S:1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Yağmur suyun katı halidir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
"a, e, o,ö" ünlülerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir ? Günlük hayatta kullanılan aşağıdaki malzemelerden hangisi ısı yalıtımıyla ilgili değildir? Yazar, güçlü bir gözlem gücüne sahiptir. Gözlediklerini, izlenimlerini güzel ve etkileyici bir üslupla anlatır. Hayata bakış açışı gerçekçidir. Hayatın iyi ve kötü yönlerini birlikte ele alır.Yukarıdaki parçada yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Öğrenmeye en yakın olduğum anlar,soru sorduğum anlardır. Böyle diyen bir öğrenci için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? I. Sadece çok hücreli organizmalarda görülürII. Oluşan yeni bireyler ata bireylerle aynı kalıtsal özelliğe sahiptir.III. Bitkiden elde edilen bir parçanın özel yöntemlerle geliştirilmesi esasına dayanır.Yukarıda verilenlerden hangileri vejetatif çoğalma için doğrudur? Vitaminler ve eksikliğinde görülen hastalıklarla ilgili olarak aşağıda verilen eşleştirmelerin hangisi doğrudur? Yüzey alanı 432 cm2 olan dikdörtgenler prizmasının ayrıtlarının uzunlukları 3, 4 ve 6 ile orantılıdır.Buna göre bu prizmanın hacmi kaç santimetre küptür? Aşağıdakilerden hangisi 4.sınıfa giden bir çocuğa verilebilecek bir sorumluluktur? Aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşirken çevreden ısı alır? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde soru anlamı adılla sağlanmıştır? Sosyal bilimler, toplum olaylarını, insanın sosyal ve kültürel faaliyetleri konusunda araştırma ve inceleme yapan bilim dallarını kapsar. Her sosyal bilim dalı insan yaşamı- nın farklı bir alanını inceler.Buna göre aşağıdaki bilim dallarından hangisi sosyal bilimler arasında sayılır? Uslu kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Küçük kan dolaşımının amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zamir yoktur? Allah yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir tavan yaptı.Gökten su indirerek onunla; size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı... (Bakara suresi, 22.ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının insan haklarının korunmasında sahip olduğu işlevlerden biri değildir? Kulun inandığı ve bağlandığı yüce varlığa karşı kulluk borcunu yerine getirmesi ve onunla manevi bir bağ kurmaya çalışmasıdır.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Kitap, CD, kaset, DVD gibi süresiz yayınların üzerlerinde bulundurması gereken baskılı etikete ....................... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ayrıntı kelimesiyle aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş anlamlıdır? Kâbenin hac günleri dışında da ziyaret edilmesine ne denir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Servetifünun sanatçılarının bireysel bir edebiyat anlayışına sahip olmalarının nedenleri, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresi elemanlarından değildir? Hz. Peygamber Hicretten sonra müslümanları birbirine kaynaştırmak ve sosyal adaleti sağlamak amacı ile Mekkeli muhacir ile Medineli ensarı kardeş ilan etmiştir. Ey Ali! Sen dünyada da ahirette de benim kardeşimsin. diyerek Hz. Aliyi de kendisine kardeş yapmıştır.Bu durum Alevi-Bektaşi geleneğinde aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur? MEB Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelike göre temel eğitimin süresi kaç günden az olamaz? sünger – ayran–lpg bulunduğu fiziksel haller hangi seçenekte doğru bir şekilde sıralanmıştır? Aşağıdakilerden hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi bir duygudur? Şehirlerin etki alanları küresel, bölgesel ve yerel olaraksınıflandırılmaktadır.Buna göre aşağıda verilen şehrin etki alanı diğerlerine göre daha dardır? Baş sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmıştır? Maddelerin özelliklerinden biri de miktarıdır. Maddelerin sahip olduğu bu ölçülebilen ve değişmeyen madde miktarına ne denir? Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selâm vermeden evleriniz dışındaki evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur; umulur ki düşünüp anlarsınız. (Nûr suresi 27. ayet)Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz? Aşağıda verilen molekül çiftlerinden hangisi hayvan hücresinde sentezlenebilir? ‘ Eşhedü en la ..................... illallah ve eşhedü.................Muhammeden abdühü ve .................. ‘Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi kelimeleri yazarsak Kelime-i Şehadeti doğru yazmış oluruz? Aşağıdakilerden hangisi sohbet programı değildir? Çayın üzerindeki köprü yıkılmış. Bu cümlede çay kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır? Sütten yoğurt ve peynir yapılmasını sağlayan canlı gurubu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi zararlı yazılımlara örnek değildir? İnsanlar kendi akıllarıyla Allahın varlığını ve birliğini anlayıp bulabilirler. Fakat ona nasıl kulluk edeceklerini, emir ve yasaklarının neler olduğunu bilemezler. Bu durum aşağıdakilerden hangisine olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır? I can play basketball..... I cant play violin. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir