S:1

Bazı maddeler suda yüzer, bazı maddeler suda batar.
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

Bazı maddeler suda yüzer, bazı maddeler suda batar.Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? sorunun cevabı "Madde yapısı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi isim sözcüğüyle eş anlamlıdır? 4979 + 7085= ? İşleminin sonucu kaçtır? Göğüs kafesinin görevi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Kadınlara seçme, seçilme ve çalışma hakkı tanındı.Soyadı Kanunu kabul edildi.Yeni Türk Alfabesi kabul edildi.Yukarıdakilerden kaçı cumhuriyetin getirdiği yeniliklerdendir? yürümek kelimesinin İngilizce karşılığı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu ortamda yayılma özelliği vardır? Hangi cümlede büyük ünlü uyumu kuralına aykırı bir sözcük yoktur? Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise D yanlış ise Y koyunuz(.....) Aydınlatma teknolojileri ateşin bulunmasıyla gelişmeye başlamıştır.(.....) Ampulü Thomas Edison icat etmiştir.(.....) Floresan lambalar, ampule göre daha tasarrufludur.(.....) Işık yayarak çevresini aydınlatan varlıklara ses kaynağı denilmektedir.(.....) Çevremizdeki varlıkları görebilmek için ışığa ihtiyacımız vardır. İthalatımızda 1.sırada olan ülke hangisidir? Şehirler mevsimleri unutmuş. Mevsimler değişiyor da kimsenin haberi bile olmuyor. Çünkü onlardan bir haberci, bir işaret yok şehirlerde. Şehrin kendine has akışı, yapıları, kurumları, ciddiyeti ve öldüren kalabalıkları bahara ve onun işaretçilerine gelecek yer bırakmamış. Yalnız bahara mı? Bütün mevsimlere... Mevsimlerin değiştiğini takvimlerden izliyor şehirliler. Ne gülünç değil mi? Kış, bahar, yaz ve sonbahar... Nelerle gelir bunlar, ortalığı nasıl değiştirir, dünyayı hangi renklere boyar... Takvim sayfalarında Baharın ilk günü, kış başlangıcı filan yazar... Siz de inanırsınız. Oysaki böyle mi olmalı? Bir çiçeği dalında koklayıp da ilkbaharın geldiğini hissetmenin, sarı yaprakların yorgun kaldırımlarda savrulmalarıyla sonbahara merhaba demenin tadını verir mi hiçbir şey? Evet, Nüfus artıyor, her şey değişiyor; ama ne olursa olsun doğaya bu kadar haksızlık etme hakkımız yok bence.Yazar şehirlerin bu halde olmasında hangisini sorumlu görmemektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel düşünce dile getirilmiştir? Aşağıdaki maddelerden hangisini mıknatıs çekebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem işareti (!) konulmaz? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitiminin amaç ve görevlerinden biri değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara D, yanlışlara Y işareti koyunuz. (......) Otobüse binerken arka kapıdan binmeli, ön kapıdan inmeliyiz. (......) Sis, yağmur, kar yağışı, yolların buzlanması vb. trafiğin akışını olumsuz etkiler.(......) Trafik işaret levhaları sadece sürücüler için konulmuştur.(......) Karanlıkta yürürken açık renkli giysiler giyinmeli, eşyaların üzerinde yansıtıcı bulundurulmalıdır. (......) Taşıtlardan inerken taşıtın sol taraftaki kapısı kullanılmalıdır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânını sağlamaktır. şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 10° Doğu meridyeninde yerel saat 12.40 iken yerel saati 14.40 olan meridyen hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin geri dönüşümü olmaz? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir bahçedeki çiçeklerin yarısı menekşedir, diğer yarısının da 2/5 i lale çiçeğidir. Lale çiçeklerini sayısı 26 olduğuna göre bu bahçede toplam kaç çiçek vardır? Aşağıdaki konulardan hangisi diğerlerine göre en fazla sınırlandırılmıştır? yediklerimizi sindirmemizi sağlar. Vücudumuza kan pompalar.Yukarıda iki tane organımızın özelliği verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisinde bu orgalar vardır? Aşağıdakilerin hangisi tanım cümlesidir? Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığının kurulmasındaki amaçlardan biri değildir? Ses kaydedilen plakların dinlenmesini sağlayan teknolojik ürün aşağıdakilerden hangisidir? Temel ihtiyaçları karşılanmış ve tertemiz elbiselerle okula gelen , bir çocuk için hangisi söylenemez? E. Erikson ergenlik dönemini kimlik bunalımını çözme dönemi olarak adlandırır ve psikososyal gelişimin önemli bir bölümü olarak değerlendirir. Kimlik çatış-masını çözerken ergen farklı kimlikleri deneyebilir, bunlar üzerinde yeni düzenlemeler yapabilir, onlardan vazgeçip başka kimlikler üzerinde durabilir. Kimliğin oluşumunda anne, baba, öğretmen ve akranların tutum ve davranışlarının birbiriyle tutarlı olması, kimlik bunalımının çözülmesini kolaylaştırır.Bu açıklamadan hareketle ergenlik dönemindeki bir kişinin cevap araması beklenen en kapsamlı soru aşağıdakilerden hangisidir? Cumhuriyet Döneminde gerçekleştirilen;_ Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapılması;_ Soyadı Kanununun çıkarılması,_ Kılık kıyafette değişiklik yapılmasıgibi yeniliklerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? Yıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisindemecaz anlamda kullanılmıştır? Büyük miktarda bilgiyi uzun süreli olarak saklamak için kullanılan manyetik disklere ne denir? Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakı- lamaz.İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır Yukarıda Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasasının eğitim öğretim ile ilgili maddesi verilmiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? TEN + THREE = ........................ Aşağıdaki sözcüklerin hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? I. Nefî yeter davayı ko dünya ile gavgayı ko Efleke istiğnayı ko hake yüzün sür lacerem (Nefî yeter, artık kavgayı terk et. Dünya ile çekişmeyi de bırak. Feleğe aldırmazmış gibi görünmekten de vazgeç. Tam bir teslimiyetle yüzünü toprağa sür.) II. Kaldur elin eyle dua buldı kasiden intiha Şimdi dua etmek sana hem müstehabdur hem ehem(Elini kaldır ve dua et. Artık kasiden sona erdi. Dua etmek senin için hem güzel hem de gereklidir.)Kasideden alınan bu bölümler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Memlûk - Osmanlı ilişkileri ilk defahangi Osmanlı padişahı döneminde bozulmuştur? 8 on binlik + 2 onluk + 3 birlikYukarıda çözümlenişi verilen doğal sayı nedir? Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemalin okuduğu okullardan bir değildir? Sınıfça oy kullanarak kimi seçeriz? Aşağıdaki cümlelerde doğru olanın sonuna (D) yanlış olanın sonuna (Y) yazınız.(.....) 340 021 sayısı üç yüz kırk bin yirmi bir diye okunur.(.....) Okunuşu sekiz yüz beş bin dokuz olan sayı 850 090 diye yazılır.(.....) 200 340 sayısının çözümlenmiş hali 20 000 + 300 + 40 dır(.....) 516 432 doğal sayısında 6 rakamının basamak değeri 6 000 dir(.....) 9 yüz binlik + 4 binlik + 3 yüzlük + 5 birlik şeklinde çözümlenmiş sayı 904 305 tir. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir