S:1

Kaynama süresince maddenin sıcaklığı kalır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Kaynama süresince maddenin sıcaklığı kalır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "sabit kalır" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Osmanlı kültürü Balkanlar’a girdiğinde oradaki Slav kültürleri üzerinde büyük bir etki yarattı; Slav dillerine pek çok Türkçe kelime yerleşti, öte yandan Balkan kültürleri de Osmanlı kültürünü etkiledi.Bu durum aşağıdaki kültürel süreçlerden hangisine örnektir? Aşağıdakilerden hangisi, hava koşullarından kaynaklanan trafik kazası nedenlerindendir?   Varlıklar alemine ilişkin aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır? “(Ey Muhammed!) Sana emrolunanı açıkça söyle ve Allah’a ortak koşanlara aldırış etme.” (Hicr suresi, 94. ayet)Yukarıdaki ayete göre aşağıdakilerden hangisi Allahü Tealanın, peygamberden yapmasını istediği davranışlardan biri olamaz?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır? Aşağıdakilerden hangisi Fırat ve Dicle sularının kullanımı konusunda sorun yaşayan devletlerden biri değildir? Kur’an-ı Kerimi’n tamamını ezberleyen kişilere ne denir? Kurşunlarım yağmur gibi yağarkenTütünlerim gökyüzünde dönerkenYıkılası Bağdad seni döğerkenŞehitlere serdar oldu, Genç OsmanAşağıdaki cümlelerin hangisinde bu dörtlükteki altı çizili fiilimsinin türce özdeşi kullanılmıştır? “3 – 6 – 0 – 9” rakamlarını bir kere kullanarak oluşturulacak en büyük sayı ile en küçük sayının toplamı kaçtır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi İhlas suresindebulunmaz? Ahirette insanların bütün davranışları - - - - adı verilen adalet terazisinde değerlendirilecektir. Sonuçta iyilikleri fazla olanlar hemen, inançlı olup da kötülükleri fazla olanlar cezalarını çektikten sonra - - - - gideceklerdir. Kötülükleri fazla olanlar ile Allah’a ve - - - - gününe inanmayanlar ise - - - - gideceklerdir. Metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki hangi kelimeler gelmelidir? Aşağıdaki basamaklardan hangisi birler bölüğünün bir basamağı değildir? • İşgaller protesto edilecek• İşgalleri protesto etmek için mitingler düzenlenecek•  Mitingler sırasında Hristiyan halka karşı bir saldırı ve düşmanlık yapılmayacakMustafa Kemal, Havza Genelgesi’nde değindiği bu kararlarla, aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir? Sesle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? “… Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı seçtim…”(Maide S./3 )Yukarıdaki ayet Peygamberimizin hangi yönüne örnektir? Bir elma bahçesinde ilk gün 598 kg, ikinci gün; 4569 kg ve üçüncü gün 1009 kg elma toplanıyor. Buna göre bu üç günde toplam kaç kilogram elma toplanmıştır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinden virgül kaldırılırsa cümlenin anlamında bozulma olur? Hello! I am Mehmet. I am in a dark tunnel; I hear horrible screams around me. There are ghosts, skeletons and vampires.  Where is Mehmet? Mustafa her gün ortalama olarak 2 saat 12 dakika ders çalıştığına göre 12 günde kaç daika ders çalışır? Aşağıdakilerin hangisinde “ne”sözcüğü diğerlerinden farklı bir türdedir? Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçu değildir? Aşağıdakilerden hangisi ramazan ayının toplumsal faydalarından biri değildir? 63 098 doğal sayısında 6 rakamının basamak değeri kaçtır? Kösedağ hangi bölgemizdedir? Milli Mücadele yanlısı olarak aşağıda verilen cemiyetlerin hangisinin izlediği yol diğerlerinden farklıdır?   Babanız dış ülkeye gitmek istiyor. Bu durumda yanında hangi belgeyi bulundurmak zorundadır? Bir otogardan her 15 dakikada bir otobüs kalkmaktadır. İlk otobüs saat 07.10 da kalktığına göre 6. otobüsün kalktığında saat kaçtır? Kur’an-ı Kerim hangi ayda inmeye başlamıştır? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 31 Mart Olayı’nı bastıran ordunun adı, aşağıdakilerden hangisidir? Andy: Nobody can change my brother’s decision. He is as - - - - as a mule.Terry: If you want, Ican talk to him. Maybe he can change his mind. Aşağıdakilerden hangisi bayrağımızın özelliği değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük sesli uyumuna uymaz? Müslümanların Hz. Muhammed’e (s.a.v.) olan sevgilerini ve saygılarını göstermek için kullandıkları dua ifadelerine ne denir? 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre sendika merkez genel kurul kararıyla üyelikten çıkarılan üyelerin isimlerinin sendikaca en geç kaç gün içinde işverene bildirilmesi zorunludur? Türkiye’de ovalar tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı yerlerdir. Özellikle kıyı ovalarında bu durum daha belirgindir.Buna göre, aşağıdaki ovalardan hangisi kıyı ovalarından biridir? Paris Konferansı’nın toplanmasının temel amacı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki üslü ifadelerden hangisinin sonucu 64 sayısına eşit değildir? 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin çöküş dönemine girmesi çeşitli düşüncelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda daha düzenli ve programlı bir ıslahat hareketine girmiştir.Fakat dış baskılar ve ülke içindeki karışıklıklar başarıya ulaşmasına engel olmuştur. Yapılan her türlü harekete rağmen devlet içinde bulunduğu durumdan kurtulamamış, ‘‘hasta adam’’ olarak tanımlanan Osmanlı Devleti iyileşememiştir. Fakat 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra devleti batmaktan kurtarmak amacını güden birtakım akımlar 20. yüzyıl başlarında II.Meşrutiyet’le daha belirgin olarak ortaya çıkmıştır. Devletin birlik ve bütünlüğünü sağlamaya çalışan bu fikir akımları küçük çapta devlet doktrini özelliği gösterir.Bu parçadan Osmanlıdaki düşünce akımlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Yedikleirmiz de bulununan ve vücudumuz için gerekli olan besin maddeleri hangi sindirim organında emilerek kana karışır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir