S:1

Günlük hayatta kullandığımız araçlardan hangisi sürtünmenin etkisini artırmaya yönelik tasarlanmıştır?

Günlük hayatta kullandığımız araçlardan hangisi sürtünmenin etkisini artırmaya yönelik tasarlanmıştır? sorunun cevabı "Paraşüt" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Bazı işletmelerin, toptancı yerine acente veya komisyoncu vasıtasıyla perakendecilere, özellikle büyük perakendecilere ulaşmayı tercih etmeleri, hangi dağıtım kanalını kullanacaklarını göstermektedir? Kalp atışı ve soluk alıp vermeyi dinlemek için kullanılan alete ……………………..denir “Allah’a çağıran, salih amel işleyen ve ‘Kuşkusuz ben Müslümanlardanım’ diyenden daha güzel sözlü kim vardır.” (Fussilet suresi, 33. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayette söz edilen kişilerin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bizlere verdiği nimetlerden dolayı Allah’a teşekkür etmeye ne ad verilir? “Ders vermek amacıyla hayvanlar ya da cansız varlıklar arasında geçen bir olayı genellikle manzum olarak anlatan yazılara (…) denir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  Bir çıkarma işleminde çıkan 105, fark 757’dir. Bu işlemde eksilen kaçtır? 5950 sayısı en yakın hangi yüzlüğe  yuvarlanır? Günümüzde teknolojik ürünler nerelerde kullanılır ? "1882'de İstanbul’da doğdu. 9 Ocak 1964’te İstanbul’da yaşamını yitirdi. 1901'de Üsküdar Amerikan Kız Koleji’nde mezun oldu. Öğretmenleri arasında Rıza Tevfik Bölükbaşı ile sonradan evlendiği ve ilk kocası olan Salih Zeki de vardı. İlk yazıları "Halide Salih" takma adıyla Tanin gazetesinde yayınlandı.” Bu paragrafa dayanarak paragrafın alındığı yazının türü hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?   Aşağıdaki isimlerden hangisi çoğul addır? Kilogramı x lira olan fıstığa %25 zam yapıldığında 15 . x liraya bu fıstıklardan kaç kilogram alınabilir? '' Close the door ''Cümlesinin türkçesi nedir? “Yaralı kuş acıyla kıvranıyordu.” Cümlesinde ön ad (sıfat) olan sözcük hangisidir? -1 ile +9 arasında kaç tane tam sayı vardır? Büyük sanatçı kolay olunmuyor. Yıllar geçse de kalı-cılığından bir şey kaybetmeyen sanatçılar, yazılarında noktalama eksikliğinden, söz dizimi yanlışlığından ve mantıksal tutarsızlıktan uzak durmuştur her zaman.Bu parçada sözü edilen sanatçıların vurgulanan özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Ey Peygamber! Biz seni tanık, müjdeci, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle ona çağıran ve aydınlatan bir ışık ola­rak gönderdik." (33/Ahzab suresi, 45-46) Yanda verilen ayete göre peygamberimizle (SAS) ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? • Besinler burada uzun süre bekletilir.•   Proteinlerin kimyasal sindirimi burada başlar.•   Hem mekanik hem de kimyasal sindirim gerçekleştirir.Yukarıda bazı görevleri verilen organ hangisidir? “ Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardığımız nimetlerin iyilerinden verin. Size verildiğinde gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü şeyleri, hayır diye vermeye kalkışmayın.”(Bakara suresi, 267. ayet)Bu ayette zekȃtla ilgili aşağıdakilerden hangisinin cevabı verilmiştir? Aşağıdaki birleşik kelimelerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?  Kimi ad tamlamalarında tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu kural örneklenmiştir?   “Sabah, yola ...............” Cümlesinin sonuna, aşağıdaki kelimelerden hangisi gelirse anlamlı olur?  MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi yoktur? 36 ve 42 sayılarının en küçük ortak katı aşağıdakilerdenhangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan deyim, açıklamasıyla birlikte verilmiştir?  Hücre bölünmeleri sırasında gözlenen;I. DNA’nın eşlenmesiII. Kromozom sayısının yarıya inmesiIII. Kardeş kromotitlerin ayrılmasıIV. Tetrat ve cros-over gerçekleşmesiolaylarından hangileri sadece mayoz bölünmede gerçekleşir? Kur’an’ın 113. suresidir. Mekke’de indirilmiştir. Beş ayettir. Sabah (şafak) manasına gelir. Sure- nin konusu, insana zarar verebilecek doğadaki olaylar, cehalet ve bilgisizlik, bozgunculuk ve kıskançlıktır. Ayrıca surede, bu tür kötülüklerden Allah’a sığınmamız gerektiği anlatılır. Uzayın ortalama sıcaklığı −270° dir. Dünya’nın ortalama sıcaklığı ise yaklaşık 19° dir. Dünya’ya ulaşan güneş enerjisinin biraz azalması, yeryüzünün metrelerce kalınlıkta bir buzul tabakasıyla kaplanmasına neden olurken, biraz artması hâlinde  ise tüm canlıların yaşamasını imkânsız hâle getirir. Bu metin aşağıdaki ayetlerden hangisine örnek oluşturmaz? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre muhtarlıkça veya mülki amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye, okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği beher gün için kaç Türk Lirası idari para cezası verilir? Toprağın kaya tabakalarının birden bire kayarakyer değiştirmesiyle oluşan doğal afetlerene ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel düşünce söz konusudur?  Peygamberimizin mensub olduğu kabile ağıdakilerden hangisidir? “konut” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatımda yoğunluk ilkesinden söz edilmiştir? Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in Mekkeli müşriklerle yaptığı ilk savaş hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açmaz? Nemrut Dağı doğal güzelliğimiz hangi ilimizdedir? Aşağıdakilerin hangisi Allah’ın Rahman ve rahim isimleriyle ilgili değildir? Fiziksel aktivite;I. Damar yapısının elastikiyetini azaltır,II. Şeker hastalığının ve kan şekerinin kontrolüne yardımcı olur.Yukarıda fiziksel aktivitenin bedensel yararlarıyla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir