S:1

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? sorunun cevabı "Sıvılar, akıcı maddelerdir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi toprağa karıştırıldığında toprak kirliliğine neden olmaz? 1-masal 2-anlattı 3-dedem 4-bizeYukarıdaki sözcüklerinden kurallı ve düzgün bir cümle oluşturursak sıralama nasıl olur? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakımla ilgili değildir? Aşağıdaki ayet meallerinden hangisi ‘İslam dininde zorlama olmadığını ifade eder? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "renk" kelimesi mecaz anlamda kullanıl­mıştır? Aşağıdaki birimlerden hangisi türetilmiş bir büyüklüğe aittir? Aşağıda verilen besinlerden hangilerinin tamamı hayvansal besindir? Çocuk Hakları Sözleşmesinin kabul edilme amacı aşağıdakilerden hangisidir? Bir kenarı 50 m olan kare şeklindeki tarlamızın çevresi kaç metredir? Yusuf, Türk edebiyatı öğretmeninin verdiği proje ödevi için iki saz şairiyle görüşme yapacak ve ödevini bu görüşmeye göre hazırlayacaktır.Buna göre Yusuf ödevini aşağıdaki türlerin hangisinden yararlanarak oluşturur? Ülkemizde bulunan aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangisi kara katmanında yer almaz? Demokratik bir ortamda sorunlar nasıl çözülür? Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk mutfağında yer alan yiyeceklerden biri olarak gösterilemez? Aşağıdaki fiillerden hangisi oluş bildirmektedir? (I) Eleştiri, bir eserin olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyan bir türdür. (II) Eleştirmen, eleştirisini yazarken sanatçıyı bir kenara koyarak esere yönelmeli, ön yargılarının kendisini etkilemesine izin vermemelidir. (III) Aksi hâlde eleştirmen, okuyucularını yanlış yönlendirmiş olur. (IV) Bu da eleştirmenin okurun gözünde saygınlığını yitirmesine yol açar. (V) Bundan dolayı eleştirmen, eseri merkeze alan bir yaklaşımla eleştirisini oluşturmalıdır.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Hangi iki kelime arasında anlam ilişkisi yoktur? Aşağıdaki devletlerden hangisi Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu şimdiki adıyla Avrupa Birliğinin kurucularından biridir? Çocukların top oynadıkları kumluktan iskeleye doğru yürürken hep planlar kuruyordu. Bu cümledeki altı çizili sözcüğün anlamca en yakını aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır? Sümerlerden öğrendikleri yazıyı Anadoluya getirerek burada tarih çağlarının başlamasını sağlayan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi trafikle ilgili mesleklerden biri değildir? ABAB÷ABYukarıdaki bölme işleminin göre bölüm kaçtır? Çok çok zaman önce Anadolumuzun doğusunun doğusunda ünlü bir Kafdağı varmış. Kafdağı öyle böyle dağlardan değilmiş; soylu soplu, adı sanı belli bir dağlar padişahıymış. Koskocaman yamaçları, uçları bulutlara varan dorukları, yemyeşil uzanan etekleri varmış. Yaşarmış oğulları, kızları arasında. Kafdağının kendisine benzeyen oğulları, kızları varmış. O bölgede bir dağ ailesi kurmuş.Bu parçanın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? Mary isnt a superstitious girl. She.......... Rabbena duaları namazın hangi bölümünde okunur? Aşağıdakilerden hangisi ilk insan ve ilk peygamberdir? Yerkabuğunun geniş çukur yerlerini dolduran tuzlu sulara ne ad verilir? Yakın çevremizde hizmet aksamalarıyla karşılaştığımızda aşağıdakilerden hangisine başvururuz? Herhangi bir durumdan şüphe duyan biri için aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel yargı kullanılmıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır? 35 sayısının 1/7' inin 3 fazlası kaç eder? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İşçiler gece gündüz çalıştılar işi bitirdiler. cümlesindeki altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi hangi seçenekte vardır? Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinin âyanlara söz geçiremeyecek hâle geldiğinin göstergesidir? Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz? A: What - - - - are you?B: I am German. Aşağıdakilerden hangisi hem hece hem kelimedir? 3. periyot 8A grubunda bulunan elementin atom numarası aşağıdakilerden hangisidir? 1.yerleşmesinde2. en büyük3.uygarlığın4.üstündedir5.görev6.kadınlarınYukarıdaki kelimelerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin taarruz cephelerinden biridir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir