S:1

Pencerelerin camdan yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?

Pencerelerin camdan yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir ? sorunun cevabı "Saydam olması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üçüncü kişi anlatımı kullanılmıştır? Kıble ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ''Bir ürün bize ulaşıncaya kadar bir çok aşamadan geçer.''Aşağıdakilerden hangisi bu aşamalarından biri değildir? İslamda ilk eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bir duyu organıyla algılanabilir? Im very hungry. I want to eat .................... .A) somethingB) anythingC) somebodyD) anywhere Meslek hastalığı listesinde bulunmayan bir hastalığın mesleksel kabul edilmesine aşağıdakilerden hangisi karar verir? Hz. İbrahim halkın şehirden uzaklaştığı bir günde en büyük put dışındaki bütün putları kırar ve baltayı en büyük putun boynuna asar. Halk şehre döndüğünde şaşırır ve Hz. İbrahimi putları kırmakla suçlar. Hz. İbrahim şöyle cevap verir: Belki de şu en büyükleri kırmıştır, ona sorun. Hz. İbrahim neden putları kırdığı halde böyle bir cevap vermiştir? Gece yatarken .....................................deriz. 4 şişe su ile bir kova dolmaktadır. 8 kova ile ise bir su deposu dolmaktadır. Kaç şişe ile bu su deposu dolabilir? "İki ya da daha fazla bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşan yapıya ...................... denir. Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi En yüksek sadakat ahlakına sahip insan anlamına gelmektedir? Hey Ömer( ) Bu gün okula gelecek misin( ) cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir? On milyonlar basamağında 3, binler basamağında 8 ve yüzler basamağında 6 rakamı bulunan sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Tanıtım amaçlı olarak belli bir süreliğine (15-30 gün) ücretsiz kullanılabilen, süre bitiminde ise lisans hakları satın alınmak koşuluyla kullanılabilen yazılım türü aşağıdakilerden hangisidir? Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu,hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır? I. Batı etkisindeki Türk edebiyatının öncüsüdür.II. Divan edebiyatının etkisiyle ağır, sanatlı bir dil kullanmıştır.III. Şiirde ve düzyazıda önemli yenilikler yapmış, noktalama işaretlerini ilk kez kendisi kullanmıştır.IV. Realizm ve natüralizmin etkisinde eserler vermiştir.V. La Fontaine, Racine ve Fenelondan şiirler çevirmiştir.Yukarıdaki özelliklerden hangileri İbrahim Şinasi için söylenemez? Mülkiyet ve miras hakkı hangi grup haklardandır? Peygamberimiz (s.a.v.) bizlere, her işe başlarken Besmele ile başlamamızı öğütlemiş,Besmele ile başlanmayan her önemli iş sonuçsuz kalır buyurmuştur. Buna göre Bismillâhirrahmanirrahim ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 40 misketi 5 arkadaş paylaştık. Her birimize kaç misket düşer? Bir öykü okudum.Yukarıdaki cümle aşağıdaki cümlelerden hangisi ile aynı anlamdadır? Aşağıdaki ihtiyaçların hangisi farklı bir ihtiyaç grubundadır? Ali: Renk ve koku ayırt edici özelliktir.Emre: Donma ve kaynama noktaları ayırt edici özelliktir.Elif: Kütle ve hacim ayırt edici özellik değildir.Saf maddeler için hangi öğrencilerin verdiği bilgiler doğrudur? 1 0 6 4 8 ..... 2 0 0 0 5 sayılarının arasındaki noktalı yere hangi sembol yazılmalıdır? Alevilik-Bektaşilikte duaya verilen özel ad aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın sonuçlarından biri olamaz? Aşağıdaki sayılardan hangisi 3 ve 4 ile kalansız olarak bölünebilir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisinin gelişiminde gazete etkili olmamıştır? Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözlerden hangisinin yazımı doğrudur? Onur sınıf listesinde baştan 8, sondan 10. sıradadır.Sınıf mevcudu kaçtır? 3 onluk 2 birlikten oluşan sayının 5 katının 6 eksiği kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi katı yakıtlara örnek olarak verilemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır ? Gereksiz, tekrar eden, doğruluğu kanıtlanmamış ya da yanlış birçok bilgi internette bulunuyor. Bu ifade aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? Aşağıdakilerden hangisi âlimlerin kelam ilmi için sıraladıkları gayelerden biri değildir? Dünya mızın kendi etrafındaki dönüş hareketinin yönü nasıl olur? Kardeşim anlattıklarımı sessizce dinledi.Bu cümledeki fiilin zamanı aşağıdakilerden hangisidir? 21 doğal sayısını 4 katının 39 eksiği kaçtır? Omurgasız hayvanlara ................................., karınca ve midye örnek verilebilir.Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir