S:1

Sıvı haldeki bir maddenin çevreden ısı alarak gaz haline geçmesine ne ad verilir?

Sıvı haldeki bir maddenin çevreden ısı alarak gaz haline geçmesine ne ad verilir? sorunun cevabı "buharlaşma" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Namazda imam  olacak kişide olması tercih edilen özelliklerden değildir?  İletişim; kişiler arası, toplumlar arası veya birey ile toplum arasında oluşan bir süreçtir. Bir kişinin yüz yüze iletişim kurabileceği kişi sayısı sınırlıdır. Hâlbuki karikatüristler çizgileriyle bütün dünya insanlarına seslenme olanağı bulur.Bu metnin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre belge türüne girmez? Aşağıdakilerden hangisi varsağı nazım şeklinin bir özelliği değildir? "Ödevini yaptı" cümlesinin olumsuz hali aşağdakilerden hangisidir? 1. Dünya Savaşı sonunda yapılan ve Osmanlı Devleti’nin işgal edilmesine olanak sağlayan antlaşma hangisidir ? Berna' nın 6 tane kalemi vardı. 5 tane annesi, 7 tane de babası kalem aldı.Berna' nın kaç kalemi oldu? Aşağıdakilerden hangisi krokinin özelliği değildir? 6 birlik, 5 onluktan oluşan sayının 9 fazlası kaçtır? Gece ve gündüz aşağıdaki olayların hangisinin sonucunda oluşur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem uygunluğu yoktur? Kur’an-Kerim’in ilk mesajı aşağıdakilerden hangisidir? 1.Allah tealanın huzurundan kovuldu.2. Dumanlı ateşten yaratılmıştır.3. Akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi edinilemeyen varlık alanıdır.4. tek görevleri ibadet etmektir.Verilen özelliklerden hangileri cinlerin özelliklerindedir? Aşağıdaki olaylardan hangisinde hal değişimi gerçekleşir? Genel kuralı 2n+3 olan örüntünün 7.terimi kaçtır? Peygamber Efendimize Muhammedü’l-Emin lakabı niçin verilmiştir? Vücudumuzda bulunan kemiklere verilen kemik çeşitleri eşleştirilmiştir. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?  Aşağıdaki eylemlerden hangisi gerçekleşmiştir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yasaların Anayasaya uygunluğu için yargısal denetim ilk kez hangi Anayasa ile getirilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi aldığı ekle yeni bir anlam kazanmıştır? Hangisi örgün eğitim değildir? Aşağıdakilerden hangisi kuşlar grubuna girmez? Doğu Roma ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  Dünyamızın 4'te 3'ünü aşağıdakilerden hangisi oluşturur? Fatih İstanbul’un fethinden sonra şehirden ayrılanların geri dönmeleri için gerekli olan tedbirleri almış Ayasofya’da toplanan halka serbestçe korkmadan evlerineve işlerine dönebileceklerini ilan etmiştir. Onlara can mal ve ırz güvenliği teminatı vermiştir.Yukarıda verilen bilgi göz önüne alınarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?  Ekonomik değeri olan kayaçlara ne denir ? Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yoktur? Aşağıda verilen taşıtlardan hangisi trafikte geçiş üstünlüğüne sahiptir? 18 - 0  işleminin sonucu kaçtır?   Hangi bölmede kalan 0 değildir? Teknolojik icatlar evdeki işlerimizi de kolaylaştırmıştır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu açıklamayı destekler? Az şişirilmiş ve ağzı bağlı bir balonu üflemeden ve ağzını açmadan daha şişkin hale nasıl getirebiliriz? ”7,685” ondalık sayısında onda birler basamağındaki sayı ile yüzde birler basamağındaki sayının yerleri değiştirilirse nasıl bir değişim olur? Afrodisias hangi ilimizdedir? Türk toplumunda en çok neye değer verilir?  Aşağıdaki yapılardan hangisi süngerimsi kemiğin uçlarını ince bir tabaka halinde sararak hareket sırasında kemiklerin sağlığını korur? Kötülükleri, çirkinlikleri, güzel olmayan davranışları ortaya koymak ve eleştirmek amacıyla yazılmış; insanlar arasında geçebilecek olayları hayvanlar, bitkiler veya cansız varlıklar arasında geçiyormuş gibi gösteren, insanlara daima bir ders verme amacıyla oluşturulmuş eserlere ne denir?  Aşağıdakilerden hangisi bilimsel  araştırma basamaklarının son basamağında yapılmış olabilir?  Masalla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? İslam dininin temizlik anlayışıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir