S:1

Sürtünme kuvveti ile ilgili,
I. Cismin hareketine zıt yöndedir.
II. Cismi hızlandıran bir etkiye sahiptir.
III. Yüzeyin cinsine göre değişir.
ifadelelerinden hangileri doğrudur?

Sürtünme kuvveti ile ilgili, I. Cismin hareketine zıt yöndedir.II. Cismi hızlandıran bir etkiye sahiptir.III. Yüzeyin cinsine göre değişir.ifadelelerinden hangileri doğrudur? sorunun cevabı "I ve III " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Dünya Kooperatifçilik Günü ne zaman kutlanır? Aç hayvanlara ot attık. Cümlesinin olumsuz hali, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ibadet- lerde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? Her yıl, sonbaharda küskünlerin barıştırılması ve birliğin sağlanması amacıyla yapılan herhangi bir ocağa veya cemevine bağlı bulunan kimseler bir araya gelip kurban kestikleri, tüm canların, bu kurban lokmasına maddi katkıda bulundukları, küskünlerin barıştırılıp elde edilen nimetler için Allaha şükrettikleri cemdir.Tanımı yapılan bu ceme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kavram ve mekânları gruplandırırsak hangisi dışarıda kalır? 45 x 2 = 120 - B eşitliğinde B yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidr? Aşağıdaki peygamber çiftlerinden hangisi Kâbeyi inşa etmiştir? Varlığı bütün olarak ele alıp varlıkla ilgili problemleri inceleyen felsefe dalı varlık felsefesidir.Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin varlığa dair sorularından değildir? Din felsefesi genel olarak dinin kavramlarının anlamlarını, temel kurallarını ve insan yaşamındaki yerini açıklama, sorgulama ve eleştirme amacını taşır. İnsanlardaki dini inancı sorgulamadığı gibi, herhangi bir dinin tarafı da olamaz. İnsan yaşamını düzenleyecek kurallar koyamaz. Buna göre felsefenin dini olaylara bakış açısı nasıl olmalıdır? "Damlaya damlaya.......olur." noktalı yere hangi sözcük yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosu çeşitlerinden değildir? 78,002 ondalık gösterimin çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? I.TBMM, öncelikle bağımsızlığı sağlamak için faaliyet gösterirken; Ağustos 1923te çalışmalarına başlayan II. TBMM, Yeni Türk Devletinin yapılanması için faaliyet göstermiştir.Bu bilgilere göre II. TBMM ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki tümcelerin hangisi bilimsel bir ifadedir? – yor eki büyük ve küçük ünlü uyumuna aykırı bir ektir. Bu ektenönceki geniş – düz ( a – e ) ünlüler daralarak ( ı – i ) olur.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu kuralın dışında kalır? Aşağıdakilerden hangisinde abur cubur un tanımı yapılmıştır? Bir öğretmen, Türkçe dersinin son ünitesine geldiğinde öğrencilere uyguladığı sınavın başarısının bir hayli düşük olduğunu gözlemlemiştir. Bu durumun nedeni olarak önceki ünitelerden birçok öğrenme eksikliğinin olduğunu fark etmiştir.Öğretmenin bu sorunu çözmek için öğrenme – öğretme sürecinde aşağıdakilerden hangisini yapması daha uygun olur? Aşağıdaki olayların hangisinde çekme ve itme kuvveti birlikte verilmiştir? Kutadgu Bilig alegorik(sembolik) bir eserdir.Aşağıdaki açıklamaların hangisi Kutadgu Biligin bu özelliği ile ilgilidir? Yer kabuğunun altında bulunan, erimiş kayaç ve taşların bulunduğu katman hangisidir? Çevresi 36 cm olan bir eşkenar üçgenin bir kenarı uzunluğu kaç cmdir? Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi aşağıdakilerden hangisidir? Annem 50 kg çilek reçellerini 5 kiloluk kavanozlara eşit doldurduğuna göre kaç kavanoz kullanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ismin halleri değildir? "Yüz seksen üç bin iki yüz kırk beş" okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangiisidir? Ödül töreninin başlamasını sabırsızlıkla bekledik.Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledekiyle aynı türde bir zarf kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi iskeletin görevi değildir? I - - - - read book than watch TV. Kendimizi tanıma penceresinde kişinin bildiği başkalarının bilmediği alanhangisidir? Aşağıda teknolojik ürünler ve kullanım amacı hangisinde yanlış eşleştirilmiştir? Osmanlı Devleti nde başkentin Rumeli ye aktarılması ilk defa hangi savaştan sonra gerçekleşmiştir? Annesi Egemen'e daima doğal besinler yemesi gerektiğini söylüyor.Buna göre Egemen aşağıdakilerden hangisini yememelidir? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi İlköğretime ait gelir kaynakların değildir? 75 liralık bir elbiseyi 3 eşit taksitle aldık. Her bir taksit kaç liradır? Hangi cümlede, özel isimlerin yazımında bir yanlış vardır? Tarama yöntemiyle çizilmiş bir haritada çizgilerin sık ve kalın olması yeryüzü şekillerinin doğrudan hangi özelliği hakkında bilgi verir? Hangi cümlede iş gelecek bir zamanda yapılacaktır? Okulun açılış töreninde aşağıdakilerden hangisi yapılır? (Ey Muhammed!) Sana emrolu-nanı açıkça bildir ve Allaha ortak koşanlara aldırış etme. (Hicr su-resi, 94. ayet)Bu ayetin indirilmesi ile başlayan dönem aşağıdakilerden hangisidir? I. Nazmı nesirden olabildiğince uzaklaştırdı.İİ. Türkçeyi aruza ustalıkla uyguladı.İİİ. Batı edebiyatlarında görülen sone, terza rima gibi nazım şekillerini kullandı.IV. Eserlerinde toplumsal konuları hiç işlemedi.Tevfik Fikretle ilgili yukarıda numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir