S:1

Bir sınıf mevcudu 38dir. Öğrenciler sınıftaki 4 sıraya ikişerli, diğerlerine üçerli oturuyorlar. Bu sınıfta kaç tane sıra vardır?

Bir sınıf mevcudu 38dir. Öğrenciler sınıftaki 4 sıraya ikişerli, diğerlerine üçerli oturuyorlar. Bu sınıfta kaç tane sıra vardır? sorunun cevabı "14" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Bir kayak merkezindeki 9080 kişinin 4122’si erkektir. Kayak merkezinde kaç kadın vardır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre devlet memurları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? “Hiçbiri konuyu anlamadı.” Cümlesindeki zamirin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Türklerin kullandığı ilk takvim hangisidir? Sümela Manastırı hangi şehrimizdedir? Tina : What do you do on 23rd of April?Elif   : We - - - - Children’s Day. Ceren günde 2400 m koşuyor. Buna göre Ceren 10 günde kaç km koşmuş olur? Masanın boyu 2 m’dir. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ı Kerim’in özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki arkadaşın ortak bir özelliği anlatılmaktadır? Geçmişlerimizi anarken aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olmaz? Seren 25, Cansu 29, Kerim 24 yaşındadır. 9 yıl sonra üçünün yaşları toplamı kaç olur? I. Şeker taneciklerinin küçültülmesiII.Suyun soğutulmasıIII.Şekerli suyun karıştırılmasıŞeker ve sudan bir çözelti oluştururken yukarıdakilerden hangileri uygulanırsa şekerin sudaki çözünme hızı artar? “ ... Kim hasta olur, yahut yolculukta bulunursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutsun...” (Bakara suresi, 185.ayet)Bu ayet aşağıdaki oruçlardan hangisi hakkın- dadır? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Artık çocuk istemeyen çiftlerde, erkeklerin tohum kanallarının bağlanmasına - - - - adı verilir.Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aralarında eşitlik olan matematiksel ifadelerde verilmeyen değerleri bulunuz?24 ÷ 6 = ..... ÷ 10 54' ten başlayarak geriye doğru altışar sayarken 7. sırada hangi sayıyı söyleriz? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Salı günü 1 456 TL, çarşamba günü ise 3 888 TL satış yapan bir mağaza iki günde toplam kaç TL satış yapmıştır?  Sartre’a göre; “İnsanda varoluş özden önce gelir. İnsan özgür olmaya mahkumdur. Nasıl yaşayacağına özgür iradesiyle karar verir.”Buna göre insanla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Olgu: Kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgidir. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi olgudur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü fiil köküdür? I – Maddelerin uzayda kapladıkları yere hacim denir.II – Hacim ölçülebilen bir özelliktir.III – Hacim birimi litredir.Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Hayvanlarda davranışı inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Daren : I would like to book a hotel in Barcelona.Kelly :- - - - ?Daren :It is between 17th June and 1st July. Aile tarihimizle ilgili bilgi  hangisinden bilgi edinemeyiz? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarının başına “D”, yanlış olanlarının başına “Y” yazınız.(....) Fosiller Dünya’nın geçmişi hakkında bilgi vermez.(....) Ekonomik değeri olan kayaçlara fosil adı verilir.(....) Madencilik birçok sanayi koluna ham madde sağladığı için ülkelerinteknolojilerinin gelişmesinde büyük öneme sahiptir.(....) Dünyamızın diş katmanına yer kabuğu adı verilir.(....) Kayaçlar rüzgar,sıcaklık farkı,yağmur,akarsu gibi dış faktörlerle parçalanır.  Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden biri değildir?  Aşağıda bazı maddeler ve bu maddeleri cisim haline dönüştüren meslek grupları verilmiştir. Bu karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?  This money isn’t enough for me. I need - - - -. Doğan,içinde 300 mL su bulunan bir kaba bir taş attı.Suyun hacminin 850 mL ye çıktığını gördü.Buna gore taşın hacmi kaç mililitredir? 1 m 30 cm + 35 cm + 2 m işleminin sonucu kaç santimetredir? 91,165 sayısındaki 5 rakamı hangi basa­maktadır? Okunuşu “yüz bir milyon on bir bin yüz on” olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Etik Günü ne zaman kutlanır? 1.      Keyif çatmak2.      Köküne kibrit suyu dökmek3.      Zevkini çıkarmak4.      Kök söktürmek5.      Kök  salmakYukarıdaki  numaralandırılmış  deyimlerden hangi ikisi anlamca birbirine yakındır? -18, +32, -70, +25, +13, -5 Yukarıdaki tam sayılardan kaç tanesi negatif tam sayıdır?  Türk romanı hem geç doğmuş hem de aceleye gelmiştir. Roman türüne ancak 19. yüzyılın ikinci yarısında yaklaşılmıştır. Batı romanının çeşitli tarihsel süreçler içindeki yavaş yavaş oluşumu ile Türk romanının doğuş ortamı arasında hiçbir benzerlik yoktur. Roman türü bugün bile hâlâ kesin bir eleştirel gözle incelenmemiştir. Bunun nedeni bu türün ilk dönemi ve özgül niteliklerinin anlaşılmamış olmasına bağlanır.Bu parça ile ilgili söylenebilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı düşünmeye örnek olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir