yırtık bir palto vardı.” Cümlesinde varlığın özelliğini belirten sözcük aşağıdakilerden hangisidir?  Kuran-ı Kerimde kaç tane peygamber adı geçmektedir? Aşağıdakilerden hangisi cümle içinde büyük harfle başlamaz? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kalınlık-incelik durumuna aykırı bir durum vardır?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi “bebek” kelimesinin özelliği olabilir? Çevresine göre alçakta kalmış, tarım için elverişli düzlüklere ne ad verilir? Gen mühendisliğinin çalışmalarından,I. Böceklere dayanıklı bitkilerII. Protein bakımından zengin yonca bitkisiIII. Deniz kirliliğinin önlenmesihangileri tarım alanındaki uygulamalarıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? Nas suresinde geçen ‘Melikin-nas’ ayetinden sonra hangi ayet gelmelidir? Hıristiyanlığın kutsal kitabı aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin ismi anıldığında saygı ve hürmetten dolayı aşağıdakilerden hangisi söylenir? İlk Çağ’da Anadolu başta olmak üzere dünya medeniyetini en çok etkileyen Mezopotamya uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir? 5 portakaldan 1 bardak portakal suyu elde edildiğine göre 7 bardak portakal suyu için kaç portakala ihtiyaç vardır?  Lozan’da alınan kararlardan hangisinin Türkiye’nin egemenlik haklarını sınırlandırdığı söylenebilir?       İnsanlar arasındaki bütün konuşmaları sağlıklı bir iletişim olarak kabul edemeyiz. Anne     babalar çocuklarına,amirler memurlarına bir takım emirler verip onların tepkilerini almazlarsa     buna sağlıklı bir iletişim denilemez.Çünkü bu tek yönlü bir bilgi aktarımıdır ve buna     Enformasyon denir.   Bu bilgide sağlıklı iletişimin gereklerinden hangisi üzerinde durulmuştur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir