S:1

Kendisiyle 3 katının toplamı 48 olan sayı kaçtır?

Kendisiyle 3 katının toplamı 48 olan sayı kaçtır? sorunun cevabı "12" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
...................nesli tükenmiş canlılar hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmelerle insanlar dünyanın dört bir yanıyla iki yönlü ile- tişime girme olanağı bulmuşlardır. Herhangi bir konuda istediği kadar bilgi alma özgürlüğüne sahip olan insanlar, keşifleri anında izlemeye başlamışlardır. Bir bilgi ya da haber bu sayede dünyanın dört bir yanına çok kısa sürede yayılmaya başlamıştır. Bu metinde aşağıda verilen hangi kitle ileti- şim aracından söz edilmektedir? ... Kim hasta olur, yahut yolculukta bulunursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutsun...(Bakara suresi, 185.ayet)Bu ayet aşağıdaki oruçlardan hangisi hakkındadır? Aşağıdakilerden hangisi Güneş sisteminde yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi Allahın subuti sıfatlarından biridir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az kaç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır? Milli Mücadele sırasında Türk ordusunun düşmanları yurdumuzdan tamamen atmak için taarruza geçtiği savaş aşağıdakilerden hangisidir? Babam, pazardan 35 kg elma ile 28 kg portakal aldı. Babam pazardan toplam ne kadar meyve almıştır? Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde bulunmaz? ‘ Ufukta günün boynu büküldü.Bu cümlede görülen anlam olayının benzeri aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Aşağıdaki sayılardan hangisi asal sayı değildir? Okulda arkadaşlarımızdan biri yaralandığında önce ne yapmalıyız? Bir tenceredeki çorbadan 8 kişiye çorba verilmiştir. Her kişiye 2 kepçe çorba verildiğine göre tencerede kaç kepçe çorba vardı? Aşağıda Akış Şemaları ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Ben bir trafik levhasıyım. Ben sadece okul önlerinde bulunurum. diyen trafik levhası aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "diş" sözcüğü zorlu anlamında kullanılmıştır? Dinini iyi öğrenmiş biri hangisiniyapmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayal ürünü olan bir durum yoktur? Halkla ilişkilerini geliştirmek isteyen bir okul müdürü öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini göz önünde bulundurmalıdır? Dünyanın en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı farklı coğrafyalarda araştırmalar yapılmış. Aralarında çok fazla benzerlik olduğu saptanmış. Mesela, gidecekleri yere genellikle yürüyerek ve bisikletle gidiyorlar. Hemen hemen hepsinin uğraştığı bir bahçesi veya hayvanı var. Stresten uzak bir hayat yaşıyorlar. Torunlarıyla ve çocuklarıyla yakından ilgileniyorlar.Bu parçadan uzun ömürlü insanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Dünya, Güneşin etrafındaki dolanım hareketini yapmasaydı...............oluşmazdı.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Ülkemizde kapalı ortamlarda kullanılması yasak olan zararlı madde aşağıdakilerden hangisidir? 105 + 104 + 103 + .....+ 101 işleminin sonucu kaç basamaklıdır? Eliza :Im alone at home all day and Im bored.Jasmine: How about going out and drinking something?Eliza :- - - - Then lets do it. Sayıca tek bir varlığı anlatan adlara ne denir? Baharda her gün farklıdır buralar ----Bu cümle aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa açıklama anlamı içerir? Aşağıdakilerden hangisi 1940larda gelişen yeni şiirin temsilcilerinden biri değildir? 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden hangisi incelenir? Aşağıdakilerden hangisi çocuk hak­larından biri değildir? Ziggurat tapınakları aşağıdaki uygarlıklardan hangisine aittir? Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? Kayalar karda kaldı Bülbüller zârda kaldı Gönlüm kapısı kitli Anahtar yârda kaldıAşağıdakilerden hangisinin bu şiirle divan şiiri için ortak olduğu söylenebilir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi çocuğun anne babasına karşı yerine getirmesi gereken davranışlardan biri olamaz? Where - - - - he - - - - next summer? Bir çiftlikteki tavuklar günde 34 yumurta verdiğine göre 26 günde kaç tane yumurta verirler? Bir bitki hücresinin konulduğu ortamlarda gösterdiği değişiklikler sırasıyla şöyledir;I. Hücre zarı ile çeperi birbirinden uzaklaşmıştır.II. Hücre zarı ile çeperi birbirine yaklaşmıştır.III. Hücre zarı ile çeper mesafesinde hiçbir değişiklik olmamıştır.Bu bitki hücresinin konulduğu ortamların yoğunlukları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ‘Temizliğin bir diğer adı aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi nezaket ifadesi değildir? A doctor - - - -. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir