S:1

Aşağıdaki maddelerden hangisi bulunduğu kabın şeklini alır?

Aşağıdaki maddelerden hangisi bulunduğu kabın şeklini alır? sorunun cevabı "süt" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Bir doğal sayıyı onluğa yuvarlamak istiyorsak, birler basamağına bakarız.Buna göre 346 sayısı aşağıdakilerden hangisine yuvarlanır? Dünyayı tam ortadan ikiye ayıran, en uzun paralel dairesine ..................... denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Simya ve simyacıların yaptıkları çalışmalar için, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Deprem sırasında dışarıda bulunuyorsak aşağıdaki önlemlerden hangisini almamız gerekmez? Tarihî olayların araştırılmasında kullanılan aşağıdaki yöntemlerden hangisi en sonda yer alır? Birçok şair gibi o da bütün ömrünce bir tek şiir yazdı. Sevginin, özverinin ve bozkırın şiirini. Bu şiirin kitaplara bölünmüş olması, zamanın koşulları gereği az çok değişime uğraması, başta sınırlı olan bakış açısının daha sonraları genişlemesi bu gerçeği değiştirmez. Parçada geçen bu gerçeği sözü ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Her gün düzenli olarak 18 dakika spor yapan kişi bir haftada kaç dakika spor yapmış olur? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Romen rakamlarıyla yazılmış aşağıdaki sayılardan hangisi diğerlerinden küçüktür? Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik.Dizeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının ve Türkiyede ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, - - - ve yetkili makamlara yazı ile başvurma haklarının kullanılma biçimini düzenlemektir.3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi 20. yy başlarında Dünyanın siyasi ve ekonomik durumuna yön veren gelişmelerden değildir? 4x100 + 6x1 + 2x0,1 + 8x0,001Çözümlenmiş şekli yukarıdaki gibi olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed peygamber olmadan önce ne iş yapardı? Aşağıdakilerden hangisi dini bayram veya İslam dini ile ilgili özel bir gün değildir? I. Basınç farkıII. Yer şekilleriIII. Dünyanın günlük hareketiRüzgarların yönü üzerinde yukarıdakilerden hangileri etkili olmaktadır? Dışarıdan ısı alan katı maddenin katı halden sıvı hale geçmesine .............. denirYukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Resmi yazılarda, metni imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı metnin bitiminden sonra nereye yazılır? There is a - - - - of jam on the table. Bir çıkarma işleminde çıkan sayı 14, eksilen 76 ise fark kaçtır? Arazide, çevrelerine göre daha alçakta bulunan düzlüklere ne ad verilir? Ülkemizde hava durumu tahminleri hangi kurum tarafından yapılır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem hece, hem sözcüktür? Aşağıdakilerin hangisinde nasıl sorusu bir ismi etkilemiştir? 1.Türk Vatandaşı olmak,2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,4. Kamu haklarından mahrum bulunmak,657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre Devlet memurluğuna alınacaklarla ilgili genel ifadeler aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? Sivas'ta millî bir kongrenin toplanması kararı aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır? Ayağını yorganına göre uzat. atasözünün anlamını en iyi açıklayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir? Ali saat 15.30'da ödevine başlamış, 2 saat 20 dakika çalışmıştır. Ali ödevini bitirdiğinde saat kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşının çıkacağının önceden görülen belirtilerinden biri değildir? A: - - - - ?B: By bus. Basit bir elektrik devresinde kullanılan pilingörevi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisisöylenebilir? Fil suresinde bahsedilen ve Kabeyi yıkmaya gelen Yemen valisinin adı nedir? Okulda yangın tatbikatı yapmak hangi sosyal kulübün görevleri arasındadır? Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir? 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre sendika üyeliğinin kazanılması ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre Toplum Hizmeti Çalışma Esasları kapsamında öğrenciler, ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfları dâhil tüm sınıflarında, yılda kaç saatten az olmamak üzere ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulunca belirlenen toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar? Asağıdakilerden hangisi sureyi tanımlar? Şirin evimizde, kırmızı koltuğa oturup masal kitabı okudum. Cümlesinde kaç ön ad vardır? Amasya Genelgesi' nde alınan kararlar ilk defa nerede hayata geçirilmiştir? Sude : I think ghost trains are frightening.Alice : - - - - . They are fun. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir