S:1

Sınıfımızda 14 kız, kızların sayısının yarısının 2 katı erkek vardır.
Sınıf mevcudumuz kaçtır?

Sınıfımızda 14 kız, kızların sayısının yarısının 2 katı erkek vardır.Sınıf mevcudumuz kaçtır? sorunun cevabı "28" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bir yöneticinin üretim faktörlerini sistemli, uyumlu ve etkili biçimde  kullanarak mal ve hizmet üretmek için çalışanların görevlerini en iyibiçimde yapmak üzere düzene koyması ve her türlü araç, gereç ve malzeme ile donatması, onun hangi yönetim fonksiyonunu yerine getirdiğini gösterir?  Ders çalışırken ışık nereden gelmelidir? “Sunay, Zeynep ......................... iyi voleybol oynayamasa da elemeleri kazanacak sanırım.” cümlesinde noktalı yere hangisinin yazılması uygundur? Saat 18.25 te ders çalışmaya başlayan Selin 2 saat 45 dakika sonra çalışmasını bitirmiştir. Buna göre Selin ders çalışmayı saat kaçta bitirmiştir? Aşağıdakilerden hangisinde büyük ünlü uyumuna aykırı bir kelime vardır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır? Burçin : ................... is it?Ali       : It’s 7 o’clock. Açlık kan şekeri tahlilinde kanda yüksek şeker ve idrarda glikoz tespit edilmesi durumunda aşağıdaki hormonlardan hangisinin yetersiz salgılandığı söylenebilir? Aşağıdaki hangi durum bir başkasının hakkını ihlal etmeye örnektir? İnsanda endokrin bezler tarafından üretilen hormonlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıda verilen karışımlardan hangisi heterojen bir karışımdır? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Zeynep'in 11068 TL ve Furkan'ın 18898 TL parası vardır. Buna göre, Furkan'ın parası Zeynep'in parasından kaç TL fazladır? Yazının kullanılmasından sonraki dönemlere - - - - adı verilir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y)  yazınız. (    ) Dileklerimizin gerçekleşmesi için Allah’adua ederiz.(    ) Güzel olan her türlü işe başlarken “maşallah” denir.(    ) Helâl, dinimizin yapılmasını uygun gördüğü iş ve davranışlardır.(    ) Selamlaşmak insanları birbirine yakınlaştırır ve kaynaştırır.(    ) İşlerimize başlarken Bismillâhirrahmânirrahîm demeye besmele çekmek denir. Aşağıdaki bölüm hangi tür bir düz yazıdan alınmıştır?Öğretmen – Orkun, defterini defterini getir bakayım!Orkun – Buyrun öğretmenin.Öğretmen – ( Öğrencinin defterini karıştırır.) Ödevini neden yapmadın?Orkun – Şey, öğretmenim…!        Aşağıda verilen medeniyetlerden hangisi Mezopotamya’da kurulmuştur? I. Hızlandırabilir.II. Yavaşlatabilir.III. Yönünü değiştirebilir.IV. Kütlesini arttırabilir.Yukarıdakilerden hangileri hareket halindeki bir cisme kuvvetin etkilerindendir? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakımlarımızdan birisi değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlık ilişkilerine en çok zarar veren bir davranıştır? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberlerin özelliklerinden değildir? Kuzey yarım küredeki bazı ağaçların ve büyük kayaların yosun tutan yanları daha serin ve nemli olan hangi  yöndedir ? Aşağıdaki kelimelerden hangisi aldığı ekin çeşidi bakımından diğerlerinden farklıdır?  Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi hikâye ve romanı için doğru bir bilgidir? Dünya modeli üzerinde sular hangi renkte gösterilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “burun” sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır? Ay’ın ilk haritasını çıkaran ve Ay’ın bir bölümüne adı v erilen Türk-İslam bilim insanı kimdir? Atatürk’ün eğitim, sağlık, hukuk, ekonomik vb. gibi alanlarda yenilik yapması onun daha çok hangi özelliğini ortaya çıkarır?   90 soru 8, 12 ve 16 yaşlarındaki üç çocuğa yaşlarıyla doğru orantılı olacak biçimde paylaştırılıyor ve her bir çocuğa payına düşen sorula- rı çözmesi için 60 dakika süre veriliyor.Buna göre yaşı en küçük olan çocuk, payına düşen her bir soruya eşit süre ayırdı- ğında bir soru için ayırdığı süre kaç dakika olur? Aşağıdakilerden hangisi önerme cümlesidir? Gözlem evleri niçin şehirlerden uzak yerlere kurulur?    Cuma ve bayram namazlarında hutbe okumak için çıkılan merdivenli, yüksekçe yere ............. denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Pusulanın renkli ucu her zaman …………………………………. gösterir. Dünya Gıda Günü ne zaman kutlanır? Ülkemizde jeotermal kaynakların fazla olması aşağıdakilerden hangisine daha fazla katkı yapmıştır? 28 öğrencinin bulunduğu bir sınıftaki her bir öğrenci resim ve müzik derslerinden en az bir tanesini seçmiştir. Resim dersini seçen öğrencilerin sayısı, her iki dersi seçen öğrencilerin sayısının 3 katı ve müzik dersini seçen öğrencilerin sayısının 2 katıdır.Buna göre bu öğrencilerden kaç tanesi yalnız müzik dersini seçmiştir? “23 Nisan 1920” de ne olmuştur?  Sıfatlar çekim eki alamaz. Çekim eki alan sıfatlar isimleşir. Bunlara adlaşmış sıfat denir.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır?   Abbasi halifesi Memun tarafın- dan Bağdat’ta kurulan “Beytü’l Hikme” (Hikmet Evi) denilen kurumda “tercüme bürosu”nun bulunması, aşağıdakilerden hangisine kanıttır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir