S:1

4 teneke peynir 96 kilogram gelmektedir. 1 teneke peynir kaç kilogramdır?

4 teneke peynir 96 kilogram gelmektedir. 1 teneke peynir kaç kilogramdır? sorunun cevabı "24" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Peygamber Efendimizin (s.a.v.) göklerdeki ismi …….., yerdeki ismi …….     Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  I. Tek kişinin, uzmanı olduğu konu hakkında yaptığı bilgilendirici konuşmalardır. (konferans)II. Televizyon ve radyolarda yayımlanmaya en el verişli tartışma türüdür. (sempozyum)III. İki zıt düşüncenin savunulmasına elverişli bir tartışma türüdür. (münazara)IV. Bu tartışma türünde dinleyiciler sorularıyla tartışma-ya katkıda bulunur. (forum)V. Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde uzmanlar tarafından tartışıldığı konuşmalardır. (pa-nel)Yukarıda verilen bilgilerden hangisi, yanında verilen ayraç içindeki tartışma türüne uygun değildir? Aşağıdakilerin hangisi “tanım” cümlesidir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer varlıklardanayıran en belirgin özelliklerindendir? Yeni Türk Devleti’ndeki; I. 1924 Anayasa’sının kabulü,II. Seçmen yaşının düşürülmesi,III. Halifeliğin kaldırılması gelişmelerinden hangilerinin, Cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgili olduğu söylenebilir? XVIII. yüzyılda en çok hangi alanda ıslahat çalışmaları yapılmıştır? Kütlesi 80 kg olan bir kişi en çok 640 kg yük taşıyabilen bir asansöre her birinin kütlesi 50 kg olan kolilerden en çok kaç tanesi ile birlikte binebilir? Aşağıdakilerden hangisi diğer insanların haklarına saygılı bir davranıştır? Hangi cümlede deyim yoktur? Batıda Ortaçağ boyunca bilim- sel gelişmeler durma noktasına gelirken İslam dünyasında bi-  lim önemli gelişmeler kaydet- miştir. Bu gelişmelerin nedeni İslamiyetin doğuşu ve yayılışı sırasında Müslüman önderlerin bilimsel düşünceyi teşvik etmeleridir. Bu dönemde matematik, tıp, astronomi, doğa bilimleri ve bir çok alanda çalışmalar yapılmıştır.Buna göre ortaçağda bilimsel gelişmeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir şiirde kullanılan sözcüklerin, günlük yaşamda kullanılan, yaygın sözcükler oluşu bir zayıflık mıdır? Ben buna katılmıyorum. Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Âşık Veysel bugüne kadar gündemde  kalabilmişse  halkın dilini kullandıkları içindir. Şair uzaydan  gelmediğine  göre  konuş-tuğu dili kullanmak durumundadır.Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır? Mazeretinden dolayı oruç tutamayanların her bir oruç karşılığında vermesi gereken fidye miktarı aşağıdakilerden hangisidir? Alıcıda bir tepki veya davranış değişikliği meydana getirmeyi amaçlayan; siyasi söylev, reklam metinleri ve el ilanlarında kullanılan dil işlevi aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi ideal bir düzenin olabileceğini reddeden görüşlerden biri olan "nihilizm" görüşünün temsilcilerindendir? Bir çıkarma işleminde eksilen 45, fark 15 ise çıkan kaçtır? 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre il idare kurulunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Aşağıdakilerden hangisi Kanunuesasi’nin getirdiği yeniliklerden değildir? Hangi ışıkta durmalıyız? Bir bölme işleminde bölen 56, bölüm 24 olduğuna göre bölünen en fazla kaç olabilir? Yaya kaldırımında yürürken aşağıdakilerdenhangisi yapılmamalıdır?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da, de” nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmış­tır? 65 saniye = …….dakika  ….. saniye Aşağıdakilerden hangisi iş ortamında kötü iletişimin doğurduğu sakıncalardan biridir? Egzoz susturucusu, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesinazaltılmasında görev yapar.Buna göre, araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir? “ En çok ……………… balon severim.” Cümlesi hangisi ile tamamlanırsa, varlığın rengini belirten bir sıfat kullanılmış olur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Alevilikte, ölen kişi için daha çok “Hakk’a yürüdü.” ifadesi kullanılır. Hakk’a yürüyen kişinin tanıdıkları, akraba ve arkadaşları çağrılarak onlardan hem halkın huzurunda hem de dedenin huzurunda ölen kişi adına razılık alınır. Ölen kimsenin borcu varsa ödenir. Alacakları ise yakınlarına teslim edilir. Sağlığında incittiği kimseler varsa onlardan helallik alınır. Kurallar yerine getirildikten sonra yemekler yenilir.Tanımı yapılan bu cem aşağıdakilerden hangisidir? I. Eserde adaleti, aklı saadeti ve devleti temsil eden dört kahramanın çevresinde gelişen olaylar sembolik olarak anlatılmaktadır.II. “Gerçeklerin Eşiği” anlamına gelen eserde ahlaklı insan olmanın yolları anlatılmıştır.III. Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmış olan eser aynı zamanda dilbilgisi bilgileri ve dönemin kültürü ile ilgili bilgi edinmemizi sağlamaktadır.IV. Eserde Allah aşkı, Peygamber sevgisi işlenerek öğretici bir üslupla erdemli ve ahlaklı insan olmanın yolları anlatılmış ve tasavvufi anlayışın ilk adımları atılmıştır.Aşağıdaki eserlerden hangisi numaralanmış açıklamalardan birine ait değildir?  “El dokuması halılar, yöresel kıyafetler …….. örnektir.” ifadesini aşağıdakilerden hangisi tamamlar? Başına iki dizi altın takan kadın, …  ……………  ifade etmektedir.Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kullanım alanı çok çeşitli olup Dünya’nın her yerinde bulunmayan bir ham madde, tüketici diğer ülkelere çeşitli ulaşım sistemleri sayesinde taşınıp ithal edilerek küresel ölçekte önemli ekonomik değer haline gelir.Aşağıdakilerden hangisi buna gösterilebilecek en iyi örnektir? Dikdörtgen şeklindeki bir halının kısa kenarı 3 metre ve çevresi 20 metredir.Buna göre uzun kenarı kaç metredir? Bir yerde  nüfusun artmasında  aşağıdakilerden hangisi en  az etkilidir? Kur’an-ı Kerim yaklaşık olarak 23 yıllık bir süre içinde ayet ayet veya sure sure indirilmiştir. Bazı ayetler, belli bir olayın ardından gelmiş ve o olayla ilgili açıklamalar getirmiştir.Buna göre Kur’an-ı Kerim’in tek seferde indirilmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?  Kişilerin bir ülkeden diğerine, bir bölgeden diğerine göçme sebepleri sayısız denecek kadar çok ve karmaşıktır.Geleneksel olarak ekonomik faktör etkileyici olmuştur. Örneğin göçebelerin daha iyi yiyecek, işçilerin daha iyi iş, ailelerin maddi olarak yaşam standartlarını geliştirmek için göç ettikleri söylenebilir.         Paragrafta hangi soruya cevap verilmek istenmiştir?   Bir yolcu dağların doruklarında, kalın kar tabakasıyla kaplı az kullanılan bir patikada tek başına yürüyordu. Kar giderek daha derinleşiyor, yol giderek daha tehlikeli olmaya başlıyordu. Sonunda yolcu soğuğa dayanamayacak hâle geldi ve yere yığıldı.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Taşıt yollarının iki kenarında bulunan, yayalarının yürümesine ve taşıtların durmasına yarayan çakıl veya toprak bölüme ne ad verilir?  “Yetmiş yedi” şeklinde okunan sayı aşağıdakilerden hangisidir? 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin milletvekili seçilebilmesi için gerekli koşullardan birisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir