S:1

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözlerden hangisi "ikileme" değildir?

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözlerden hangisi "ikileme" değildir? sorunun cevabı "Gördüklerini iki gözü iki çeşme anlattı." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
I. Kanta göre bilgi duyumla başlar, ancak bilgi duyum değildir. Bilginin malzemesini duyumlar verir. Onu biçimlendiren ise akıldır. İnsan duyu organları aracılığıyla elde ettiği verileri aklındaki doğuştan getirdiği kalıplar sayesinde biçimlendirir, genel kavramlar biçiminde ortaya koyar.Kantın bu görüşünden aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? Kuvay_ı Milliyenin kaldırılmasında, I. Halktan zorla para toplamaları, II. Askerlik tekniğini bilmemeleri, III. Disiplinsiz olmaları, IV. Milli Mücadelenin başarısız olması, Gelişmelerinden hangisi etkili olmamıştır? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi zıt anlamlıdır? Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt niteliğindeki sözlere ---- denir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? • İstanbulda bazı müderrislerin önderliğinde İngilteredesteği ile kuruldu.• Hilafet ve saltanatın güçlendirilmesini istiyordu.• Milli Mücadelenin karşısında yer aldı.Yukarıda verilen özellikler Mondros AteşkesAntlaşmasından sonra kurulan cemiyetlerden hangisine aittir? 5 m kaç santimetredir? Işık ile ilgili;I. Işık hem dalga hemde tanecik özelliği gösterir.II. Dalga boyu büyük olan ışımanın frekansı küçüktür.III. Frekansı büyük olan ışımanın enerjisi de büyüktür.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi insanın kaderini etkileyen unsurlardan biri değildir? Bazı bakteriler toprak için zararlı olan amonyağı yararlı azot tuzlarına dönüştürür. Bu sırada açığa çıkan kimyasal bağ enerjisini kullanarak kendi besinlerini sentezler.Bu bakteriler için,I. Kemosentez yapmaktadır.II. Azot döngüsünün bir parçasıdır.III. Azotun geri dönüşümünde rol oynar.verilenlerden hangileri doğrudur? (Ey Muhammed!) Sana emrolunanı açıkça söyle ve Allaha ortak koşanlara aldırış etme. (Hicr suresi, 94. ayet)Yukarıdaki ayete göre aşağıdakilerden hangisi Allahü Tealanın, peygamberden yapmasını istediği davranışlardan biri olamaz? Uhud Savaşı sonrasında (h.3/M. 625)Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı bozdukları için Medineden çıkarılan kabile aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi adın başına gelince sıfat olmaz? Serdarın 27 bilyesi vardır 5 tanesini kardeşine verirse kaç bilyesi kalır İbadetler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununa göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir gruba üye bireylerin üstlendiği rolün gerektirdiği davranışları yerine getirmesine ne ad verilir? 4x - 3 = 21 olduğuna göre x kaçtır? Ailemiz 6 kişidir, dedem ve ninem de bize geldiler, evde kaç kişi oldu? Beş tam binde yüz on üç okunuşu verilen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet yönetiminde yer alan unsurlardan biri değildir? Hi, buddies. Im Jason. I am a student like you. You can guess my life. On weekdays, I get up very early in the mornings. Having breakfast is very important and healthy. So, I always have breakfast. Then, I go to school by bus because my house is out of the city. On weekdays, after school, I come home and study. When I finish studying, I watch TV, rest for a while and sleep. On weekends, I get up late. I like hanging out with my friends. We walk, sit and chit-chat, drink or eat something. We also have an unusual interest. It is bossaball. It is popular with teens. While playing it, we forget our problems. If you dont know this activity, try it. Im sure you will like it.The school is far away from his house so he - - - -. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kapsamına dâhil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar hangi hizmet sınıfını teşkil eder? Yeni sözcüğü hangi cümlede sıfat olarak kullanılmamıştır? Günün tarihini öğrenmek için neye bakarız? 12 sayının aritmetik ortalaması 140'tır.Bu sayılara kaç eklenmelidir ki aritmetik ortalama 142 olsun? Bedelli askerlik uygulamasına ilk defa ne ile başlanmıştır? Çevresine göre alçakta kalmış, tarım için elverişli düzlüklere ne ad verilir? Sayı doğrusunda m ve n tam sayılarının arasındaki uzaklık 6 birim olduğuna göre bu sayılar aşağıdakilerden hangisi olabilir? Okulundaki öğrencilerin en sevdiği müzik türü ile ilgili araştırma yapan Oğuzhanın aşağıdaki türlerden hangisi ile ilgili veri elde etmesi beklenmez? Sevinç in kitaplığında 5 raf ve her rafta 32 tane kitap bulunmaktadır. Sevinç kitaplığındaki kitapların 144 tanesini okudu.Sevinç in kitaplığında okumadığı kaç kitap kalmıştır? 32 – 8 : 4 – 3 · 2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yapım eki almamıştır? Kelime olarak yeni gün anlamına gelen..................... gece ile gündüzün eşit olduğu, ilk baharın geldiği gündür. Metinde anlatılan bayram aşağıdakilerden hangisidir? I. İlköğretim okullarıII. Okul öncesi eğitim kurumlarıIII. Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslarIV. Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre yukarıdakilerden hangileri mecburi olan ilköğretim kurumlarındandır? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Bayramı'nı kutlama nedenlerinden biri değildir? Bilimsel araştırmanın üçüncü basamağı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanlara D yanlış olanlara Y yazınız.(...) Aile toplumu oluşturan en küçük sosyal yapıdır. Temel eğitim ailede başlar.(...) Çocuk hakları sözleşmesine göre her insan 15 yaşına kadar çocuk sayılır.(...) Çevresine göre alçakta bulunun geniş verimli düzlüklere plato denir.(...) Karadeniz ikliminde yazları serin, kışları ılık ve her mevsim yağışlıdır.(...) Yüksek bir yerden kopup yuvarlanan büyük kar kütlesine hortum denir. Cebirsel ifadelerde değişken içermeyen ifadelere ............................... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Sur denilen şeye üfürmekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir? • Kağıdın yırtılması• Camın kırılması• Şekerin suda çözünmesi• Kömürün yanmasıYukarıda verilen olaylardan kaç tanesi fiziksel değişimdir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir