S:1

Aşağıdaki bilgiler doğru ise ‘D yanlış ise ‘Y yazınız.
(...) Kuvvetin birimini dinamometre ile ifade ederiz.
(...) Sürtünme kuvveti cismin hareketine zıt yöndedir.
(...) Pürüzsüz yüzeylerde sürtünme kuvveti daha fazladır.
(...) Dinamometrenin yapımında yay ya da lastik gibi esnek cisimler kullanılır.
(...) Araba lastiklerinin zamanla aşınmasının nedeni sürtünme kuvvetidir.

Aşağıdaki bilgiler doğru ise ‘D yanlış ise ‘Y yazınız. (...) Kuvvetin birimini dinamometre ile ifade ederiz.(...) Sürtünme kuvveti cismin hareketine zıt yöndedir. (...) Pürüzsüz yüzeylerde sürtünme kuvveti daha fazladır.(...) Dinamometrenin yapımında yay ya da lastik gibi esnek cisimler kullanılır. (...) Araba lastiklerinin zamanla aşınmasının nedeni sürtünme kuvvetidir. sorunun cevabı "YDYDD" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Bir okulda bulunan 25 öğrenci dörder dörder eşleşerek masa tenisi oynayacaklardır. Öğrencilerin hepsi aynı anda oynaması şartıyla kaç grup oluşturulabilir? Bilgisayarda oluşturulmuş metin ve resimleri kağıda basmak için kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi edebiyat-psikoloji ilişkisini yansıtan bir durum değildir? Yasin, Ali ve Velinin her biri 4 paket şeker yemiştir. Her pakette8 şeker vardır. Buna göre Yasin, Ali ve Veli toplam kaç şeker yemiştir? I Bu karamsarlık kanımca boşuna değil.II Bana göre her olayın bir açıklaması vardı.III Söylemen gerekeni kısaca söyle.IV Güzelliğin temel koşulu bence doğruluktur. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı anlamdadır? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanına (D), yanlış olanına (Y) yazalım.( . ) Güneş'e çıplak gözle bakmak, göz sağlımız için çok zararlıdır.( . ) Dünya, Ay'a göre daha küçüktür.( . ) Güneş, Dünya'dan daha küçüktür.( . ) Güneş, Dünya'nın yaklaşık bir milyon katı büyüklüğündedir.( . ) Cisimler uzaklaştıkça büyür, yakınlaştıkça küçülür. Kümeler, aileler, ordular, milletler sözcüklerinden kaç tanesi topluluk adıdır? Aşağıdakilerden hangisi insanın hurafe ve batıl inançlara inanma sebeplerinden biri olamaz? (I) Divan-ı Hikmet XII. yüzyıl Orta Asya Türkçesinin en etkili ve güzel eserlerinden biridir. (II) Hoca Ahmet Yesevinin hikmet adını verdiği şiirlerinin toplandığı bir eserdir. (III) Öğretici bir eser olan Divan-ı Hikmet, olgun insanın özelliklerini, var oluşumuzun nedenlerini anlatır. (IV) Hikmetler, gazel nazım biçimiyle ve aruz ölçüsüyle yazılmıştır.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde Divan-ı Hikmet adlı eser ve hikmetler hakkında yanlış bilgi vardır? Araçlarda emniyet kemeri takılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 2 litresi 16 lira olan limonatadan 20 litre alan Leman kaç lira öder ? ( 1000+ 1500 ) = ( 25 x .......) işlemlerin sonuçları eşit olduğuna göre noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanunun Türk kadınına sağladığı haklardan biri değildir? Büyük kütleli yıldızların ölümünden sonra nötron yıldızları ve ................. oluşur. ​Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıda verilen sözcüklerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin uygulamış olduğu iskân siyasetinin amaçlarından değildir? Cüneyt 510 liranın 1/5‘i ile ayakkabı aldı. Geriye kaç lirası kaldı? Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözülmesine olumlu katkı sağlar? Simon :- - - -?Salise :There is one next to the cinema. You need to walk two blocks. 100 sayısının sayı değerleri toplamı kaçtır? Aşağıdaki isimlerden hangisi çoğuldur? " lik eki aşağıdaki hangi kelimenin sonuna yazılırsa bir eşya ismi olur? "...... mıknatıslı bir ibreden ve .... gösteren göstergelerden oluşur." cümlesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi namaza başlama tekbiridir? Arka kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi kovalent bağa aittir? I. Kaynama noktası yükselmesiII. Donma noktası düşmesiIII. ÇözünürlükVerilenlerden hangileri çözeltilerin koligatif özelliklerindendir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Özgürlüklerin kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? IV. Murat döneminde Anadolu ve eyaletlerdeki isyanlar bastırılmış, hazırlanan risaleler rehberliğinde ıslahatlar yapılmıştır. Buna göre;I. Sorunlara çözüm bulunmaya çalışıldığıII. Merkezi otoritenin güçlendirilmeye çalışıldığıIII. Devletin eski gücüne kavuşturulduğuçıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Bu hafta Tuğba ile Güleserin Temel Dini Bilgiler dersinden yazılıları vardır. İkisi hafta sonu çalışırken Cennetteki meleklerin başkanı ve cehennemdeki görevlilerin başı kimdir? Diye Tuğba bir soru sormuştur.Güleser aşağıdakilerden hangi cevabı verirse doğru cevaplamış olur? 0 ile 1‘ in arasındaki fark kaçtır? Osmanlı Devletinin batıda en geniş sınırlarına ulaştığı antlaşma hangisidir? Yalın ayaklarla koştun mu tarla tarla,Duydun mu çıplak toprağın, çıplak insanın yasını?Ağlayan kadınlarla, ihtiyarlarla,Yaşadın mı bir yağmur duasını?Busbulanık ırmaklarda çimdin mi?Kulak verdin mi yürekten kavala, saza?Bir ipek seccade üstünde gibi huzurlu,Durdun mu toprakta namaza?Bu dizelerin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Trafik kazalarının en önemli sebebi nedir? '' Fridge '' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? Toplumların yükseliş ve çöküşlerinde belirleyici olan sosyal kanunlar vardır. Buna sünnetullah da denir. Eğitime önem verilen bir toplumda cehalet azalır. Adaletin sağlanmadığı bir toplumda zulüm ve haksızlık artar. Toplumsal iyileşme ve bozulma toplumların kendileri ile ilişkilidir.Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu durumu en iyiifade etmektedir? Öğrencilerin bu soruyla ilgili aşağıdaki açıklamalarından hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına (D) yanlış olanların başına (Y) harfi ile doldurunuz. ( ) Vakıflar günümüzdeki Sosyal Devlet anlayışını yerine getirirdi( ) Tımar sisteminde toprakların sahibi çiftçiydi( ) Medreselerde eğitim gören talebelerin ihtiyacını Vakıflar karşılardı( ) Tımar sahipleri bölgedeki adalet işlerini de yapardı. ( ) Enderun mektebine genelde devşirme sisteminden gelen öğrenciler alınırdı Karışımı oluşturan maddelerden en az birisinin yapısında demir, nikel ve kobalttanyapılmış bir madde varsa o maddeyi ayırmak için hangi yöntem kullanılabilir? Mıknatısın iki kutbu aşağıdaki hangi iki yönü gösterir ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir