S:1

Aşağıdakilerden hangisi çizme ve şemsiyenin ortak özelliğidir?

Aşağıdakilerden hangisi çizme ve şemsiyenin ortak özelliğidir? sorunun cevabı "Suyu çekmemek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Ülkemizde tarımsal üretimin büyük çoğunluğu ovalık alanlar üzerinden sağlanmaktadır. Bu ovalarda sanayi ve yerleşim alanlarının sınırı gün geçtikçe genişlemektedir. Bu durum tarımsal üretim miktarını olumsuz etkilemektedirParçada bahsedilen olumsuzluk aşağıda verilen ovalarımızdan hangisinde daha çok yaşanmaktadır? Okuma ve birlikte çalışma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Bir şiirin ya da düz yazının belli bölümlere ayrılarak bir grup tarafından birlikte okunmasıdır.Bu açıklama, aşağıdaki okuma yöntemlerinin hangisine aittir? I- İlk hakanları olan Kutluk Bilge Kağan başkenti Ötükenden Ordubalıga taşımıştır.II- Devletin en parlak zamanı olan Moyen-Çur zamanında Talas Savaşı sonrası karışan Çine müdahale edilmiştirIII- Bögü Kağan zamanında Maniheizm devletin resmi dini olmuştur.Uygurlar ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Aşağıda sesin şiddetini değiştiren cihazlardan hangisi sağlık alanında kullanılmaz? Bir koşu yarışmasını Canan 5 dk 11 saniyede, Zeki 4 dk 45 saniyede tamamladı. Zeki koşuyu Canandan kaç saniye önce tamamlamıştır? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde çalışmaya teşvik anlamı vardır? Harzemşahlar Devletinin yıkılışına sebep olan devlet, aşağıdakilerden hangisidir? Doğuya doğru yüzümüzü dönersek sol kolumuz hangi yönü gösterir? Aşağıdakilerin hangisinde Destan Döneminde şiir söyleyen sanatçılara verilen isimler bir arada verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ünsüz yumuşamasına uğramış bir kelime yoktur? A: I have a stomachache.B: - - - - ? Sedef is 15 years old and she is in secondary school. She likes wearing trendy clothes. Her favourite music is electronic and she frequently goes to its concerts. After the school, she first does her homework. In the evenings, she watches TV. Sedef is never late for school because she always goes to bed on time.Yukarıdaki metin içerisinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Osmanlı Devletinin kaybettiği toprakları geri alma umudu son bulmuştur? Aşağıdakilerden hangileri yarı saydam maddeler için doğrudur?I. Işığın tamamını geçirirlerII. Buzlu cam örnek verilebilir.III. Yarı saydam maddeler opak adını alır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük özel isimdir? Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir ? Aşağıdakilerden hangisinde eş sesli bir sözcük kullanılmamıştır? - - - - students are there in the classroom? 1931 yılında çıkarılan Ölçüler Kanunuyla eskiden uzunluk ölçüsü olarak kullanılan arşın, endaze yerine metre; ağırlık ölçüsü olarak kullanılan okka yerine de kilogram kullanılmaya başlandı.Aşağıdakilerden hangisi bu değişimin nedenlerinden biri değildir? 222 Sayılı İlköğretim Kanununa göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Peygamberimizin doğum ve vefat yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Karaciğerin görevleriyle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Çöl Gölü hangi ilimizdedir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün görevlerinden biridir? Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır? Her maddenin kendine has özellikleri vardır. Bunlara ............ özellik denir. cümlesinde boşluğa getirilebilecek en uygun kelime hangisidir? Tüm kenarları eşittir.Karşılıklı açıları eşittir.Köşegen uzunlukları eşit değildir.Köşegenler birbirini ortalar.Yukarıda özellikleri verilen çokgen hangisidir? Dünyamızın yaptığı hareketlerin adı nedir? Dangerous activities such as rafting, bungee jumping, kayaking are also called - - - - . Sıvı içerisindeki bir cisme sıvı tarafından aşağıdan yukarıya doğru bir kuvvet uygulanır.Buna ne ad verilir? Hz. Muhammede en çok karşı çıkan Ebu Cehil Muhammed! Sana yalancısın diyemiyorum; ama bana göre senin söylediklerin doğru değil. diyerek Hz. Muhammedin doğru ve güvenilir olduğunu itiraf ederken çelişkiye düşmüştür. Allah bu durumu Enâm suresinin 33, ayetinde şöyle açıklamıştır: Biliyoruz,onların dedikleri seni üzüyor, gerçekte onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler, bile bile Allahın ayetlerini inkâr ediyorlar.Bu paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Aşağıdaki sayılardan hangisinin okunuşu yanlış yazılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayal ürünü anlatım vardır? 47.(A – 21) = 47.35 – 47.21İşleminde, çarpma işleminin dağılma özelliğini düşündüğümüzde A yerine gelmesi gereken sayı kaçtır? Ana babalar, ne kendi istemelerini ne de toplumdaki değer yargılarını değil, çocuklarını düşünebilseler, onların ilgi ve yeteneklerine saygılı olabilseler çocukları daha mutlu, daha başarılı, daha üretken olacaktır.Parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki tarih ve olay eşleştirmesinden hangisi hatalıdır? -Kıyamete kadar insanlığın düşmanıdır. -Kibirli varlıktır. -Hz.Adem (as)ın cennetten yeryüzüne inmesine neden olmuştur.Yukarıda bazı özellikleri verilen varlık aşağıdakilerden hangisidir? televizyon kelimesi satıra sığmazsa aşağıdakilerden hangisi gibi bölünemez? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız.(...) Ali Nazik Kebabı ve Yuvalama Çorbası, Kırklarelinden ülkemize yayılan meşhur lezzetlerdendir.(...) Yeni doğan bebeği görmeye gitme, askere uğurlama, kız isteme, büyüklerin elini öpme, gelenek ve göreneklerimiz arasında yer alır.(...) Osmanlı Devleti padişahlarından "Fatih Sultan Mehmetin Tuğrası", tarihi nesneye bir örnektir.(...) Trabzon ili sınırlarında yer alan "Sümela Manastırı" doğal güzelliklerimizden biridir.(...) "Hıdırellez" mevsimlik bayram olup 6 Mayıs tarihinde kutlanmaktadır. Aşağıdaki eşleştirmelerden yanlış olan şıkkı işaretleyiniz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir