S:1

Bir maddenin suda yüzüp yüzmediğini hangi duyu organımızla algılarız?

Bir maddenin suda yüzüp yüzmediğini hangi duyu organımızla algılarız? sorunun cevabı "Göz" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
.................... but now I prefer watching DVD.A) I went to the theatreB) I used to watch cinema on TVC) I like going to the pop concertsD) I enjoy playing volleyball at the beach .............................. bu yüzden ninesine yardım ediyor. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir? Dilden dile nesilden nesile aktarılır. Ortak acıları, sevgileri, düşünceleri anlatır. Yukarıda özellikleri verilen kültürel öğe aşağıdakilerden hangisidir? Ergenlik dönemindeki kız ve erkek bireylerin spor faaliyetlerine katılım durumları ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. Bir araştırmada spor yapan bireylerin yapmayanlara göre kaygı düzeyleri düşük, arkadaşları arasında kabul görme veokul başarıları ise yüksek çıkmıştır. Başka bir araştırmada da kız öğrencilerin spor faaliyetlerine katılımlarının kendilerine olan güveni artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.Ergenlik dönemindeki bireylerle yapılan bu araştırmaların sonuçları incelendiğindeI. Spor faaliyetlerine katılan kız öğrencilerin boy ve kilo artışı her zaman erkek öğrencilerden daha yüksektir.II. Spor faaliyetlerine katılmak, ergenlik döneminin ruhsal değişimler bakımından daha sağlıklı geçirilmesine yardımcı olur.III. Spor faaliyetlerine katılmak ergenlerin okul başarılarını artırmaktadır. yorumlarından hangileri yapılabilir? Sen, benle konuşmazsan onlar bizimle konuşmazlar. cümlesinde ismin yerine kullanılan kaç sözcük vardır? 305-147 = A işleminde A yerine yazılacak doğal sayı kaçtır? Bir kimsenin kusurlu veya eksik yönlerini küçümseyerek söz, işaret veya yazı ile eğlence konusu yapmaktır.Aşağıdakilerden hangisi bu tür davranışlardan birisi değildir? Mıknatıslar elektronik donanımlı bazı eşyalara yaklaştırıldığında bu eşyalara zarar verebilir. Buna göre mıknatıslar aşağıdaki eşyalardan hangisine zarar vermez? In our geography lesson, the teacher wanted me to show the regions of Turkey on the - - - -. I.TBMMde hükümet başkanlığı görevi ,meclis başkanı tarafından yürütülmüştür. Bu durum , I. Güçler birliği ilkesinin geçerli olmadığının II. Anayasal yönetime henüz geçilmediğinin III. Meclis hükümeti sisteminin uygulandığının yargılarından hangilerini doğrular niteliktedir? Devlet yönetimi hakkında verdiği bilgiler nedeniyle Kutadgu Bilig- - - - özelliği gösterir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Kurban edilecek hayvanlar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Hz. Peygambere Muhammed ismini kim vermiştir? Düşman yine öz yurduna el attı,Mezarından atan kılıç uzattı!Yürü, diyor, hakkı zulüm kanattı!Attilânın oğlusun sen, unutmaBu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisinin örneği yoktur? Denizin derinliklerine inildikçe görme olayının zorlaşmasının nedeni hangi seçenekte doğru verilmiştir? Aşağıdaki fiillerden hangisi istek anlamı taşımaktadır? 177 Sayısı 17ye bölündüğünde bölüm ile kalanın toplamı aşağıdakilerden hangisi olur? "Arkadaşlarımın bana anlattıkları sırlarını başkalarıyla paylaşırım." diyen Arzu' nun kişisel özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Tasavvufi yorumlar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Yücelerden yüce gördümErbabsın sen koca TanrıAlem okur kelam ileSen okursun hece TanrıBu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir? Ham maddeler, fabrikalardan çeşitli işlemlerden geçerek işlenmiş maddeye dönüştürülürler.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? XVII. yüzyılın sonlarından itibaren Baltık Denizine, Kırıma, Karadenize ve Boğazlara hakim olmayı dış politika haline getiren devlet aşağıdakilerden hangisidir? ​Aşağıdakilerden hangisi daha ağırdır? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisiyle eğitimdeki ikiliğeson verilmek istenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi doğada yönümüzü bulmada yararlanabileceğimiz beşerÎ unsurlardandır? Memeli canlılar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Hayatımızı kolaylaştıran buluşlardan olan bilgisayar, yaydığı radyasyon ve ışınlarla sağlığımıza da zarar vermektedir.Yukarıdaki bilgide teknolojik ürünlerin hangi özelliği vurgulanmak istenmiştir? Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zararverme ihtimali daha fazladır? En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 13 000 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Dinin etkisi ile ortaya çıkan musiki türü aşağıdakilerden hangisidir? Hacı Bektaş Veli hangisinin kurucusudur? Güzel şeyler düşünelim diye Yemyeşil oluvermiş ağaçlarBu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Antep, Maraş ve Urfayı işgal eden İngilizler bir süre sonra aralarında yaptıkları paylaşım antlaşması gereği bu şehirleri Fransızlara bıraktılar. Fransızlar bölgeye girdikleri andan itibaren Ermenilerle birlikte Türklere karşı baskı ve şiddet uygulamaya başladılar. Türkler de onların bu saldırıları karşısında Kuvayımilliye birlikleri kurarak savunmaya geçtiler.Buna göre,I. Osmanlı egemenliğinde bulunan Ermeniler işgalci düşmanla iş birliği yapmıştır.II. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Anadoludaki işgal bölgeleri İtilaf Devletleri arasında el değiştirmiştir.III. Düşmanın baskı ve şiddet politikalarına karşı Türk halkı direniş başlatmıştır.yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Aşağıdaki sayılardan hangisinin mutlak değeri en küçüktür? Pek sessiz, kendi halinde anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? Türklerle Müslümanlar ilk olarak hangi halife döneminde karşı karşıya geldiler? Aşağıdakilerden hangisinin sonuna ünlü harfle başlayan bir ek getirildiğinde kelimenin sonundaki harf yumuşar? İnce bağırsaktan emilen yağ asidi ve gliserol aşağıdaki bölümlerin hangisinden kan dolaşımına geçer? Aşağıdaki milli bayramlarımızın tarihleri verilmiştir. Hangi milli bayramın tarihi yanlış verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir