S:1

Ali'nin yaşının 2 katı 16dır. Alinin yaşı kaçtır?
Yukarıdaki problemin doğru çözümü aşağıdakilerden hangisidir?

Ali'nin yaşının 2 katı 16dır. Alinin yaşı kaçtır?Yukarıdaki problemin doğru çözümü aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "16 : 2 = 8" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesidir? Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek olarak verilemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç ilişkisi yoktur? Eski defterini çantasına koydu. Cümlesinde altı çizili kelime defterin hangi özelliğini belirtiyor? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonuna ünlü bir harf getirilirse hece düşmesi olur? Allahın insana verdiği en önemli nimetlerden biridir. Doğru ile yanlışı ayırt edebilme kabiliyetidir. Aynı zamanda her türlü sorumluluğun da ön şartıdır. İnsanı diğer canlılardan da ayıran bu özellik insanın ----Boş bırakılan yere aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir ? Aşağıdaki ifadelerin başına D/Y koyarak cevaplayınız?(.....) Eba dan ders çalışabiliriz.(.....) JPEG uzantısı bir müzik dosya uzantısıdır(......) Microsoft Word programı yazı yazma(kelime işlemci programıdır.(......) İnternette, isteğimiz dışında aldığımız, kimin gönderdiği belli olmayan e-postaları açmamızda herhangi bir sakınca yoktur.(......)Bilgisayarın, internete bağlanmasını sağlayan cihaz modemdir. My exam results are - - - - than yours. 73 sayısı kaç onluk kaç birlikten oluşmaktadır? 8 + 0 = toplama işlemi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde statülerin artması ya da azalması bireylerin yetenek ve başarılarına bağlıdır? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın kendi etrafında yaptığı hareketin bir sonucudur? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Kaybolan bir çocuğun aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur ? Aşağıda Güneş sistemine ait bazı gezegenler verilmiştir. I. MerkürII. JüpiterIII. VenüsIV. NeptünBu gezegenlerden hangileri dış gezegendir? Aşağıdakilerden hangisi Tuğrul Bey Dönemi ile ilgili bir gelişme değildir? Aşağıdakilerden hangisi çoğul isimdir? Aşağıdaki olaylardan hangisi en son gerçekleşmiştir? Avrupa örnek alınarak askeri alanda ilk ıslahatlar hangi padişah döneminde yapılmaya başlanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği azaltan faktörlerden biri değildir? The students havent finished the exam - - - -. Hangi cümlenin sonuna nokta koymayız? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraçların içerisine yazılacak olan virgül, cümlenin anlamını değiştirir? Tevfik Fikret için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 3 onluk 5 birlikten oluşan sayının 15 eksiği kaçtır? Ahmet, içerisinde;• Akşam tırnak kesilmez. • Yıldız kayarken yapılan dualar kabul olur. • Gece aynaya bakanın ömrü kısa olur. • Gece ıslık çalmak günahtır. • Akşam kapının önü süpürülmez.başlıklarının bulunduğu bir kitap yazacaktır.Ahmet'in yazacağı bu kitaba en uygun isim aşağıdakilerdenhangisi olabilir? Yasin okula getirdiği maket havuzun 7 tas su ile dolduğunu söylemiştir. Arkadaşı Ali Arda bir tasın 3 su bardağı ile dolduğunu belirtmiştir.Yasin in maket havuzu kaç su bardağı su ile dolmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem söylenişten önce yapılıp bitirilmiştir? Halkın egemenliğine dayanan yönetim biçimine ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı söz- cükler bir arada kullanılmamıştır? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Dünyamızın top gibi küçültülmüş şekline ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin hayatımıza sağladığı olumlu etkilerden biri değildir? Tanzimat Döneminde Fransız edebiyatı örnek alındığından - - - -, - - - -, - - - - akımlarının etkisi görülür.Bu cümledeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Eğer sadakaları (zekat ve benzeri hayırları) açıktan verirseniz ne güzel! Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu sebeplesizin günahlarınızı örter. Allah yapmakta olduklarınızı bilir.(Bakara suresi, 271. ayet)Bu ayette zekatla ilgili aşağıdakilerden hangisi ön plana çıkarılmıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlüyle başlayan bir ek aldığında sözcüğün son harfi yumuşamaz? Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir? Aşağıda verilen tanımlardan hangisi yanlıştır? Kişinin parasını yönetmek, şahsa ait paraya veya kazanç sağlanmasına izin vermemek, hangi şiddet türü içerisinde değerlendirilir? Yazdıkça açılır, kendinizin farkına varırsınız. Eşyayı, dünyayı anlamaya başladığınız andan itibaren içinizde ne çok hikâye topladığınızı, hafızanıza ne çok hayal, duygu, umut sakladığınızı yazdıkça fark edersiniz. Kaleminiz, kâğıdın üzerinde dolaşırken veya parmaklarınız klavyede gezinirken kelimelerin neleri, nasıl çağırdığına hayret edersiniz. Hayret ettiğiniz, aslında kimliğinizi ören hatıraların, hayallerin ve hikâyelerin o anda açığa çıkmasıdır.Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir