S:1

Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Gümüş, saydam bir maddedir. " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi peygamberimiz zamanında diş temizliği için kullanılırdı? Son yüzyılda insan faaliyetlerinden kaynaklanan;I. fosil yakıtların çok fazla kullanılması,II. atmosferde karbondioksit, kükürtdioksit gibi gazların artması,III.yeşil alanların azalmasıolaylarından hangileri küresel ısınmanın sebeplerindendir? 83 sayısının onluk ve birlik biçimindeki ifadesi nasıldır? Aşağıdakilerden hangisi sözlükte en sonda yer alır? Kuran-ı Kerimi kitap haline getiren halifenin ismi ..........................Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Belirtilen telefon numaralarından hangisi acil durumlarda aranacak telefon numaralarından birine ait değildir? Bir buluşun veya uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belgeye ....................... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki verilenlerden hangisi ışık kaynağı değildir? "Yavaş - hızlı" kelimeleri arasındaki ilişki hangi seçenekteki kelimeler arasında yoktur? Aşağıdakilerden hangisi niceleyici değildir? 456 şekerin 36 sını kendine ayıran Talha geriye kalan şekerleri 7 arkadaşına paylaştırıyor. Talha arkadaşlarına kaçar şeker vermiştir? Doğal kaynakların korunmasında geri dönüşümün önemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Durum 1- Asya Hun Devleti hükümdarı Mete ordusunuonlu, yüzlü ve binli gruplara ayırmıştır.Durum 2- Türk Silahlı Kuvvetlerinde on başı, yüz başıve bin başı rütbeleri bulunmaktadır.Verilen iki durumdan çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Benim mi Allahım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar... Neden böyle düşman görünürsünüz Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?Bu dizelerde kişileştirilen varlık aşağıdakilerden hangisidir? Hayatımızın vazgeçilmezi teknoloji her geçen gün hızla ilerliyor. Teknoloji sayesinde, kullandığımız eşyaların da özellikleri durmadan yenileniyor. Bu sayede bankalar, devlet kuruluşları daha iyi hizmet veriyor. Hayat kolaylaşıyor. Bu nedenle birçok kuruluş ve bilim insanı, araştırma geliştirme çalışmaları yürütüyor.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, kazazedede solunumun olmadığını gösteren bir belirtidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması vardır? Aşağıdaki fiillerden hangisi oluş bildirmektedir? Bu yıl tatile ............... gideceğiz. Cümlesinde noktalı yere hangi kelime gelmelidir? Güneş batmak üzereydi. Aynalı Kahvede sıcak, kırmızı, dumanlı birer bardak çay içip orayı ko- nuştuk. Biz konuşurken mahallenin sevimli köpeği sürekli etrafımızda dönüyordu.Bu metindeki altı çizili söz grubu hikâyenin hangi ögesini bildirmektedir? My mother hasnt finished the washing up - - - - . 1. Dünya Savaşının başlamasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir? Yarım deste kalem ile bir düzine kalem toplam kaç kalem eder? Önce dört rekâtlık ilk sünnet kılınır. Ardından müezzin cami içinde ezan okur. İç ezandan sonra imam minbere çıkar ve hutbe okur. Hutbeden sonra müezzin kamet getirir ve cemaatle iki rekâtlık farzı kılınır. Farzdan sonra kendi başına dört rekât sünnet daha kılınır.Bu metinde anlatılan namaz aşağıdakilerden hangisidir? Parasını en akıllı kullanan kimselere ne denir? Mark: - - - - ?Jerry: I usually listen to music, go to the cinema, meet my friends and visit my grandparents. Yarım kilogram patates 50 kuruştur. 5 kilogram patates kaç kuruş olur? Aşağıdaki karışımlardan hangisinde maddelerden biri çözünmüştür yani gözle görülemeyecek kadar küçük parçalara ayrılmıştır? Bir yerin kuşbakışı görünüşünün küçültülerek düzlem üzerine çizilmesine ......................... denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Farz olan oruç ibadetinin yapılması gereken ay hangi şıkta doğru verilmiştir? mi soru edatı kendinden önceki kelimeye birleşmez ama kendinden sonraki eke birleşir.Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin han­gisinde mi nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık ya­pılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin namaz ile ilgili sözlerinden biri değildir? Mıknatısın kutupları hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir? Ülkemizde yük ve yolcu taşımacılığında aşağıdaki ulaşım sistemlerinden hangisi ilk sırada yer almaktadır? (1350 + 250) : 16 işleminin sonucu kaçtır? Uzaydaki gök cisimlerinin yapılarını, hareketini ve birbirileriyle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalı nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil geniş zamanın olumsuzuyla çekimlenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından biri değildir ? Misakımillide yer alan bazı kararlar şunlardır:• Mondros Mütarekesi imzalandığında Türk askerlerininkoruduğu Türk vatanının tümü ayrılık kabul etmezbir bütündür• Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adlive mali sınırlamalar kaldırılmalıdır• Azınlıkların hakları komşu ülkelerdeki Müslümanlaratanınan haklar kadar olacaktır.Buna göre;1 - Kapitülasyonlara karşı çıkılmıştır.2 - Türk vatanının sınırları belirlenmiştir.3 - Azınlıklara tanınan hakların sınırı belirlenmiştir.yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Yunus okur diller ile Ol kumru bülbüller ile dizeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir