S:1

Aşağıda verilenlerden hangisi sürtünme kuvvetinin hayatımızı zorlaştırdığı durumlardan biri değildir?

Aşağıda verilenlerden hangisi sürtünme kuvvetinin hayatımızı zorlaştırdığı durumlardan biri değildir? sorunun cevabı "Yolda ilerleyen aracın istediğinde süratini azaltması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
“Sıcak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?    Joseph: “I am going to fly to Brazil.”Joseph said that he - - - - to fly to Brazil. The concert was  - - - - than I thought. Aşağıdakilerden hangisi sadece insan için geçerlidir?  Okunuşu “kırk sekiz milyon doksan bin beş yüz altı” olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili olan kelime düşüncenin yönünü değiştirmemiştir? Bor elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? Bedir savaşı kaç yılında ve kimlerle yapılmıştır? Aşağıda doğal, yapay ve işlenmiş maddelerle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi "ibadetin" kelime anlamlarından değildir? The Mariana Trench is - - - - part of the world with 10,994 m. depth. Aşağıdakilerden hangisinin sonucu daha büyüktür? Aşağıdakilerden hangisi insanların doğaya verdiği zararlardan biridir? “Allah’ın rızasını kazanmak arzusuyla ve kalben huzurlu olarak mallarını Allah yolunda harcayaların durumu, yüksekçe bir yerdeki güzel bir bahçenin durumu gibidir ki bol yağmur alınca iki kat ürün verir. Bol yağmur almasa bile ona çiseleme yeter. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir.”(Bakara suresi, 265. ayet)Bu ayetten sadaka ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? Çocuklar birbirleriyle oynarken bir tartışma yaşarlarsa ʽʽSeninle konuşmuyorum.’’ deyip birlikteliklerini geçici bir süre durdururlar. Aynı şeyi zaman zaman büyükler de sözlü olarak ya da davranışlarıyla ima ederek yaparlar. Çocukların çocuksu bilinçlerinin derinliklerinde de büyüklerin gelişmiş bilinçlerinin orta yerinde de aslında karşıdakiyle konuşmamanın ona uygulanabilecek en büyük yaptırım olduğu gerçeği vardır. Çünkü konuşmak - - - -Bu paragraf, konusu dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz? Aşağıda verilenlerden hangisi Allah’ın yapılmasını istediği iş ve davranışlardır?  Genel ağ üzerinden bilgiye ulaşılırken .......................... sayfalar tercih edilmelidirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? “İnanıp da imanlarına herhangi bir haksızlık (zulüm) bulaştırmayanlar var ya, işte korkudan emin olmak onların hakkıdır ve onlar doğru yolu bulanlardır” (En’am suresi, 82) ayetinin müslümanlarca tam anlaşılmadığını gören Hz. Muham- med, ayette geçen “haksızlık (zulüm)” kelimesinin Allah’a ortak koşmak (şirk) anlamında olduğunu söylemiştir.Bu durum Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki hangi özelliği ile ilgilidir? Yazları sıcak ve kurak geçer.Kışları ılık ve yağışlıdır.Bitki örtüsü makidir.​Yukarıda özellikleri belirtilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? Hayata bir ıslık çal, neşeli bir şarkı tut.Sen vazgeçmezsen vazgeçmez senden umut.Karanlıktan bakma hiç, güneş her gün doğuyor.Kalbin ısınsın diye bunca yolu yürüyor.Bu dizelere hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed(sav.)’in danışrak işyapmasıile ilgili değldir? Balıklı Göl ve Harran Evleri’ni ziyaret etmek isteyen bir öğrenci hangi bölgemizi ve hangi ilimizi ziyaret etmek zorundadır?  Aşağıdakilerden hangisinde bir kişileştirme vardır?   "O benimdir, o benim milletimindir ancak." mısrasında "o" kelimesi ne tür zamirdir? Karadeniz Bölgesi'nde kıyılarla iç kesimler arasındaki ulaşımı zorlaştıran temel  etken aşağıdakilerden hangisidir? I. Tuz ruhuII. Yağmur suyuIII. Sud kostikYukarıda verilen maddelerin pH değerleri büyükten küçüğe sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur? I. Çirmen SavaşıII. Niğbolu SavaşıIII. Sırpsındığı SavaşıIV. Ankara SavaşıYukarıdaki savaşların hangileri Osmanlı padişahı I. Murat Dönemi siyasi olaylarındandır? Aşağıdakilerden hangisi müzik dinlediğimizde ses çıkışını sağlayan  donanımın adı nedir?  Kırtasiyeden kalem( ) silgi aldım. Buna göre ( ) parantezli yere hangi noktalama işareti gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pişmanlık söz konusudur?. Peygamberimizin de katılmış olduğu Hilfü'l– Fudül hakkında verilen hangi bilgi hatalıdır? Noktasal yüklerin elektriksel alan çizgileri ile ilgili;I. Herhangi bir noktadaki elektriksel alan vektörü o noktadan geçen elektriksel alan çizgisine teğettir.II. Elektriksel alan çizgilerinin sayısı sonsuzdur.III. Elektriksel alan çizgileri negatif yüklerden başlayıp pozitif yüklerde son bulacak şekilde olur.ifadelerinden hangileri doğrudur? Duyu organı ve görev eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?  Aşağıdakilerden hangisi caminin işlevlerinden biri değildir?  Çevresinin uzunluğu 48 cm olan karenin alanı kaç cm2'dir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in İslam’a davet amacı ile mektup gönderdiği devlet başkanlarından biri değildir? Akciğerlerin yapısında bulunan alveollerin görevi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki doğal afetlerden hangisine ülkemizde rastlanmaz? Hangisi katı maddelerin özelliği değildir? Kur’an’ı baştan sona ezberlemiş kimseye ne denir?                                                                                   Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir