S:1

Hande 8 bölmeli ve her bölmesi 3N ağırlık ölçen bir dinamometre tasarlıyor.
Buna göre Hande yaptığı bu dinamometre ile aşağıdaki ağırlıklardan hangisini ölçemez?

Hande 8 bölmeli ve her bölmesi 3N ağırlık ölçen bir dinamometre tasarlıyor.Buna göre Hande yaptığı bu dinamometre ile aşağıdaki ağırlıklardan hangisini ölçemez? sorunun cevabı "27 N" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında bulunan uygulama bahçesi kaç dekardan çok olamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü isimdir? " Kapının kolu kırılmış" cümlesindeki altı çizili olan isim tamlaması hangi tür isim tamlamasıdır? Çamaşır sodası adıyla bilinen maddenin formülü aşağıdakilerden hangisidir? Önceden bellenmiş olan ama o anda aklımızda aktif durumda olmayan bilgilerin bir uyarı ile zihinde canlanması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin anlamı aldığı ekle değişmiştir? Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki farzlardan biri değildir? Havalar hangi mevsimde soğumaya başlar? Burhan 17 yaşındadır. Yeliz 8 yaşındadır. İkisinin yaşları farkı kaçtır? Eminenin 476 lirası var. Abisi ona 210 lira verdi. Emine, bu paranın 85 lirasını harcadı. Eminenin kaç lirası kaldı? Kuranı Kerim ile aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğrudur? Okulumuzu ve sınıflarımızı hangi zamanlarda süsleriz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? Aşağıdaki dönüşümlerden hangisi yanlıştır? Atatürk ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur?1. Ulusumuzun lideridir. 2. TBMM yi açarak ulusal egemenliği gerçekleştirdi3. Bir çok hak ve hürriyete kavuşmamızı sağladı. - - - - names are Jack and Jill. Ümmül-Mesakin lakabıyla tanınan annemizin adı nedir? Aşağıda evrenin oluşumuyla ilgili ortaya atılangörüşlerden birinin inceleme sonuçları verilmiştir.•Evrenin dörtte üçü hidrojen atomundan oluşur.•Evrenin dörtte biri helyum atomundan oluşur.•Bu oranlar evrenin her yönünde tespit edilir.Bu görüş aşağıdakilerden hangisidir? Namaz kılarken Kurandan bir bölüm okumaya verilen ad nedir? Derinden derine ırmaklar ağlar Uzaktan uzağa çoban çeşmesi Ey suyun sesinden anlayan bağlar Ne söyler şu bağa çoban çeşmesi Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde bu kişileri ''Allah'ın en hayırlı kulları'' olarak değerlendirmiştir.Peygamberimizin bu övgüsüne ulaşan kullar kimlerdir? Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel-işitsel araçlarla iletilmesine ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi M. Kemal ATATÜRKün sosyal bilimlere katkılarından biri değildir? Kazaları önlemenin en önemli yolu ...............lara uymaktır.Yukarıda verilen cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Yol ırmağın kıyısından geçiyordu. Yol kilometrelerce sürüyordu. Yol asfalt ve gölgeliydi. Yukarıdaki cümlelerin, anlamını koruyarak tek cümleye dönüştürülmüş en uygun biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdaki sözcüklerden kaçı büyük ünlü kuralına uymaz?( Selçuk, Ayşe, fırın, Bahadır, Leyla, Barbaros, Fersan, Aynur, Mükü ) Diller, tıpkı ağaçlar gibi mevsim mevsim rengini kaybeder, ölü yapraklarını döker ve tazelerini açar. Dilin yaprakları sözcüklerdir. Herkesçe kullanılan çok canlı olan sözcük, bir süre sonra ölüden başka bir şey olmaz. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? I brushmyhair.&I havedinner.Yukarıdaki iki cümlenin Türkçesi aşağıdakilerden hangisidir? Çocukların........................... kullanırken boyunlarını öne uzatarak ve sırtlarını kamburlaştırarak oturmaları zararlıdır.Yukarıdaki ifade hangi teknolojik ürünün yanlış kullanımından kaynaklıdır? I. MevzuataII. Performans ölçütlerineIII. Stratejik plan ve programlaraIV. Hizmet kalite standartlarına652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Bakanlığın her kademedeki yöneticileri görevlerini, yukarıdakilerden hangilerine uygun olarak yürütmekten üst kademelere karşı sorumludurlar? Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardan biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki doğru yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sıvıların özelliklerinden biri değildir? • Yarar sağlayan bilgi doğru bilgidir.• Doğru bilginin temelinde akıl vardır.• Sezgiye dayanan bilgi doğrudur.Verilen ifadelerde aşağıdaki akımlardan hangisinin açıklaması bulunmamaktadır? İlk insan ve ilk peygamber .............dir.Yukardaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bilim adamlarının canlıları sınıflandırmışlardır. Bu sınıflandırma hangi seçenekte doğru verilmiştir? Hangi sayının okunuşu yanlış verilmiştir? Toprağı kirletirsek........................................... .Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir? Kemiklerden kalsiyum kaybının artışı aşağıdakilerden hangisine neden olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir